Četrtek, 9. julij: Kakšen mora biti Jezusov učenec

Objavljeno: 11. 07. 2020

|

Četrtek, 9. julij: Kakšen mora biti Jezusov učenec

Kakšen mora biti Jezusov učenec? Kristjan mora biti poslan. Gospod pošilja svoje učence, prosi jih, naj nadaljujejo pot. To pomeni, da je kristjan Gospodov učenec, ki hodi. Ne moremo si predstavljati nepremičnega kristjana. Kristjan, ki je nepremičen, je bolan, v svoji krščanski identiteti ima neko bolezen. Kristjan je učenec zato, da hodi, da gre. Gospod ob slovesu pravi: ‘Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij.’ In to je prva drža, ki pripada krščanski identiteti: hoditi, četudi prihaja do težav, iti preko težav. Tako je storil tudi apostol Pavel v Antiohiji, ko sta z Barnabo naletela na težave z judovsko skupnostjo. Šla sta dalje in se obrnila k poganom. Jezus poziva, naj gremo na križišča in povabimo vse, dobre in hudobne.

Kristjan torej hodi in če naleti na težave, gre preko njih, in oznanja, da se je Božje kraljestvo približalo. Drugi vidik kristjanove identitete pa je, da mora kristjan vedno ostati jagnje. Kristjan je jagnje in to identiteto mora ohraniti. Gospod nas pošilja kot jagnjeta med volkove. Nekdo bi lahko predlagal, da se proti njim uporabi sila. Pomislimo na Davida: ko se je pripravljal na boj s Filistejcem, so ga hoteli opremiti z vso Savlovo bojno opremo, v kateri pa se ni mogel premikati. Ni bil on sam, ni bil ponižen in preprost David. Na koncu je David vzel svojo fračo in v boju zmagal. Kot jagnjeta … Ne postati volkovi … Kajti včasih nas skušnjava vodi v razmišljanje: Težko je, ti volkovi so zviti in jaz bom še bolj zvit od njih. Jagnje. Ne prismuknjenec, ampak jagnje. S krščansko prebrisanostjo, a vedno kot jagnje. Kajti če si ti jagnje, te bo Gospod branil. Če pa se čutiš močan kot volk, te ne bo branil in te bo pustil samega in volkovi te bodo živega požrli.

Tretji vidik identitete kristjana pa govori o njegovem stilu: to je veselje. Kristjani so osebe, ki se veselijo, ker poznajo Gospoda in prinašajo Gospoda. Kot kristjani, kot jagnjeta ne moremo hoditi brez veselja. Tudi sredi težav in problemov, tudi sredi lastnih napak in grehov obstaja vedno veselje Jezusa, ki vedno odpušča in pomaga. Evangelij torej morajo ponesti naprej jagnjeta, ki jih je poslal Gospod in ki hodijo z veseljem. Kristjani, ki se vedno pritožujejo in živijo v otožnosti, ne delajo nobene usluge ne Gospodu ne Cerkvi. To ni stil učenca. Sv. Avguštin je kristjane spodbujal: ‘Pojdi, pojdi naprej, poj in hodi.’ Z veseljem! To je namreč stil kristjana. Oznanjati evangelij z veseljem. In Gospod bo vse storil. Pretirana žalost in zagrenjenost vodita v življenje krščanstva brez Kristusa.

Ervin Mozetič

Povej naprej.