Če ne odidem, Tolažnik ne bo prišel k vam

Objavljeno: 28. 05. 2020

|

<em>Če ne odidem</em>, <strong>Tolažnik</strong> ne bo prišel k vam

Vse, kar je moral Kristus izvršiti na zemlji, je bilo izvršeno. Potrebno pa je bilo, da prejmemo naravo božje Besede in je postanemo deležni, to se pravi, da zapustimo svoje lastno življenje in ga preobrazimo v drugo življenje, da se spremenimo in živimo tako, da bomo Bogu všeč. To pa se ni moglo zgoditi drugače kot po deleženju Svetega Duha in občestvu z njim.

Najprimernejši in najpripravnejši čas za poslanje Svetega Duha in njegov prihod k nam je bil tisti, ki se je začel z odhodom našega rešenika Kristusa.

Kajti dokler je bil Kristus pri vernih še telesno navzoč, jim je, kot mislim, obilno delil vsakih dobrot. Prišel pa je čas, ko je moral oditi k nebeškemu Očetu. Kako naj bi ne bil med svojimi prijatelji po Duhu on, ki po veri biva v naših srcih.

Tako z njim v sebi lahko zaupno vzklikamo: »Abba, Oče!« Z njim lahko dosežemo vsako krepost. Z njim smo močni in nepremagljivi proti hudičevim zvijačam in človeškim napadom, saj je v nas vsemogočni Duh.

Mar ne bi vsakdo z lahkoto dokazal iz Svetega pisma stare in nove zaveze, da tiste, v katerih se naseli in v njih biva Sveti Duh, preobrazi v drugačno stanje in obnovi v njih novo življenje?

Samuel je namreč rekel Savlu: Navdal te bo Gospodov Duh in spremenil se boš v drugega človeka. Sveti Pavel pa pravi: Mi vsi pa z odgrnjenim obrazom gledamo kakor v ogledalu Gospodovo slavo in se tako v isti podobi spreminjamo iz sijaja v sijaj, kakor po Gospodovem Duhu. Gospod pa je Duh.

Glej, kako Sveti Duh spreminja tako rekoč v drugo podobo tiste, ki v njih prebiva. Z lahkoto namreč obrača človeka od zavzemanja za zemeljske stvari h gledanju zgolj nebeških in od nemožate plašljivosti do odločne in junaške plemenitosti. Očividno je, kako je Sveti Duh navdal in prekalil učence. Nobeni napadi preganjalcev jih niso uklonili in z vso močjo so vztrajali v ljubezni do Kristusa.

Resnične so torej Odrešenikove besede: Za vas je dobro, da grem v nebesa. Čas je bil namreč za prihod Svetega Duha.

 


Vir: Iz razlage Janezovega evangelija sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (10. knjiga)

Foto: Igor Dolinšek

Obj.: M. B.

Povej naprej.