Molitveno bogoslužje za četrtek, 9. april

Objavljeno: 08. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>četrtek, 9. april </em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

Danes je veliki četrtek, ko Jezus postavi sveto evharistijo in učencem da zgled ljubezni, ko jim umije noge. Kot del današnje molitve boste tudi vi drug drugemu umili noge, zato si pripravite vrč z vodo in brisačo.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Nebeški Oče, v Svetem Duhu se pripravljamo na vstop v velikonočno skrivnost smrti in vstajenja tvojega Sina. Skupaj z Njim se želimo darovati za vse naše bližnje. Naj nas pri tem krepi tvoja navzočnost. Prosimo te za dar Svetega Duha, ki naj nam odkriva tvoje obličje, ko se srečujemo s teboj v molitvi.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: V teh dneh se spominjamo, kako je Jezus v ljubezni do nas šel do konca. Pomislimo, kaj vse prejemamo od Njega in se mu iskreno zahvalimo.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

EVANGELIJ

Voditelj povabi: Prebrali bomo evangelij, v katerem Jezus pokaže, kakšen kralj je: da ni prišel gospodovat, ampak služit. Ko ga bomo prebrali, se bomo ob evangeliju pogovorili, kaj v naši družini pomeni »umivati noge«. O tem razmišljajmo že med branjem.

Voditelj: Novo zapoved vam dam, govorí Gospod, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Iz evangelija po Janezu (Jn 13,1-15)

Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, skazal svojim ljubezen do konca. Med večerjo – ko je bil hudič Judu, Simonovemu sinu, Iškarijotu, v srce že vdihnil, naj ga izda – je, ker je vedel, da mu je Oče vse dal v roke, da je prišel od Boga in da odhaja k Bogu, vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel prt in se opasal. Potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge in jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. Pride k Simonu Petru; ta mu pa reče: »Gospod, ti mi hočeš noge umiti?« Jezus mu odgovori: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš pozneje!« Peter mu reče: »Ne boš mi nog umival, nikoli ne!« Jezus mu odgovori: »Ako te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj.« Simon Peter mu reče: »Gospod, ne le moje noge, ampak tudi roke in glavo!« Jezus mu pravi: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kot da si umije noge, pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, toda ne vsi.« Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.« Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sédel, jim je rekel: »Veste, kaj sem vam storil: Vi me kličete: ‚Učenik‘ in ‚Gospod‘, in prav pravite; saj to sem. Ako sem torej jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu noge umivati. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: Pogovorimo se o tem, kako bi bili v naši družini tudi mi podobni Jezusu. Vsak naj si izbere eno dobro delo, ki ga bo v teh dneh naredil.

 

UMIVANJE NOG

Voditelj povabi: O ljubezni lahko zelo veliko govorimo, a ni učinka, če kaj tudi ne naredimo. Zato bomo sedaj v Jezusovem imenu drug drugemu umili noge.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Jezusova ljubezen do ljudi se dogaja tudi preko nas, ko molimo za ljudi, ki jih nosimo v srcu. V zavesti, da nas Bog posluša, iskreno prosimo.

Voditelj (na koncu): Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo prebival v nas.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, v svoje sveto telo si sprejel tudi mene. Hvaležen sem za tvojo združitev z menoj in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim. Za to sem hvaležen in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ker si združen z menoj, si trpel tudi takrat, ko so Boga žalili moji grehi. Na tvojo ljubezen odgovarjam in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, z mojim srcem hočeš ljubiti Boga in vse moje bližnje. Podarjam ti svoje srce, da se v meni popolnoma uresniči tvoja volja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni večni Bog,

obhajamo spomin svete večerje,

ko je tvoj ljubljeni Sin, preden se je izročil v smrt,

zaupal Cerkvi novo in trajno daritev in gostijo svoje ljubezni.

Daj nam iz tako velike skrivnosti prejemati polnost ljubezni in življenja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.