Loading dogodki

Sv. Filipu in sv. Jakobu ml. je pri nas posvečenih 9 cerkva.

 

Iz življenja …

 

Sv. Filip

Sv. Filip je po rodu iz Betsaide ob Genezareškem jezeru. Najprej je bil učenec Janeza Krstnika, nato Jezusa. Bil je prvi, ki ga je Jezus poklical med svoje učence. Kmalu nato je k Jezusu pripeljal svojega prijatelja Natanaela (Jerneja). Janez v svojem evangeliju na več mestih omenja Filipa. Po Jezusovem vnebohodu naj bi, kot pravi izročilo, oznanjal evangelij v Scitiji ob Črnem morju. Mučeništvo je pretrpel v Hierapolisu v Frigiji. Poganski duhovniki so ga dali pribiti na križ in ga na križu visečega kamenjali do smrti.

Sv. Filip je zavetnik kiparjev in slaščičarjev.

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo s križem ali palico v obliki križa.

 

Sv. Jakob ml.

Sv. Jakob mlajši je bil Alfejev sin, ki je bil brat Jezusovega krušnega očeta sv. Jožefa. Potemtakem je bil Jezusov bratranec. Jezusu naj bi bil po postavi, obrazu, govorici in vedenju zelo podoben. Po vnebohodu je deloval v Jeruzalemu, kjer je po mučeništvu sv. Janeza starejšega postal jeruzalemski škof. Je udeleženec »prvega koncila«. Napisal je eno pismo. Po poročilu zgodovinarja Flavija so ga Judje pobili s kamni med leti 62 in 66, potem ko so ga predhodno pahnili iz vrha templja.

Sv. Jakob ml. je zavetnik umirajočih, farmacevtov

Umetniki ga najpogosteje upodabljajo s suknarskim kolom oz. kijem in s knjigo v roki.

 

Cerkve v Sloveniji

Pri nas je apostoloma Filipu in Jakobu posvečenih devet cerkva (1 župnijska, 7 podružničnih in ena kapela), kot je razvidno iz spodnjega seznama.

CERKVE posvečene apostoloma Filipu in Jakobu

Št. ŽUPNIJA NASELJE s cerkvijo
1. Ambrus (NM škofija) Višnje – podružnična
2. Bloke (LJ nadškofija) Ravne – podružnična
3. Črmošnjice (NM škofija) Srednja vas – podružnična
4. Kalobje (CE škofija) Vodruš – podružnična
5. Laporje – župnijska (MB nadškofija) Laporje – župnijska
6. Olimje (CE škofija) Sela – podružnična
7. Stara cerkev (NM škofija) Mlaka – kapela
8. Škofja Loka (LJ nadškofija) Valterski vrh – podružnična
9. Šmartno pri Slovenjem Gradcu (MB nadškofija) Golavabuka – podružnična

Gradiva:

 

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše