Jakobov boj

<strong>Jakobov</strong> <em>boj</em>

PPS: Jakobov boj

 

dias 5

1 Mz 32,22-33

Jakob se sreča z Bogom. Po teoriji virov sta v odlomku prisotna dva vira: J in E. Prebrali ga bomo s pomočjo sinhrone metode, in sicer pripovedne.

V predhodnih odlomkih beremo, da je Jakob prišel k Labanu, da se je na­prej poročil z Lejo, potem pa še z Rahelo. Slednja je mati Jožefa in Benjamina. Jakob se po štirinajstih letih vrača, in sicer v velikem strahu, saj ga čaka sreča­nje z Ezavom. Jakob se torej vrača iz Harana in pride do reke Jabok, ki je pritok Jordana. Ime reke kaže na besedno igro: Jakob68Jabok (ya`aqob yabboq) in na pomen dogodka za istovetnost očaka.

Vrstice 23-25: Jakob poskrbi, da vsi ljudje prečkajo reko in da so prenesene vse stvari, na koncu pa ostane eno noč sam.

Vrstici 25-26: v tej noči se sreča z neznano osebo, ki se do jutra bojuje z njim in ga premaga tako, da ga udari v kolk.

Vrstica 27: ko se začne daniti, hoče mož oditi. Človek namreč ne sme videti Boga iz obličja v obličje. Nastopi torej zarja in mož se želi posloviti od Jakoba. Jakob se odzove tako, da v možu prepozna Boga ali Božje bitje, saj ga prosi za blagoslov.

Vrstici 28-29: vsebujeta poročilo o spremembi Jakobovega imena. Od tega trenutka naprej se ne bo več imenoval Jakob, ampak Izrael; etimološko ime pomeni: »človek, ki se bojuje z Bogom«. Medtem ko se je Jakob bojeval, je spoznaval Boga. Zmagati in biti premagan se tukaj zlijeta v celoto: Jakobu je rečeno, da je zmagal, čeprav ga je mož udaril v kolk in ga tako premagal.

Vrstica 30: Jakob moža vpraša po imenu, ki pa ostane zanj skrito. Jakob od moža prejme blagoslov.

 

dias 6

Ta odlomek razloži predvsem etimologijo imena Izraela. Značilnosti Ja­koba »človeka, ki se bojuje« – so tudi značilnosti naroda, ki se vedno znova prepoznava v predniku. V Jakobovem življenju je povzeto tudi vse življenje naroda, ki poteka v znamenju Božjega blagoslova. Iz boja in bojev naroda tj. iz težkih situacij, bo narod živel, je možno najti izhod, če narod, tako kot prednik, ostane zvest v odnosu do Boga.

Poleg tega prvotnega namena, je odlomek vzročne narave, saj pojasni, zakaj Izraelci ne jedo stegenske mišice. Tretja etimologija v tem odlomku je etimologija kraja (»videti iz obličja v obličje Boga«, ra’ah ‘elohim panim ‘el-panim). Jakob se pripravlja na srečanje z Ezavom. Prej lahko be­remo, da mu je poslal darila, da bi si pred srečanjem z njim pridobil njegovo naklonjenost (v. 17-22). Morda ima tudi zato tematika obličja (paneh) pose­ben pomen.

 

dias 7

1 Mz 32,23-33 je po novejših eksegetskih razlagah odlomek, ki je bil dodan z namenom, da bi posredoval razumevanje celotne zgodovine naroda. Preko tega bolje razumemo, kdo je Jakob, pa tudi, kdo je Izrael. Odlomek pojasni in napove poteze zgodovine izraelskega naroda in nudi ključ za razumevanje konfliktov, s katerimi se bo ljudstvo soočalo, ter usmerja pozornost na navzoč­nost Boga ter na pomen srečanja z Bogom na poti sprave.

 

Pripravil: Sebastjan Cerk

Foto: splet

Povej naprej.