Zoom srečanje tajnikov ŽPS Nadškofije Ljubljana

Objavljeno: 28. 01. 2021

|

Kategorije: Nekategorizirano

Sobota, 23. januarja 2021

Dnevni red

 1. Molitev
 2. Uvodni nagovor Mojce Bertoncel in Igorja Dolinška
 3. Nagovor g. nadškofa Stanislava Zoreta
 1. Izmenjava izkušenj (dobre prakse) in delovanje ŽPS-jev v postkoronskem času

Marija Žgajnar sv. Trojica na Blokah

 • zakonska skupina se srečuje
 • obisk sv. maše v mejah dovoljenega
 • verouk na daljavo

Štefka Zaviršek, Grosuplje

 • maša vsak dan prenos
 • ŽPS ne deluje
 • verouk in priprava na zakramente slabo organizirana

Mateja Kovač, Radeče

 • smiselnost sv. maš? Max 14 ljudi se je lahko udeleži.
 • prejem sv. obhajila
 • srečanja pred cerkvijo
 • za naprej – potrebno bo razmisliti, katere stvari so odveč, ali je vredno vlagati v stvari, ki niso aktualne

Vid Klančnik, Šentjošt nad Horjulom

 • po 1. valu dobili novega župnika, prej so bili brez župnika
 • v 2 valu se navajajo na nove tehnologije
 • imeli so birmo in prvo obhajilo
 • zakonska skupina se srečuje preko Zooma
 • ŽPS preko zooma še nima srečanj
 • vsak dan pripravljajo kosilo za g. župnika

Andrej Prošek, Sv. Jakob ob Savi

 • dogovor glede sv. maš: prednost navzočnosti v cerkvi imajo svojci, po namenih katerih se obhaja sv. maša
 • možnost prejema sv. obhajila v zakristiji po dogovoru
 • obstaja spletni seznam za prisotnost pri sv. mašah

Župnik ima v soupravi še župnijo Šmartno ob Savi. V obeh župnijah so maše med tednom v skladu z omejitvijo št. oseb (v Šmartnem štiri  osebe, vsak drugi dan med tednom kot je bilo že pred epidemijo). Iz župnijske cerkve je vedno prenos svete maše. Zoom uporabljajo bralci, maša se prenaša z Youtube – možnost spremljanja maše za starejše (, ki imajo pametno TV). Oznanila so na spletu, pošiljajo se po elektronski pošti vsem, ki so izrazili željo in dali naslov, so tudi na tabli pred cerkvijo, tiskana na mizici v predverju cerkve, na kabelski televiziji (za del župnije), tako da ima večina župljanom možnost biti informirana. Dnevno spremljanje sv. maš na daljavo: med tednom beležijo 15-25 ogledov, ob nedeljah okrog 80 (skupaj z župnijo Šmartno ob Savi v soupravi (skupna maša, pri kateri ob nedeljah izmenično sodelujeta župniji preko bralcev na daljavo, daje občutek, da pripadamo istemu občestvu, čeprav je vmes reka Sava).

Tatjana, Cerknica

 • imajo več sv. maš, da lahko pride več ljudi
 • večji problem je osip, kako pritegniti ljudi nazaj

Nada Kokalj, Vodice

 • maše so ob nedeljah tudi na podružnicah
 • organizirali so obhajilo “drive-in”, da skrbijo za varnost (dober odziv)
 • pevske vaje potekajo preko zooma individualno
 • srečanja ŽPS-ja ni bilo
 • koledovanje so posneli in objavili na Facebooku
 • postavlja se vprašanje glede vsebinske priprave na birmo, treba je upoštevati, da situacija ni takšna kot če bi lahko pripravo izvajali v živo.

Aleš Murn, Škofja Loka

 • imajo štiri maše v treh cerkvah ob delavnikih in nedeljah, ker imajo tri duhovnike je lažje
 • srečanja imajo po Zoomu, tudi slavljenja
 • Karitas je zelo aktiven
 • verouk je slabše obiskan
 • ŽPS se dobiva preko Zooma
 • za naprej ostajajo optimistični

Pavle Trdan, Ljubljana-Koseze

 • ŽPS se redno dobiva preko Zooma, začne se s sv. mašo
 • zuporabo tehnologije so začeli že jeseni, navajanje na tehnologijo je bilo nujno.
 • župnijski list izhaja, želijo povečati vsebine

