Slavimo Gospoda z majhnimi otroki: Jezusovo rojstvo in obisk pastirjev

Objavljeno: 17. 12. 2019

|

<em>Slavimo Gospoda</em> z majhnimi otroki: <strong>Jezusovo rojstvo in obisk pastirjev</strong>

Pripomočki:

  • mizica,
  • jaslice,
  • jaslične figurice: Marija, Jožef, Jezus, jasli, angel, pastirji, ovce,
  • Sveto pismo,
  • svečka,
  • vžigalice in kajfež.

 

Ker imamo v božičnem času na voljo tudi jaslične figurice, besedilo, ki ga otrokom beremo, lahko ob branju tudi uprizorimo. V spodnjem besedilu je v oklepajih navedeno, kako lahko to storimo.

»Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji (Jožefa postavimo na rob prizorišča jaslic). In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo (postavimo Marijo k Jožefu in nato počasi obe figuri na travnik), svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. (Jožefa in Marijo premaknemo v hlevček). In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli (Jezuščka položimo v jaslice), ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem (na travnik postavimo pastirje) in čez noč stražili pri svoji čredi (ob pastirje postavimo ovčke). Gospodov angel (v roke primemo angela in ga postavimo pred pastirje, tako da kaže hrbet jaslim) je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili (pastirje premaknemo za korak nazaj). Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod (rahlo se dotaknemo enega pastirja). To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli« (rahlo se dotaknemo drugega pastirja). In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Ko so angeli šli od pastirjev v nebo (počasi dvignemo angela in ga odložimo za jaslice), so ti govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Bêtlehem pogledat to, kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!« Pohiteli so tja (premaknemo pastirje in ovce k jaslicam in Jezusu) in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohraníla in jih premišljevala v svojem srcu (dotaknemo se Marije). In pastirji so se vrnili (pastirje premaknemo od hlevčka na travnik) ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.«

Lk 2,1-20

 

Predlagamo, da o tem odlomku premišljujete na sveti večer ali na božični dan.

Otrokom uvodoma povemo, da bomo praznovali velik praznik. »Kaj se je zgodilo na ta praznik? Kaj so napovedovali preroki? … V mestecu Betlehem, Davidovem mestu, se je rodil otrok. To novico je že stoletja pred tem napovedal prerok Mihej, ko je dejal, da bo vladar Izraela prišel iz Betlehema. Vse izraelsko ljudstvo je čakalo otroka, ki ga je napovedal prerok Izaija in ta je dal zelo posebna imena nekomu, ki bo obenem samo otrok in bo hkrati tako velik.«

Otrokom predstavimo jaslične figurice in jih odložimo na posebno mizico ali v škatlo. Nato se umirimo. Pripravimo se na poslušanje Božje besede: »Pripravimo svoje telo in srce za poslušanje Božje besede. Noge postavimo na tla, ušesa odpremo za poslušanje, in srce pripravimo za Božjo besedo.« Prižgemo svečko. V molitvenem kotičku imamo že pripravljeno prizorišče za jaslice vključno s hlevčkom, figurice dodamo med branjem svetopisemskega besedila.

Po branju besedila z otroki premišljujemo o Božji besedi, s pomočjo naslednjih vprašanj ali komentarjev: »Kaj smo slišali? Pomislimo … Kdo je tega otroka pričakoval na poseben način? … Ob njegovem rojstvu so slišali tako izjemne napovedi. Kako je mogoče, da je rojstvo otroka razlog za srečo vseh ljudstev? … Kdo je pastirjem povedal, da se je rodil otrok? … Kaj jim je angel rekel? … Ali so angeli vedeli, kdo se je rodil? … Kaj so govorili angeli? ›Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem‹. Ob tem oznanilu so bili pastirji začudeni in radovedni, kaj se bo zgodilo, in so rekli: ›Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo.‹ Gotovo so vzeli svoje ovce in nekaj daril in ga šli iskat. In kaj so našli? Kako so se počutili pastirji, ko so videli Jezusa?  …

Božji Sin se je rodil v zelo ubogem kraju. Bilo je mrzlo in tam sta bili samo dve živali … ampak, tam je bilo tudi veliko ljubezni. Si lahko predstavljate, kako srečna je bila njegova mati, ko se je Jezus rodil? … Držala ga je v svojem naročju … Ta drobceni otročiček, ki je bil obenem tako majhen in tako velik je bil Božji Sin, Sin Najvišjega. Bil je tako majhen dojenček kot katerikoli drug otrok, ki mu mora mama pomagati pri vsem. Ničesar ni mogel narediti sam, ker je bil tako majhen, četudi je bil Božji Sin. Toda okrog njega se je dogajalo toliko stvari.

Pastirji so našli tega otroka, zavitega v plenice … Bil je Marijin Sin, a bil je tudi Sin Najvišjega. Bil je otrok kot smo bili otroci tudi mi, a obenem je bil izjemen otrok. Tako poseben! Bil je Božji Sin. Pastirji, ki so gledali, kaj se je zgodilo, so ga počastili in ne vemo, kaj vse so mu povedali v svojih srcih.«

»Tudi mi mu lahko zdaj povemo kaj s svojimi besedami ali pa mu zapojemo.« Otroke in odrasle povabimo k molitvi ali pa pojemo božične pesmi. Pri tem ne pozabimo na značilnosti molitve otrok mlajših od šestih let. Otroke tudi povabimo, da pridejo k jaslicam kadarkoli to želijo in se pogovarjajo z Jezusom. Lahko tudi narišejo, kaj se je zgodilo v tej čudoviti noči.

 

Povzeto po knjižici: N. R. Bonilla Paris, C. P. Lopez Ramirez, Let us enjoy the Holy Bible with little children, ki je namenjena staršem in katehetom, ki želijo otroke versko vzgajati s pomočjo kateheze Dobrega pastirja.

Prevedla in uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.