Zakaj je Bog, ki je večen, prišel na svet, ki ga je ustvaril?

Zakaj je <strong>Bog</strong>, ki je večen, prišel na svet, ki ga je <em>ustvaril?</em>

V prvi knjigi Svetega pisma beremo: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« Bog je večen, a kljub temu je živel med nami. Da bi ga mi ljudje lažje razumeli in se mu lažje približali, je vstopil v čas in postal človek. Rodil se je kot nebogljen otročiček v ubogem hlevčku. Tako majhen otrok na tako skromnem kraju  in obenem večni Bog! Ob njegovem rojstvu so z nebes prišli angeli in mu prepevali: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem«. Poklonili so se mu kralji, ki jih je na kraj njegovega rojstva vodila posebna zvezda in ga počastili kot novorojenega kralja. Ko je odrastel, je ljudem govoril čudovite reči o Bogu, ki je večen, pa nam je vendar vedno na poseben način blizu. Vsakega izmed nas ima neskončno rad, za nas je daroval svoje življenje in nas odrešil.

Foto: Mojca Bertoncel

Pripravila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.