Samo Venko, Dolnji Logatec

 • ŽPS poteka preko Zooma
 • zunanja znamenja praznovanj (mlaj, jaslice) so tudi na trgu pred cerkvijo
 • miklavževanje je potekalo preko FB, dober odziv, tudi laiki

Peter Sušnik, Ljubljana-Bežigrad

 • ključno je, kako duhovniki vzpostavljajo stik z verniki, čas je za misijonarsko delo
 • izstopa razslojenost občestva, posebej v mestih
 • verouk je problematičen
 • minil je čas, ko je bila Cerkev pojmovana kot “servisna” služba

Karmen Posavec, Stična

 • skrbijo za ohranjanje vezi med župljani
 • SMS, telefoni … se čutijo zelo nagovorjeni
 • mini svetopisemski maraton poteka preko zooma
 • molitvena skupina starejši (obveščanje preko SMS)
 • obhajajo leto sv. Jožefa,
 • spodbujajo k darovanju za svete maše
 • skušajo ohranjati stik s čim večjim krogom ljudi

Urška Florjančič, Stara Loka

 • korona je razgalila odnose med nami. Žive skupnosti so še naprej žive.
 • opazili so ogromen upad, imajo tudi novega župnika, zaradi ukrepov ni še takšne medsebojne povezanosti
 • ŽPS je na razpolago, vendar to ni dovolj
 • problem so tisti, ki ne uporabljajo novih orodij, ali ko kljub osebnemu vabilu ni odziva
 • med tednom ni pri maši niti 15 ljudi

Maja Zajc Kalar, Žalna

 • komunikacijsko praznino sedaj lahko zapolnijo člani ŽPS
 • podajmo povabilo k sodelovanju mladim

V naši župniji so se zelo angažirali mladi. Pripravili in posneli so lepo božičnico, ki je na ogled na spletni strani župnije. Zaživela je spletna stran, ki nas bogati tudi s spodbudami župnika in povezuje župnijo. Sicer pa smo se uspeli člani ŽPS povezati predvsem telefonsko in z občasnimi srečanji pred cerkvijo, se srečali preko ZOOM-a v adventu in veliko pozornost posvetili stikom s starejšimi farani. Maše tečejo podobno, vsak dan pa je župnik v cerkvi tudi celo uro pred sveto mašo – in ljudje prihajajo.

Katarina Jaklitsch, Škofljica

 • župnik je trenutno v bolnici, laiki so morali se sami organizirati
 • cerkev je že 14 dni zaprta
 • skupine, skavti, biblična, delujejo preko Zooma
 • Karitas: gospe je strah
 • ŽPS: z 21 upadlo na 9
 • izgubili so stik z mladimi.
 • so v stiski, kako otroke pripraviti na prejem zakramentov

Laiki smo se angažirali maksimalno, deluje verouk, skavti, biblična preko ZOOMa, pevski zbor za otroke, zakonska in pritrkovalska skupina. Trenutno je župnik bolan, se trudimo sami. ŽPS je imel dopisno dve seji.

Andrej Friedl, Kranj

 • srečanj ŽPS ni
 • pripravili so usmeritve za delo staršev
 • imajo kvaliteten župnijski list
 • obisk sv. maš je zelo dober
 • prejem sv. obhajila poteka dobro

Fani Capuder, Moravče

 • ŽPS od oktobra poteka preko zooma
 • sveto obhajilo po družinah (sv. obhajilo po župnikovem pooblastilu eden izmed članov odnese domov)
 • starejšim, bolnim, jubilantom so napisali voščilnice
 • srečevanje skupin poteka preko Zooma
 • želijo nagovoriti mlade družine
 • obisk sv. maš je upadel (glede na omejitve) kot tudi sicer

Renata Košir, Duplje

 • nimajo svojega župnika, ampak prihaja iz Bistrice pri Tržiču
 • član ŽPS je tudi župan
 • oznanila so verniki razgrabili
 • prenos sv. maš po Zoomu ni bila preveč dobra izkušnja
 • obhajilo imajo možnost prejeti ob petkih in nedeljah
 • problem se kaže pri mladih (samo 1 birmanec prihaja k obhajilu, od 9 veroukarjev, so samo 3 pri obhajilu)

