Pomoč iz Slovenije omogoča revnim v Afriki preživetje in razvoj

Skupaj z misijonarji  ter vsemi vami, ki imate odprto srce, v Slovenski Karitas že 15 let pomagajo najrevnejšim v srcu Afrike, ki so brez osnovnih dobrin za preživetje. Omogočajo jim boljši dostop do izobraževanja in poklica, zdravstvene oskrbe, pitne vode ter do hrane za tisoče podhranjenih otrok. S priložnostjo za delo pri gradnjah 7 šol in vrtca, 6 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 15 vodnjakov so mnogim domačinom omogočali tudi zaslužek za dostojno preživetje družin.

 

Covid-19 povečuje revščino in lakoto v Afriki                             

Pandemija bo še posebej prizadela Afriko, ki ima že tako šibek zdravstvenih sistem in gospodarstvo. Stiske revnih se povečujejo, saj večinoma živijo od dnevnega zaslužka, ki ga zaradi omejitve gibanja sedaj ni. Lakota bo najhujša posledica, ki jo bodo najbolj občutili otroci. Mnogi ne morejo v šolo in ne dobijo malice, svojega edinega  obroka. »Ta stiska bo izsesala še zadnje človeške moči in če močno udari še virus, si pri našem zdravstvenem sistemu niti misliti ne upam, kaj se bo zgodilo,« je zapisal misijonar Janez Krmelj.

 

Misijonarji in domačini so neizmerno hvaležni za vso pomoč

Domačini čutijo, da niso sami in pozabljeni od vseh. »V mislih hodim po vseh sledeh, ki jih je pustila akcija Za srce Afrike. Preprosto ne bi jih mogla našteti … Naj naše srce postane zahvala za vaše srce, dragi dobrotniki, ki nas vsa leta spremljate. Pred Bogom se vam zahvaljujemo in ga prosimo, da vas blagoslavlja,« pravi sestra Bogdana Kavčič

 

Prosimo vas, da tudi letos s svojo srčno dobroto priskočite na pomoč revnim v Afriki!

Pomoč, ki jo želijo na Slovenski Karitas z vašo podporo uresničiti z letošnjo dobrodelno akcijo ZA SRCE AFRIKE:

 • V Safi v Centralnoafriški republiki bodo nadaljevali z nakupi hrane za okoli 300 podhranjenih otrok in za njihove matere, ki dojijo, kar bo še posebej  dragoceno v času pandemije.
 • V Bujumburi v Burundiju bodo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti v sklopu Centra Akamuri za otroke in mlade s posebnimi potrebami podprli gradnjo prostorov za delovno terapijo; mizarstvo, izdelovanje mila in šivalnico za vključevanje v normalno življenje. V sklopu centra bodo podprli tudi gradnjo kuhinje za oskrbo zapornikov.
 • Misijonarka sestra Vesna Hiti je dejala: »Nikakor si nisem upala misliti, da se bodo dela pri centru za fizioterapijo tako hitro odvijala. S pomočjo Pustne sobotne iskrice pa smo zgradili dvorano za otroke, imenovano po očetu Francu Boletu, prostore za kader, sanitarije. Sredi julija se začenja gradnja šolskih prostorov. Radi bi zgradili še prostore za delavnice in kuhinjo ter jih opremili, za kar vas letos še posebej prosim. V vsem tem vidim otipljiv čudež Ljubezni in plemenitost slovenskih dobrotnikov. Iskrena hvala za vse, kar storite za naše otroke! Tudi oni s hvaležnostjo molijo za vas. Naj bo dobri Bog vsem plačnik.«
 • V okrožju Karongi v Ruandi bodo ob podpori MZZ izvedli usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek s pomočjo 5 preš iz Slovenije ter jih spremljali v dejavnostih, ki jim prinašajo dohodek. 11 lokalnih skupnosti bo prejelo vodne črpalke. Še dodatnim 130 družinam bodo omogočili sončne celice z lučjo.
 • V Mukungu v Ruandi s. Bogdana Kavčič v okviru zdravstvenega centra prosi za podporo pri nakupu stola za opravljanje zobozdravstvenih storitev.
 • V Ampitafa na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 otrok. S hrano se bo v času epidemije pomagalo tudi drugim.

HVALA vsem, ki boste tudi letos pomagali uresničiti prošnje misijonarjev in ljudi v osrčju Afrike.

Svoj dar lahko nakažete na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,

Info: 01/ 300 59 60

TRR: SI56 0214 0001 5556 761, BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR,

Sklic: SI00 212, Namen: Za srce Afrike

Slovenska karitas

 

Z delom do dostojnega življenja

Družinam v Afriki lahko pomagate tudi z rednim mesečnim darom v akciji Z delom do dostojnega življenja, ki revnim družinam v Afriki, Albaniji in na Šrilanki omogoča, da z lastnim delom preživijo svoje družine.

 

Pomoč, ki so jo uresničili z lansko akcijo Za srce Afrike

 • V Bujumburi v Burundiju so v sodelovanju s sestro Vesno Hiti v sklopu Centra Akamuri, kjer imajo v dnevni oskrbi 160 otrok in mladih z duševnimi motnjami in tudi gibalno ovirane, omogočili gradnjo primernih prostorov za fizioterapijo. V dela je bilo vključenih 80 domačinov, ki so prejemali reden zaslužek.
 • V Kiguhu v Burundiju so podprli zaključek gradnje dodatnih 6 učilnic osnovne šole, zbornico in sanitarije za 900 otrok. Pouk sedaj lahko poteka v manjših razredih do 60 otrok, kar se že pozna na učnem uspehu. »Hvala za to, kar ste naredili za naše otroke!« pravi ravnatelj.
 • V Safi v Centralnoafriški republiki so v okviru zdravstvenega centra in ob sodelovanju s. Bogdane Kavčič podprli nakupe hrane za preko 200 podhranjenih otrok in za doječe matere. Delno so pomagali tudi izgradnji dveh vodnjakov za potrebe zdravstvenega centra, vrtca in lokalnega prebivalstva.
 • V okrožju Karongi v Ruandi so ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in s Caritas Rwanda nadaljevali s projektom za 600 revnih družin. Poučeni so bili o kmetijskih praksah. Posadili so 643.000 dreves in izdelali 5 ha teras za preprečevanje erozije. Usposobljeni so bili za zagon obrti in prejeli so subvencije, kar jim že prinaša dohodek. V času COVID-19 so družine prejele hrano in higienske pripomočke.
 • V Ampitafa na Madagaskarju so podprli nakup 10 ton riža in olje za dnevne obroke za  292 otrok iz šole in vrtca, ki bi se sicer učili lačni. »Zaradi epidemije so od marca šole zaprte. Preostali del hrane smo predvsem razdelili bolnim otrokom in porodnicam. Hvala!« sporoča misijonar Janez Krmelj.

Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje  250.000 ljudem v srcu Afrike

V zadnjih 15. letih so v Slovenski Karitas preko akcije Za srce Afrike in ob delni podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča ter s pomočjo dela srčnih misijonarjev in domačinov zgradili/obnovili in opremili 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnice ter 15 večjih vodnjakov. Z nakupi hrane smo podprli tudi delovanje 3-h centrov za podhranjene z nakupi hrane. Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, med njimi je polovica otrok.

 


Vir: Spletna stran Slovenske Karitas

Foto: Spletna stran Slovenske Karitas

Uredila: Mojca Bertoncel