Z majhnimi otroki slavimo Boga: Jezusovo vstajenje

Objavljeno: 14. 04. 2020

|

Z majhnimi otroki <em>slavimo Boga</em>: <strong>Jezusovo vstajenje</strong>

Predlagamo, da o Jezusovem vstajenju z otroki premišljujete v velikonočnem času. V tednu po Veliki noči obhajamo osmino praznika, v katerem je vsak dan “Velika noč”, zato je prvi teden po Veliki noči zelo primeren, da se spominjamo največjega dogodka zgodovine krščanstva, Jezusovega vstajenja od mrtvih.

Najprej se z otroki pogovorimo. »Kateri praznik praznujemo? … Česa se s tem praznikom spominjamo? … 

V družinskem molitvenem kotičku se pripravimo na poslušanje Božje besede: »Naše noge so na tleh, naša ušesa so pripravljena za poslušanje Božje besede.« Prižgemo svečko, nato pa preberemo svetopisemsko besedilo.

 

»Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: ›Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: Obujen je bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli. Glejta, povedal sem vama.‹ Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem.« 

Mt 28,1-8

 

»Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.«

Jn 20,3-10

 

Nato otroke vprašamo: »Kaj smo slišali? … Kdo je šel k grobu? … Kaj je angel rekel ženam? … Kaj sta videla Peter in oni drugi učenec? … V Svetem pismu piše, da je drugi učenec videl in veroval. Kaj je veroval? …

Ker je Jezus vstal od mrtvih, bomo sedaj prižgali svečko.«

»Jezus živi novo življenje. Ali želi Jezus to novo življenje dati tudi drugim? … Ali ga želi dati nam vsem? … Tudi mi smo prejeli to novo življenje na dan našega krsta.«

Potem ko smo z otroki premišljevali o veliki skrivnosti Božje ljubezni, jih lahko povabimo, da se zahvalijo za Jezusovo vstajenje, za njegovo luč, ki nam jo daje in za njegovo veliko ljubezen do vseh ljudi. Povabimo jih, da se lahko kadarkoli vrnejo v molitveni kotiček in premišljujejo, kako je Jezus vstal iz groba in živi med nami. Lahko tudi narišejo, kar so slišali.

 


Povzeto po knjižici: N. R. Bonilla Paris, C. P. Lopez Ramirez, Let us enjoy the Holy Bible with little children, ki je namenjena staršem in katehetom, ki želijo otroke versko vzgajati s pomočjo kateheze Dobrega pastirja.

Foto: Mojca Bertoncel

Prevedla in uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.