Molitveno bogoslužje za četrtek, 26. marca

Objavljeno: 25. 03. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>četrtek, 26. marca</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krogu.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: O, Bog, ti si naš Oče. V tebi najdemo mir in srečo. Verujemo, da nas poslušaš in da lahko posežeš v naše življenje. Dajemo se ti v celoti, kakor si se ti nam dal v celoti, ko si nam podaril svojega Sin. Prosimo te za dar Svetega Duha, da nas pripelje k tebi in nam da novo življenje.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: Naš Oče, ti se veseliš spreobrnjenja in dobrote. Ker zaupamo, da nas imaš rad kljub našim slabim dejanjem in besedam, te prosimo, da nam vse to odpustiš.

Voditelj povabi: Spomni se, kaj so tvoji bližnji danes doživljali zaradi tebe: bolečino ali veselje. Premisli in se pokesaj tudi drugih svojih grehov. Opraviči se tudi naglas.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 32,7-14)

Tedaj je Gospod govoril Mojzesu: »Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, ravna hudobno. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal; naredili so si ulito tele, ga molili, mu darovali in rekli: ›Izrael, to je tvoj bog, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele!‹«

Gospod je dalje rekel Mojzesu: »Videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj me pusti, da se vname moj srd zoper nje in jih pokončam; tebe pa napravim v velik narod!«

Mojzes pa je prosil Gospoda, svojega Boga, in rekel: »Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj naj bi govorili Egipčani: ›Zlovoljno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje?‹ Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal zaradi zla, ki si ga namenil svojemu ljudstvu! Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegel pri sebi in jim obljubil: ›Namnožil bom vaš zarod kakor zvezde na nebu in vso to deželo, ki sem o njej govoril, bom dal vašemu zarodu v večno posest!‹« Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi zla, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

PSALM

Bralec: Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. (Ps 106,19-20.21-22.23)

Vsi (odpev): Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.

Bralec:

Naredili so tele ob Horebu

in molili iz zlata ulito podobo;

svoje veličastvo so zamenjali

s podobo bika, ki muli travo. Odpev.

Bralec:

Pozabili so Boga, ki jih je rešil,

njega, ki je delal znamenja v Egiptu,

čudeže v Kamovi deželi,

čudovite reči ob Rdečem morju. Odpev.

Bralec:

Že jih je hotel uničiti,

da ni Mojzes, njegov izvoljenec,

pri njem posredoval,

in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu. (5,31-47)

Tisti čas je rekel Jezus Judom: »Če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni pravo; drug je, kateri pričuje o meni, in vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, pravo. Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico; toda jaz ne sprejemam pričevanje od človeka, ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. On je bil svetilka, ki gori in sveti, vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo; dela namreč, ki mi jih je dal moj Oče, da jih izvršim, prav ta dela, ki jih izvršujem, pričujejo o meni, da me je poslal Oče. Tudi Oče, ki me je poslal, je pričal o meni. Nikoli niste slišali njegovega glasu, niste videli njegove postave in tudi njegove besede nimate, da bi prebivala v vas, ker vi ne verujete tistemu, ki ga je on poslal.

Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta so, ki pričujejo o meni in vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Slave ne sprejemam od ljudi, ali poznam vas, da nimate v sebi Božje ljubezni. Jaz sem prišel v imenu svojega Očeta in me nočete sprejeti; če pride kdo drug v lastnem imenu, ga boste sprejeli.

Kako bi mogli verovati vi, ki sprejemate čast drug od drugega in ne iščete časti, ki jo daje edini Bog? Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri Očetu, vaš tožitelj je Mojzes, v katerega vi zaupate. Zakaj ko bi vi verjeli Mojzesu, bi verjeli meni, o meni je namreč on pisal. Če pa njegovemu pismu ne verjamete, kako boste verjeli mojim besedam?«

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premislimo, kaj nam Gospod sporoča in to povejmo naglas.

 

 

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI

Voditelj: Jezus pozna Bog. Nenehno se čuti ljubljenega od Njega. Ta izkušnja tako močno vpliva Nanj, da želi z vsemi svojim dejanji uresničevati to, kar hoče Bog. Med Njima je vez hrepenenja, ljubezni in ognja Svetega Duha. Ničesar bolj živega ni, kot je ljubezen med Očetom in Sinom. Sveti Duhu prenaša ljubezen od Očeta do Sina in obratno. Jezus ne potrebuje tega, da ga ljudje častijo, saj polno priznanje prejema od Boga. Prejema ga s tem, da mu je Bog blizu in po Njem vrši vsa čudežna dejanja. Po drugi strani Jezus vso čast in priznanje Bogu vrača, kar pomeni, da z vsemi svojimi dejanji slavi Boga.

Nasprotna zgodba je pri Judih. Vsak od njih išče lastno slavo. Pred drugimi se hoče izkazati kot »važen«, pomemben, pameten, učen. Tudi druge ljudi skuša uporabiti za to, da bi se mu klanjali in ga hvalili. Srečo iščejo v lastnem napuhu. V njih se izvršuje prekletstvo greha, ki človeka izolira od drugih in ga napravi osamljenega v globini srca. Tega jih želi Jezus obvarovati.  Prav tako pa želi tudi nas.

In kaj naj storimo? Bogu zavestno rečemo, da želimo živeti iz Njegove ljubezni. Sam nas kliče, da postanemo del odnosa med Očetom in Sinom. In mi se izročimo Jezusu in se mu damo na razpolago, da nas uporabi za lepa dejanja in lepe besede, ki bodo Bogu v ponos in srečo.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Vsak med nami pove zahvalo, ostali rečejo: »Hvala ti, Gospod.«

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Jezus je postal človek, da bi lahko z našimi usti govoril s svojim Očetom. Naj prosi tudi z našimi usti in našim srcem. Vsak pove svojo prošnjo. Skupaj odgovarjamo: »Prosimo te, usliši nas.«

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče na iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človek lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Usmiljeni Bog,

s pokoro nas poboljšuješ,

z dobrimi deli pa vzgajaš.

Daj, da bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi

in brez duhovnih ran dočakali velikonočne praznike.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.