ŽPS imamo redno, vodi ga župnik, ki smo mu zelo hvaležni, ker ga imamo samo na posodo. Župnija Duplje imamo ŽPS preko ZOOMA, tistim, ki ga nimajo, damo zraven računalnika telefon in lahko poslušajo zraven. Tudi oglasijo se lahko pri odprtem zvočniku na telefonu. Vsak teden imamo pisna župnijska obvestila in sv. mašo ob nedeljah in ponedeljkih, pol ure prej sv. obhajilo. V tem času smo imeli veliko delo, ker smo imeli menjavo strehe zvonika in so bili ljudje zelo radodarni in tudi povezali smo se med seboj. Župnijski list vedno poide že do ponedeljka zvečer (naklada 120 izvodov) predvidevamo, da pride tudi do družin, ki ne hodijo redno k obhajilu). K sreči imamo tri zakonske skupine, ki držijo živo vero mladih družin. Pogrešamo pa molitveno skupino, predvsem starejši. Izziv sta verouk in mladina. Tu smo šibki. Največja naloga nas članov ŽPS je, da smo v pomoč duhovnikom in da tudi molimo zanje, da nam ne bodo “pregoreli”.  Pri nas smo v oznanilih spodbujali dar za duhovnika ob Zahvalni nedelji in spodbujamo k darovanju za sv. maše. Za zvonik smo zbrali 33.000 eur (500 duš).

Miro Šlibar, bolnišnični duhovnik Dobrova (Soča)

 • zahvala za delo z bolnimi
 • srečanje bolnišničnih duhovnikov

Majda Možina, Javorje

V župniji je veliko mladih družin s kmetijami, ki imajo veliko obveznosti za šolo

Pri nas nimamo srečanj ŽPS, se pa pokličemo, če je kakšna potreba. V naši župniji so družine kar velike in starši in otroci so res obremenjeni s šolo in delom na daljavo. Smo pa zbrali E-naslove in za vsako nedeljo pošljemo na te naslove aktualno sporočilo. Naša cerkev je majhna, ampak ker imamo kar dobro epidemiološko sliko, je včasih prisoten kakšen več, kot po navodilih.

Iztok Žebovec, Preska

Skoraj vse se je preselilo na splet oziroma Zoom (srečanja za ministrante, mladi, skavti, biblična, zakonske skupine, obisk Miklavža, božična osemdnevnica, koledovanje …). Verouk poteka deloma po Zoom deloma z navodili po e-pošti, tudi družinska kateheza. Prenosi maš že ves čas epidemije potekajo preko Facebooka, s sodelovanjem preko Zoom-a. Obhajilo je mogoče prejeti individualno po maši, v določenem obdobju so obhajali v avtomobilih na parkirišču ali pa so izredni delilci obhajila obhajilo nosili na prag hiše. Kupili smo kamere za prenos preko lokalne TV še posebej za starejše, ki niso vešči spletnih aplikacij in domači ne poskrbijo, da bi lahko spremljali sv. mašo. Skrb za te ljudi je še posebej v ospredju, o tem smo govorili na sejah ŽPS, ki jih imamo vsak mesec po Zoom-u. Sedaj se je zelo močno pokazalo, koliko sodelavcev ima župnik

Ohranjanje povezave z župnijo je najbolj pomembno za obdobje po epidemiji. Marsikatera oblika in način dela se bi lahko ohranila oziroma uporabila tudi v obdobju po epidemiji predvsem kakšni sestanki in izobraževanja odraslih, seveda pa v kombinaciji tudi z srečanji v živo. Ne samo izkušnja on-line stika (ta je bolj stvar tehnike in metode) tudi izkušnja nošenja obhajila na dom, se lahko ohrani po epidemiji – to je izkušnja naših izrednih delilcev obhajila – tako se ohranja stik, povezuje se liturgična in karitativna razsežnost pastorale.

Jožica, sv. Jakob v Ljubljani

Pri nas sv. maše potekajo normalno, cerkev je velika, vernikov pa ni, toliko kot bi jih lahko bilo v cerkvi. Birmo smo imeli v oktobru, tik pred začetkom omejitev, zadnji ŽPS smo imeli konec septembra, nato pa še enega po ZOOM-u konec novembra. V času omejitev imamo celo eno sv. mašo več, namenjena je zdravstvenemu osebju. Verouk je po ZOOM-u, ravno tako svetopisemska skupina in ostala srečanja. Po FB se iz naše cerkve prenašajo tri sv. maše dnevno in na teh srečanjih je ponavadi več prisotnih kolikor pa v cerkvi. Tudi pri nas je trenutno izredna situacija, že drugi teden je cerkev zaprta zaradi bolezni patrov in je župnija v samoizolaciji, tako da trenutno hodimo k sv. mašam k sosednjim župnijam, odpadla pa so tudi srečanja, dokler bo bolezen v župniji prisotna.

