Skoraj vsaka “vas” ima cerkvico posvečeno sv. Miklavžu

Objavljeno: 05. 12. 2019

|

Na predvečer 6. decembra hodi okrog sveti Nikolaj oziroma sveti Miklavž v spremstvu angelov in parkeljnov ter pridnim prinaša darila, porednim pa šibe …

 

Pridi sveti Nikolaj in obišči nas sedaj.

Vsi te pričakujemo, vsi se že radujemo.

Pridnim boš darov delil,

saj sem zmerom dober bil.

Če ne veš, kje sem doma, naj te angelček pelja.

 

 

Miklavž, kakor navadno imenujemo sv. Nikolaja, je eden najbolj priljubljenih svetnikov, kar kaže tudi 121 njemu posvečenih cerkva v Sloveniji. Med njimi so kar tri stolnice. Kot je razvidno iz spodnje tabele, mu je v Sloveniji posvečenih 36 župnijskih cerkva, 82 podružničnih cerkva ter 3 kapele. V mnogih so naslikani prizori iz legend o njegovem življenju …

 

Župnijske CERKVE posvečene sv. Miklavžu:

Št.

Župnija (Škofija)

1. Adlešiči (NM)
2. Ankaran (KP)
3. Avber (KP)
4. Babno Polje (LJ)
5. Bohinjska Bistrica (LJ)
6. Breginj (KP)
7. Budanje (KP)
8. Cerovo (KP)
9. Dolenci (MS)
10. Dolnji Logatec (LJ)
11. Golac (KP)
12. Janče (LJ)
13. Kred (KP)
14. Lipoglav (LJ)
15. Litija (LJ)
16. Ljubljana – Sv. Nikolaj (LJ) – stolna
17. Majšperk (MB)
18. Metlika (NM)
19. Murska Sobota (MS) – stolna
20. Novo mesto – Kapitelj (NM) – stolna
21. Ovsiše (LJ)
22. Podbrdo (KP)
23. Podsabotin (KP)
24. Polje ob Sotli (CE)
25. Sava (LJ)
26. Sevnica (CE)
27. Sorica (LJ)
28. Suhorje (KP)
29. Sv. Miklavž nad Laškim (CE)
30. Sv. Miklavž ob Dravi (MB)
31. Sv. Miklavž pri Ormožu (MB)
32. Šmiklavž pri Slovenj Gradcu (MB)
33. Vuzenica (MB)
34. Zapoge (LJ)
35. Zavrč (MB)
36. Žalec (CE)

Podružnične CERKVE:

Št.

Župnija (Škofija)

Kraj

1. Ajdovec (NM) Sela (++)
2. Bela Cerkev (NM) Dolenje Kronovo
3. Bloke (LJ) Hudi vrh
4. Borovnica (LJ) Pako
5. Boštanj (NM) Boštanj – zasebna
6. Bovec (KP) Plužna
7. Celje – Sv. Cecilija (CE) Miklavžev hrib
8. Cerklje na Gorenjskem (LJ) Dvorje (++)
9. Čadram – Oplotnica (MB) Koritno
10. Čemšenik (LJ) Zabreznik
11. Črnomelj (NM) Stražnji Vrh
12. Dobrepolje – Videm (LJ) Podgora
13. Dobrna (CE) Vrba
14. Fara pri Kočevju (NM) Vrh
15. Gorje (LJ) Mevkuž
16. Hrenovice (KP) Landol (Brinje)
17. Ig (LJ) Visoko pod Kureščkom
18. Ihan (LJ) Brdo
19. Kamnik (LJ) Podgorje (++)
20. Kanal (KP) Krstenice
21. Kostanjevica na Krki (NM) Kostanjevica – na otoku
22. Kostrivnica (CE) Drevenik
23. Križe (LJ) Gozd
24. Kubed (KP) Slovensko Gračišče
25. Leskovec pri Krškem (NM) Veliki Podlog
26. Ljubljana – Štepanja vas (LJ) Bizovik (++)
27. Ljubno ob Savinji (CE) Planina (Ljubenske Rastke)
28. Mokronog (NM) Martinja vas
29. Moravče (LJ) Vrh nad Savo (Sveti Miklavž)
30. Mozirje (CE) Ljubija
31. Naklo (LJ) Strahinj
32. Nova Štifta (CE) Šmiklavž
33. Novo mesto – Šmihel (NM) Stranska vas (++)
34. Osilnica (NM) Spodnji Čačič (++)
35. Osp (KP) Gabrovica
36. Otalež (KP) Jazne
37. Podnanos (KP) Nanos – pobočje
38. Polhov Gradec (LJ) Dvoru (++)
39. Polšnik (LJ) Renke
40. Polzela (CE) Podvin
41. Preddvor (LJ) Mače
42. Preddvor (LJ) Možjanca
43. Primskovo na Dolenjskem (NM) Primskovo na Dolenjskem
44. Radeče (LJ) Močilno
45. Radeče (LJ) Sava (++)
46. Reteče (LJ) Godešiči
47. Rovte (LJ) Praprotno Brdo
48. Selca (LJ) Golica
49. Sele pri Slovenj Gradcu (MB) Sele
50. Semič (NM) Gradnik (++)
51. Sladka Gora (CE) Lemberg
52. Slivnica pri Celju (CE) Vinarje
53. Sora (LJ) Jeprca
54. Stari trg ob Kolpi (NM) Videm (++)
55. Stopiče (NM) Pangrč Grm
56. Sv. Jurij ob Taboru (CE) Tisova Gora
57. Sv. Križ – Gabrovka (NM) Brezovo
58. Sv. Križ – Podbočje (NM) Gradec
59. Sv. Marija v Puščavi (MB) Falski grad
60. Sv. Trojica nad Cerknico (LJ) Ulaka
61. Sv. Vid na Planini (CE) Planinska vas
62. Šentjanž (NM) Budna vas
63. Šentjernej (NM) Gorjanci
64. Šentlambert (LJ) Čolnišče
65. Šentvid pri Stični (LJ) Gradišče
66. Škocjan pri Novem mestu (NM) Otok (++)
67. Šlovrenc (KP) Neblo
68. Šmarje pri Jelšah (CE) Sotesko
69. Šmartno v Tuhinju (LJ) Gora (Greben)
70. Špitalič (LJ) Bela
71. Št. Jurij pri Grosupljem (LJ) Tabor nad Cerovem
72. Toplice (NM) Podturn (++)
73. Trbovlje – Sv. Martin (CE) Loke
74. Trnje (KP) Palčje
75. Velenje – Bl. Anton Martin Slomšek (CE) Bevče
76. Velenje – Sv. Martin (CE) Plešivec (++)
77. Videm – Krško (CE) Stari Grad
78. Vrh – Sv. Trije Kralji (LJ) Hlevni Vrh (++)
79. Vrhnika (LJ) Kuren
80. Žabnica (LJ) Spodnje Bitnje
81. Žužemberk (NM) Breg
82. Žužemberk (NM) Gradenc

KAPELE:

1. Kančevci (MS) Selo (++)
2. Koper – stolna župnija (KP) Koper
3. Preloka (NM) Žuniči

 

 

 

GRADIVA o sv. Miklavžu:

 

 

Pripravila: dr. Brigita Perše

Povej naprej.