Priporočila za cerkvene pevce in cerkvene pevske zbore

Objavljeno: 07. 10. 2020

|

<strong>Priporočila</strong> za <strong>cerkvene pevce</strong> in <EM>cerkvene pevske zbore</EM>

Slovenski škofje so na 120. redni seji SŠK, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem, sprejeli priporočila za cerkvene pevce in pevske zbore, da se omeji širjenje epidemije koronavirusa.

Z namenom lažje organizacije pevske dejavnosti pri bogoslužju v nadaljevanju posredujemo glavna priporočila, ki so v skladu z navodili NIJZ in temeljijo na Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 z dne 21. julija 2020. Veljati začnejo v četrtek, 8. oktobra 2020.

1.Priporočamo, da se do nadaljnjega zborovsko petje izvaja na prostem ali v zelo velikih prostorih (cerkve ali večje župnijske dvorane) ter v manjših skupinah, kot npr. sekcijske vaje, komorne zasedbe.

2. Vsi naj upoštevajo naslednje preventivne ukrepe:

  • Udeleženci morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).
  • Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.
  • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (razkužilo za roke naj vsebuje 60–80 % alkohola), posebej ob vstopu v objekt in v vadbeni prostor ter ob izstopu iz objekta oziroma vadbenega prostora.
  • Udeleženci naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči. Različnih predmetov in površin naj se dotikajo le toliko, kolikor je nujno.

3. Cerkveni pevci, zborovodje, organisti in drugi glasbeniki naj si med seboj ne izmenjujejo notnega gradiva ali druge opreme.

4. V prostorih naj se zadržujejo le toliko časa, kolikor traja vaja oziroma sodelovanje pri bogoslužju.

5. Vsi pevci in zborovodje ter organisti morajo pri petju uporabljati maske.

6. Površine, ki se jih pogosto dotikajo, npr. kljuke vrat, stikala, naslonjala stolov, stojala za note, partiture, držalo mikrofona, naj se pogosto čisti ali razkužuje.

7. Oseba, ki deli note, naj si roke razkuži neposredno pred razdeljevanjem. Še bolj priporočljivo je, da note pevci na vaje ali k bogoslužju prinesejo sami.

8. V primeru uporabe mikrofonov, naj ima vsak pevec svojega. Po končani uporabi je mikrofone treba razkužiti.

9. Pri zborovskem petju na prostem naj vsi udeleženci upoštevajo naslednje dodatne ukrepe:

  • Medosebna razdalja med pevci naj bo dva metra, med pevci in zborovodjo ter med zborom in verniki pa več metrov.
  • Svetujemo, da so vsi pevci obrnjeni v isto smer in ne drug proti drugemu.
  • Zagotovljena mora biti možnost razkuževanja rok.

 


Vir: Katoliška Cerkev

Obj.: M. B.

 

Povej naprej.