Sobota, 3. oktober: Slavim te Oče, da si prikril modrim

Objavljeno: 02. 10. 2020

|

Sobota, 3. oktober: Slavim te Oče, da si prikril modrim

Jezusova hvalnica (tako sem sam poimenoval to besedilo) se začne z besedami: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem (prim. Mt 11,25-30).« Vse na svetu nas žene k pametnim nastopom, modrovanju in neverjetni razumnosti. Tako pogosto pametujemo in se postavljamo nad druge. Jezus pa slavi svojega Očeta, da je najlepše stvari prihranil otroškemu srcu. Le otroško srce zna videti globlje, videti stvari prav in resnično lepe. Zakaj? Ker ga razum ne zaslepi! Otroško srce, je odprto za čudenje.

Prosimo Gospoda, da nas pri vsem znanju, ki ga iščemo ne naredi brezčutne. Naj odpre naše srce za čudenje nad drobnimi stvarmi, nad tiho lepoto, ne tisto, ki kriči in se ponuja vsepovsod.

Marijina hvalnica se začne takole, saj jo poznate: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice (Lk 1,48-55).« Vsepovsod vlada tekma za prva mesta in boljše položaje. Vsi bi radi gospodovali in nihče ne bi služil. Marija pa se veseli, da je lahko ponižna, skromna Gospodova služabnica. Njeno veselje je v tihem služenju Bogu.

Skupaj z vami prosim Gospoda, naj s svojo močjo odpre naše roke za služenje. Naj nam služenje bližnjemu ne bo v breme, ampak v veselje. Naj se skupaj z Marijo veselimo, da Bog računa na naše roke, ki naj strežejo najprej našim najbližjim.

Tretja hvalnica, pa je hvalnica stvarstva Frančiška Asiškega. Božji ubožec jo začenja takole: Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati.

Vabim vas, da skušamo vsak dan slaviti Gospoda za vse stvarstvo, ki nas obdaja. Vse kar živimo in dihamo je božji dar. Naj nam Gospod odpre oči, da ga bomo ves čas okušali v stvarstvu in dogodkih, tako lepih kot težkih.

Prosimo torej: naj Gospod naredi naša srca otroška in jih odpre za drobne stvari, za tiho lepoto, naj s svojo močjo odpre naše roke za služenje, naj nam Gospod odpre oči, da ga bomo ves čas okušali v stvarstvu in dogodkih, tako lepih kot težkih.

 

Pripravil: Ervin Mozetič

Povej naprej.