Opis

Bioetični priročnik za mlade prinaša etični razmislek o bioetičnih temah kot so: splav, prenatalna diagnostika, oploditev z biomedicinsko pomočjo, raziskave na zarodkih, evtanazija, darovanje organov in teorija spola. Vsako izmed poglavij prinaša opis posamezne teme, veljavno zakonodajo, etične dileme in etični razmislek ter pričevanje. Privlačno branje za mlade in odrasle.