Tatjana Mihelič, Župnija Sodražica

Organizirano imamo možnost prejema obhajila ob nedeljah in ob četrtkih. Maše so v cerkvi trenutno med tednom. Verouk poteka delno po e-mailu, delno po ZOOM-u. Srečanje ŽPS enkrat preko ZOOM- a. Jutri bo preko spleta potekal mini svetopisemski maraton.

Glede verouka in srečanja za starše: veliko staršev, ki imajo več šoloobveznih otrok tarna, da so tako obremenjeni s šolo na daljavo, da za verouk in razna srečanja popoldne in zvečer nimajo več moči.

Tomaž, Ljubljana-Ježica

V župniji Ljubljana-Ježica so maše v živo, vendar so potrebne prijave prek spleta. Starejši pa lahko pokličejo župnika ali koga drugega, ki jih lahko vnese na seznam. Ob nedeljah je po dopoldanskih svetih mašah še možnost obhajila eno uro. Tako lahko pridejo tudi tisti, ki zaradi polne cerkve niso mogli priti k maši. Gospod župnik pa na župnijski spletni strani vsakodnevno povzame Božjo besedo trenutnega dne. Verouk in različna srečanja potekajo po ZOOM-u.

Lojze Mušič, tajnik ŽPS Štepanja vas

Maše med tednom so sedaj redne tako po spletu kot v cerkvi, prav tako ob nedeljah. Nekaj časa (v času karantene) je bilo možno prejeti le obhajilo. Bratje kapucini se trudijo za nas. Verouk je po spletu, srečanje ŽPS je bilo eno, Karitas deluje.

Težavo vidim pri starejših, posebej pri koordinaciji glede števila obiskov svete maše, zato se odločamo za prijavo preko spleta oz. preko seznamov v cerkvi. Moja žena Polona Vesel Mušič se že dolgo ukvarja s pripravo na birmo, predvsem za starše in botre, pa tudi za birmance. V času epidemije je možnost srečanj na daljavo, prek ZOOM-a. Če kdo želi, se lahko obrne kar nanjo: [email protected]. Lep pozdrav vsem.

Andreja Podržaj

Pri nas nedeljsko sveto mašo spremljamo preko spleta, vsak dan. Med tednom so sv. maše tudi za ljudstvo, možno je prejeti obhajilo po sveti maši. Člani ŽPS se ne srečujemo preko spleta, le med seboj, v kolikor se vidimo ali slišimo. Nekaj družin je zelo aktivnih, tako pri prenosu sv. maše, molitvi pred sv. mašo.

Očitno smo se doslej preveč ukvarjali z zunanjostjo; to se najbrž vidi v tem času, ko opažam da ni prav velikega spremljanja sv. maš, pristopanja k obhajilu.

Helena Knavs, Bloke

V naši župniji ljudje se povezujejo med seboj, se pokličejo, smo se organizirali za postavitev jaslic, župnik ima maše in ima stik z ljudmi. Na srečo smo imeli birmo v septembru in smo sedaj hvaležni za to, saj je bilo oktobra potem že vse ponovno zaprto. ŽPS se ni srečal.

Frančiška Zore, Sela pri Kamniku

Jeseni smo začeli pastoralno leto s sejo ŽPS skupaj z župnijo Šmartno, namaravali smo se srečevati na dva meseca. Ker je večina naših članov ŽPS starejših in ne znajo oprerirati z računalniki nismo imeli sej po spletu. V obdobju epidemije smo vsi člani ves čas  dobro sodelovali z župnikom. Ima  verouk po zoomu, sv. maše po spletu, ob nedeljah obred prejema sv. obhajila, ki je dobro obiskan. Zdaj so maše, razen ob nedeljah v cerkvi in je obisk lep. Je večji upad otrok in mladine. Župnija je jeseni (med epidemijo) enotno nastopila in se zelo povezala, saj je speljala pod modrim vodstvom g. župnika Edija Strouhla namestitev nove strehe na cerkev sv. Neže. Župljani (cca. 1000 prebivalcev) smo v celoti pokrili stroške 50.000 €, kar je za tako malo župnijo, ki je v soupravi župnije Šmartno velik zalogaj. Župnik je vesel zavzetosti, sodelovanja in darežljivosti župljanov in rad prihaja v našo župnijo.

