Je evolucija povzročila, da je Bog ostal brez službe?

Objavljeno: 11. 12. 2019

|

Kategorije: Kateheze za mlade, Vera

Je <em>evolucija</em> povzročila, da je <strong>Bog</strong> ostal brez službe?

Zakaj bi se zanašali na religijo v času znanosti in vedenja?

Mnogi ljudje domnevajo: če je evolucija resnična, potem je znanost že davno dokazala skrivnost izvora življenja in tako ne potrebujemo več nebeškega Stvarnika. Je to pravi zaključek? Je Darwinova evolucija res povzročila, da je Bog ostal brez službe?

Odgovor je zelo enostaven: »Ne.« Charles Darwin in evolucijska teorija, ki jo je pustil za seboj niti ne želita odgovoriti na vprašanje, od kod je prišlo življenje. Naslov njegovega dela je namreč The Origin of Species (»O izvoru vrst«). V njem postavlja hipotezo, da se uspešni osebki neke vrste razvijajo in prenašajo naprej svoje dobre gene. Tako počasi rastejo iz prejšnjih bolj primitivnih oblik v bolj napredne. Njegova teorija nakazuje, da bi lahko iz vseh vrst prišli do nekega skupnega praprednika, skupnega debla, kot bi si ga lahko predstavljali v obliki drevesa. Toda vprašanje, kako je ta prvi praprednik zaživel, presega okvire Darwinove teorije.

Vendar je Darwin v marsičem imel prav. Živa bitja se spreminjajo in prilagajajo skozi čas in okolje. S tem se lahko strinjamo, kajne? Tako lahko rečemo, da praktično nihče ne zavrača mikroevolucije, to je evolucije, ki se dogaja skozi čas pri primerljivih vrstah. Darwin je to opazoval npr. pri razvoju različnih kljunov ščinkavcev na Galapaškem otočju, posvetlitvi ali potemnitvi barve nekaterih vešč, ki se prilagajajo spreminjajočemu se okolju, rasti velikosti konja (prednik konja je bil sprva manjši od psa!), sprememb pri pasjih pasmah …

Ali lahko na teh primerih mikroevolucije sklepamo na to, da obstaja tudi makroevolucija? Da se vrste postopoma spreminjajo in izraščajo v druge vrste in da imajo/imamo enega skupnega prednika?  To je za Darwinovo teorijo največji izziv. Ščinkavec z drugačnim kljunom je še vedno ščinkavec in ne pes, vešča je še vedno vešča in ne človek…

In tukaj nastane problem. Kako je prišlo do prvega živega bitja? Se je to dvignilo iz t.i. prvobitne juhe? Tudi če bi to trditev lahko zagovarjali,  od kod so prišle prve sestavine? Kje je potem mogoče najti recept, kako so se te sestavine povezale skupaj (verjetnost!)?

Kje so torej naslednji trije manjkajoči elementi?

  1. Nastanek vesolja, v katerem bivajo žive stvari ob njihovih neživih začetkih?
  2.  Izvor prvega življenja kot takega?
  3. Razrešitev informacij, ki omogočajo pogoje za nastanek življenja?

Možni odgovori

  1. Darwinova teorija ne razloži nastanka snovi, iz katere je nastalo okolje, v katerem živimo (vesolje) ali celo snovi, iz katere smo mi sami. Znanstveniki poskušajo slednje razložiti s teorijo o velikem poku. Ta teorija, če jo poskušamo razumeti, zveni bolj kot nek čudežni dogodek in ne kot poglobljena znanstvena razlaga. Zaradi tega nezavedno podpira razlago, ki jo poznamo iz Svetega pisma iz Prve Mojzesove knjige, ki pravi, da je Bog naredil nebo in zemljo iz nič (latinsko: ex nihilo). Mnogo znanstvenikov lahko se s tem strinja in veruje. Ostali pa skušajo dokazati, da je koncept Boga neznanstven. Vendar ta predpostavka temelji bolj na osebnih preferencah določenih ljudi, ki bi radi (bolj sami sebi kot pa drugim) dokazali, da Boga ni.
  2. Obstajajo dokaj trdni dokazi, da se prvotno življenje ni razvilo postopoma, po korakih, kot razlaga Darwinova evolucijska teorija. Npr. paleontologi odkrivajo fosile. Z meritvijo razpada ogljika v ostankih so odkrili, da lahko opazujemo prve sledi življenja na zemlji okoli 4 milijarde let nazaj. Pred tem, prvih 500 milijonov let, je bila zemlja preveč vroča in razburkana, da bi lahko obstajala kakršnakoli življenjska oblika. Kmalu potem, ko se je zemlja dovolj ohladila, so se pojavile določene vrste bakterij. Kar nenadoma in v velikem številu. V skladu z Darwinovo razvojno teorijo, bi pričakovali, da bomo našli takšne življenjske oblike, ki so bile sprva manjše in bolj preproste … Vendar ni tako. Fosili namreč kažejo, da se je življenje pojavilo nenapovedano in v popolnosti izoblikovano. To pa kaže na to, da Darwinova teorija vsaj o začetkih ne drži. Prej kot to kaže na Stvarnika na začetku, ki je posegel na nadnaravni način.
  3. Ključni dejavnik za nastanek življenja je informacija. Še tako preprosta bakterijska celica vsebuje ogromne količine informacij (na sto tisoče bitov). V celotni zgodovini vesolja lahko tako naključno proizvedemo samo 400 bitov informacij. Torej so še tako preproste bakterijske celice izven dometa samo naključja. Ker nimamo dokaza o preprostejši življenjski obliki kot je bakterija, so evolucijski biologi ostali pred nerešljivo uganko. Kako bi lahko narava, brez nekega inteligentnega vodenja naredila tako velik informacijski preskok? Tega enostavno ne moremo narediti s tako majhnim pomnilnikom. To je eden od razlogov, zakaj se vedno večje število znanstvenikov nagiba k ideji nekega inteligentnega izoblikovanja življenja. Če že tako majhno živo bitje kot je bakterija zahteva tolikšno količino podatkov, koliko jih šele potrebujemo za človeka? Raziskovalci DNA so ugotovili, da smo sestavljeni iz 3 milijard informacij kodiranih po štiri vrste.

Zgodba o stvarjenju sveta v sedmih dneh še vedno ostaja najboljši način razlage nastanka življenja, a zavedati se moramo, da je to literarni in ne znanstveni opis.

 

»Teorija evolucije ne obstaja. Obstaja samo spisek bitij, ki jim Chuck Norris pusti živeti.«

 

Vprašanja za pogovor

  1. Zakaj ljudje ločujejo Boga in znanost, kot da bi ne mogla sobivati?
  2. Evolucijska teorija je kljub vsemu samo teorija. Zakaj jo tako veliko ljudi razume kot dokazano dejstvo?
  3. Pogovor o treh manjkajočih elementih (opisanih zgoraj).

 

Pripravil J. V.

Foto: Canva

 

Uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.