Deveti dan binkoštne devetdnevnice – sobota, 18. maj: Sveti Duh deli darove

Objavljeno: 17. 05. 2024

|

Kategorije: Družina, Velika noč

<strong>Deveti dan</strong> binkoštne devetdnevnice – sobota, 18. maj: <em>Sveti Duh deli darove</em>

Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno: Povzpel se je na višavo, ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem. […] In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa. (Ef 7-8.11-12)

Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljenja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. […]

Prizadevajte si za ljubezen. Bodite vneti za duhovne darove, posebno še, da bi prerokovali. (1 Kor 12,4-11; 14,1)

MOLITEV

Gospod, daj, da bom prejel darove Svetega Duha, ki so potrebni za opravljanje naloge, ki mi je zaupana.

Hvalim te, ker močjo ljubezni telo Cerkve. Hvala, ker nas vse vziduješ kot nepopolne, vendar žive kamne. Hvala, ker skupaj z mano pleteš in me vključuješ v veliko zgodbo odrešenja. Hvala, ker v to zgodbo vključuješ vse moje najbližje in moje prijatelje. Pomagaj mi ljubiti tiste, ki jih težko sprejemam in ljubim.

desetka – ki je Svetega Duha poslal

MEDITACIJA Sveti Duh deli darove

V dogmatični konstituciji o Cerkvi beremo, da Sveti Duh „razdeljuje med vernike vsakega stanu tudi posebne milosti, s katerimi jih usposoblja in pripravlja, da prevzamejo različna dela in naloge, koristne za prenovitev in obsežnejšo graditev Cerkve […]. Ker so te karizme, bodisi izredne bodisi tudi preprostejše in bolj razširjene, potrebam Cerkve nadvse primerne in koristne, jih je treba sprejemati z zahvaljevanjem in duhovnim veseljem“ (Lumen gentium, 12).

Sveti Duh naklanja posebne darove, ki človeka usposabljajo, da naredi stvari, ki presegajo njega in njegove človeške sposobnosti. Taki darovi imajo namen človeka posvetiti, povezani pa so tudi s služenjem v skupnosti. Veliko je takih darov, ki jih Sveti Duh nenehno in obilno podeljuje, da bi vedno znova poživljal svojo Cerkev.

Sveti Duh deli te darove vsakomur, ki si jih želi. Za tistega, ki jih je prejel, niso znamenja svetosti, kajti tu gre za Božjo svetost. Bog jih lahko da tudi grešniku, ki je zanje prosil, in tako svoje delo izvrši tudi po njem. Tako se kaže Božja veličina in Božja želja, da bi se rešil vsak človek. Bog namreč podeljuje svoje darove za rešenje vsakega človeka, za rast Cerkve, za rešenje sveta.

Darovi Svetega Duha imajo pomembno vlogo v duhovni rasti Cerkve, v razvoju skupnosti in treba jim je dati pravo mesto. Temeljni pogoji za prejem teh darov in njihovo pravilno uporabo so: redno duhovno življenje v okrilju kakšne skupnosti, polna odprtost Jezusu, edinost in medsebojna ljubezen. V Cerkvi vsak potrebuje drugega, ker ima ta posebne darove in ker opravlja posebno služenje. Cerkev nas potrebuje, potrebuje ljudi, ki so pripravljeni stopiti v službo Bogu in drugim, a tega ne delajo le v moči osebnih sil in sposobnosti, ampak v moči darov in zato, ker jih vodi Sveti Duh.


Vir: župnija Kamnje

Foto: public domain

Obj.: L. M.

Povej naprej.