Molitveno bogoslužje za soboto, 4. aprila

Objavljeno: 03. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>soboto, 4. aprila</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Nebeški Oče, v nas si postavili svoje svetišče. S krstom, birmo in evharistijo to svetišče zidaš, da smo podoba tvoje svetosti v svetu. Rešuješ naše nezvestobe in nas zbiraš, da smo ena družina tvojih otrok, ki se ljubimo med seboj in upamo na večno srečo pri tebi. Podari nam Svetega Duha, da nas v tej molitvi poveže s teboj.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: Naš Oče, ti nas očiščuješ, da v nas sijejo nebesa. Odpusti nam naše grehe, ki jih iskreno priznavamo, da te bomo ljubili še bolj močno.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta: Kristus, usmili se

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Naš Oče, odpusti nam naše grehe, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,21-28)

Tako govori Gospod Bog: Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, kamor so prišli, in jih zberem od vseh strani ter jih pripeljem v njih deželo. Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, na Izraelovih gorah; en sam kralj bo vsem ukazoval. Ne bosta več dva naroda in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi pregrehami. Rešim jih vseh njihovih nezvestob, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim; oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Moj služabnik David bo kralj nad njimi in en sam pastir bo pasel vse; po mojih odlokih se bodo ravnali, mojih zakonov se bodo držali in jih spolnjevali. Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu, v kateri so prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej oni, njihovi sinovi in vnuki na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke.

Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. Utrdim jih in pomnožim jih ter postavim svoje svetišče v njih sredi na veke. Moje prebivališče bo pri njih ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njihovi sredi na veke.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo. (Jer 31,10.11-12.13)

Vsi (odpev): Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.

 

Bralec:

Narodi, čujte Gospodovo besedo!

Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:

»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,

čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.« Odpev.

Bralec:

Gospod je rešil Jakoba,

osvobodil ga iz rok močnejšega.

Pridejo in vriskajo na Sionski višini,

žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve. Odpev.

Bralec:

Obdali so me smrtni valovi,

prestrašili so me pogubni hudourniki,

vezi podzemlja so me objele,

smrtne zanke so me zajele. Odpev.

Bralec:

Tedaj bodo veselo rajala dekleta,

mladeniči in starši bodo veseli.

Njih žalost spremenim v radost,

njih trpljenje v tolažbo in veselje. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Vrzite od sebe vse svoje grehe, govori Gospod, in naredite si novo srce in novega duha.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 11,45-57)

Tisti čas je mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in Marti, in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj; nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem in so jim povedali, kaj je Jezus storil. Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor in so govorili: »Kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev? Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod.«

Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da eden umrje za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, da mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke. Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, da ga usmrtijo.

Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. Bila pa je blizu judovska velika noč in mnogo ljudi z dežele je šlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. Iskali so Jezusa ter v templju stoje med seboj govorili: »Kaj se vam zdi? Ali pride na praznik?« Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, naj naznani, če kdo zve, kje je, da ga bodo prijeli.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Mnogi so začeli verovati v Jezusa. Njihovo število naraste do take mere, da veliki duhovniki v Jezusu prepoznajo nacionalni problem. Menijo, da zaradi Njega lahko propade ves narod. Ob tem je neverjetno, da mnoge ljudi čudeži in srečanje z Jezusom prepričajo, vélikih duhovnikov pa ne.

Kako je mogoče, da zvejo o dogodku, kako Jezus od mrtvih obudi človeka, ki je bil že štiri dni v grobu, pa vseeno ne verujejo, da je Jezus poslan od Boga? Začudeni smo. Odgovor lahko iščemo v zavisti in napuhu, ki sta popačila njihov razum, da oslepi za resnico.

Na koncu pa za velike duhovnike in tudi vse druge ljudi ostane samo eno vprašanje: »Ali je Jezus Božji, ali ni?« Ali drugače: »Ali je v Njem Bog in On v Bogu, ali pa je Jezus le še eden od posebnih ljudi, ki pa so še vedno samo ljudje?« Če je Jezus Božji Sin, potem je nedotakljiv, je neskončen Božji dar, je Bog z nami.

Jezus želi, da bi ljudje verovali vanj. Pa tega ne želi zaradi lastne slave, ampak zato, da bi vzeli resno, s čim smo obdarjeni, ker je On tukaj: obdarjeni smo namreč z Bogom, ki je med nami. Ob tem se lahko vprašamo, ali resno jemljemo vsebino vere, da je Gospod vesolja postal umrljiv človek in se pustil poniževati ter umreti.

Zazrimo se v to resničnost. Občudujmo jo. Pustimo ji, da nas v tišini srca nagovori in prevzame.

 

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božje darove, izrecimo svoje zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Bog, nam je rekel, da smo Njegovo svetišče. V nas prebiva On sam po daru Svetega Duha. Ko molimo, v nas moli Gospod Jezus. Iskreno in zaupno zato prosimo Boga.

Voditelj (na koncu): Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo prebival v nas.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, v svoje sveto telo si sprejel tudi mene. Hvaležen sem za tvojo združitev z menoj in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim. Za to sem hvaležen in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ker si združen z menoj, si trpel tudi takrat, ko so Boga žalili moji grehi. Na tvojo ljubezen odgovarjam in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, z mojim srcem hočeš ljubiti Boga in vse moje bližnje. Podarjam ti svoje srce, da se v meni popolnoma uresniči tvoja volja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Zvesti Bog,

s svojim delovanjem nas vedno odrešuješ,

v teh dneh pa nas razveseljuješ še z obilnejšo milostjo.

Dobrotno glej na vse, ki si jih izvolil,

očetovsko varuj vse, ki se na krst pripravljajo,

in vodi nas, ki smo v njem že prerojeni.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash (fotografija je simbolična)

Povej naprej.