Loading dogodki

Danes praznujemo god apostola sv. Bartolomeja, ljudsko imenovanega sv. Jerneja. V Sloveniji je bil v preteklosti zelo priljubljen, na kar kaže veliko po njemu poimenovanih krajev ter 31 njemu posvečenih cerkva. Jernejevo je bil včasih velik kmečki praznik, dan zahvale za pospravljeno žetev.  

»Če je na sv. Jerneja dan lepo, bo lepa jesen.«

 

Iz življenja …

Sv. Jernej oziroma Bartolomej je bil eden izmed Jezusovih apostolov, ki je prišel k njemu skupaj s Filipom. Rojen je bil v Kani v Galileji. Evangeliji njegovo ime omenjajo v seznamu apostolov. Tradicionalno ga istovetijo tudi z Natanaelom, ki ga je Jezus imenoval »pravi Izraelec, v katerem ni zvijače« (Jn 1,47). Bil je priča Jezusovemu vnebohodu (Apd 1,13).

Izročilo pravi, da je po Jezusovem vnebohodu oznanjal evangelij na območju od Male Azije do Indije, kjer je pustil hebrejsko kopijo Matejevega evangelija. Po vrnitvi se je zadržal v Armeniji in oznanjal evangelij. Ker je ozdravil hčerko poganskega kralja obsedenosti, so ga poganski duhovniki, nasprotniki krščanstva, prijeli ter mučili »na perzijski način«: živemu so potegnili kožo s telesa in ga na koncu križali.

Umrl je okoli leta 70 v današnji Turčiji.

Upodabljanje

Umetniki sv. Jerneja pogosto upodabljajo z nožem, čez roko pa drži svojo odrto kožo. Upodabljajo ga tudi s knjigo, z zvezanim hudičem, romarsko palico.

Zavetnik

Je zavetnik mesarjev, knjigovezov, krojačev, usnjarjev, kmetov pa tudi številnih drugih poklicev; je priprošnjik proti kožnim boleznim.

Cerkve v Sloveniji

Pri nas je sv. Jerneju posvečenih 31 cerkva (14 župnijskih, 17 podružničnih).

Sv. Jerneju so posvečene naslednje ŽUPNIJSKE CERKVE:

 • Ambrus (v NM škofiji)
 • Begunje pri Cerknici (v LJ nadškofiji)
 • Jernej nad Muto (v MB nadškofiji)
 • Kočevje (v NM škofiji)
 • Mošnje (v LJ nadškofiji)
 • Peče (v LJ nadškofiji)
 • Ribnica na Pohorju (v MB nadškofiji)
 • Rogatec (v CE škofiji)
 • Senožeče (v KP škofiji)
 • Slovenska Bistrica (v MB nadškofiji)
 • Sv. Jernej pri Ločah (v MB nadškofiji)
 • Šentjernej (v NM škofiji)
 • Vojnik (v CE škofiji)
 • Zibika (v CE škofiji)

PODRUŽNIČNE CERKVE posvečene sv. Jerneju:

Štev. ŽUPNIJA (škofija) NASELJE s cerkvijo
1. Cerkno (KP škofija) Cerkno (++)
2. Čatež – Zaplaz (NM škofija) Trebanjski vrh
3. Črnomelj (NM škofija) Otovec (++)
4. Ilirska Bistrica  (KP škofija) Gornji Zemon
5. Košana (KP škofija) Kal
6. Kranj – Šmartin (LJ nadškofija) Stražišče
7. Križe (LJ nadškofija) Senično
8. Ljubljana – Šiška (LJ nadškofija) Stara Cerkev
9. Pišece (CE škofija) Artiški vrh
10. Pivka (KP škofija) Petelinje
11. Sečovlje (KP škofija) Seča
12. Sv. Križ – Gabrovka (NM škofija) Javorje
13. Šenčur (LJ nadškofija) Voklo
14. Šentjurij – Podkum (LJ nadškofija) Konjšica (++)
15. Velike Lašče (LJ nadškofija) Rašica
16. Veliki Gaber (LJ nadškofija) Gombišče
17. Vitanje (CE škofija) Brezen

Gradiva:

Pripravila: dr. Brigita R. Perše