Tretji dan binkoštne devetdnevnice – nedelja, 12. maj: Dar Svetega Duha

Objavljeno: 11. 05. 2024

|

Kategorije: Družina, Velika noč

<strong>Tretji dan</strong> binkoštne devetdnevnice – nedelja, 12. maj: <em>Dar Svetega Duha</em>

Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. (Rim 5,5)

Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. (Rim 8,9)

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. (Gal 5, 22-23)

MOLITEV
Sveti Duh, ne vem še kdo zares si. Toda lahko se ti odprem. Na tvoje sonce nastavljam vso svojo preteklost, vse, kar me teži, boli. Vse kar me ustavlja, da ne morem v sebi zadihati in iti naprej.

Marija, ti si bila polna Svetega Duha. Izprosi meni in moji družini delovanje Svetega Duha. Izprosi, da bi na nov način živel(a) odnose. Marija, v tvoje varstvo prepuščam mojo družino in vse odnose. Tebi prepuščam tudi  življenje prijateljev, sorodnikov, ki so se znašli v stiskah.

Hvala, Gospod, za dar tvoje ljubezni in za vse, kar sem v življenju prejel: dar življenja, dar krsta, dar vere, dar spreobrnjenja, dar skupnosti. Hvala za darove Svetega Duha med nami.

desetka – ki je Svetega Duha poslal

MEDITACIJA – dar Svetega Duha

Jezus je obljubil dar Svetega Duha vsem, ki vanj verujejo. Na binkošti je poslal svojega Duha apostolom in vsem, ki so bili z njim združeni v molitvi. Po binkoštih je apostol Peter rekel vsem, ki jih je do srca pretreslo: „Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.“ (Apd 2, 38)

Tudi mi smo pri krstu in pri birmi prejeli darove Svetega Duha, prejemamo pa jih tudi pri drugih zakramentih, ko molimo vero ali beremo Sveto pismo. To je velik dar, v katerem so vsi drugi. Sveti Avguštin je rekel: „Sveti Duh je učlovečena ljubezen.“ Sveti Duh v nas ljubi Boga in ljubi ljudi, on je vir našega upanja in naše vere. V našem življenju se razodeva s sadovi Duha, ki jih opisuje apostol Pavel: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje (Gal 5,22). Taki sadovi so nezmotljiva znamenja delovanja Duha.

Z darom Svetega Duha smo prejeli tudi odpuščanje grehov, spravo z Bogom in novo življenje, v katerem smo postali Božji otroci. Sveti Duh v nas pripravlja prostor za presveto Trojico in nas postavlja v odnos s tremi Božjimi osebami. Duh, ki smo ga prejeli, oblikuje našo novo istovetnost in s svojim delovanjem nenehno pomaga, da raste njegova navzočnost v nas.


Vir: župnija Kamnje

Foto: public domain

Obj: L. M.

Povej naprej.