Jože Poglajen, Šmartno pri Litiji

Ob nedeljah imamo tri svete maše in prenos ene po spletu. Načrtovana je bila še četrta, pa ni bilo interesa. Za obisk se je potrebno prijaviti, ko je polno, prijava ni mogoča. Delavniške maše so iz podružnic prenesene v župnijsko cerkev, ker lahko sprejme 21 oseb ali družin, tako, da sta na delavnik v župnijski cerkvi zvečer dve sv. maši. Po spletu potekajo srečanja ŽPS, tajništva ŽPS, verouka, mladinska srečanja … V župniji načrtujemo misijon. Prišli bodo bratje kapucini, sestra frančiškanka in sestra usmiljenka. Na prvem srečanju je bilo rečeno, da bomo vsi misijonarji, ki smo blizu cerkve. Ni izgovora, da nismo izobraženi. Bog kliče poklicane in jih tudi izobrazi za delo, ki jim bo zaupano. Važna je le vera. Pri nas je velik osip nedeljnikov in se strinjam, da bo naslednje delo oznanjevalcev, kako ljudi pripeljati nazaj v cerkev, upam, da bo pri nas lažje, ko bomo imeli misijonarje. Vsak petek imamo župnijsko molitev rožnega venca po spletu. Poteka tudi veriga živega rožnega venca.

Veronika Vizjak, Ljubljana-Šentvid

 • Sej ŽPS ni, redno pa izhaja župnijski list (v katerega je vpeljana tudi kakšna nova rubrika; posebej bogat je februarski, ki govori o vseh preizkušnjah, ki so prizadela naš kraj v preteklosti).
 • maše so ob nedeljah in praznikih ob 8.30 s prenosom prek spleta, po sv. maši je možnost prejema sv. obhajila pred cerkvijo do 11. ure, redne tedenske jutranje in večerne maše v cerkvi (do 25 ljudi). Sv. maš v podružnični cerkvi (Stanežiče) ni. Sv. spoved je po dogovoru.
 • Verouk poteka na daljavo (Zoom, e-pošta), poudarek in spodbuda je tudi na verski vzgoji, ki naj jo izvajajo starši kot prvi kateheti.
 • Redna srečanja prek Zoomov zakonskih skupin.
 • Pevske vaje mešanega in otroškega pevskega zbora prek Zooma (enkrat tedensko), pri nedeljskih sv. mašah sodeluje vedno druga družina (z instrumenti, s petjem).
 • Imeli smo sv. birmo (11. 10. 2020) in prvo sv. obhajilo (7. 6. 2020) ob upoštevanju ukrepov s prisotnostjo staršev in sorojencev (birmanci lanske generacije so imeli tudi tridnevno duhovno pripravo v Ankaranu v septembru).
 • Miklavževanje je potekalo prek spleta. Na voljo je bila Luč miru iz Betlehema. Tradicionalnih živih jaslic na Peskah nismo organizirali, smo pa bili povabljeni, da sami poromamo do kakšnega znamenja v bližini doma ali si jih pripravimo sami doma.
 • S kratkim kulturnim programom smo prek spleta po nedeljski sv. maši 31. 1. 2021 obeležili rojstni dan Blaža Potočnika, dolgoletnega župnika v Šentvidu (po njem nosi ime kulturno društvo Blaž Potočnikova čitalnica).
 • Zelo živa je župnijska spletna stran (poleg tekočih obvestil so tudi posebne rubrike, katerih namen je, da ostajajo župljani povezani z župnijo, npr. rubrika Znamenja navdiha, kjer lahko objavljamo zanimive fotografije iz sprehodov).

 

5. Mandat članom ŽPS že drugič podaljšan, izbor jeseni

Slovenski škofje so sprejeli sklep, da se izbor novih članov ŽPS izvede jeseni. Navodila za delo z aplikacijo zoom na portalu Pridi in poglej.

6. Nagovor generalnega vikarja msgr. dr. Franca Šuštarja

  • verouk in priprava na prejem zakramentov (kateheza doma)
  • termini birm so razpisani, čas bo pokazal, če bo spomladi birmovanje mogoče

7. Sklepni nagovor g. nadškofa Stanislava Zoreta

  • Bolezen ni od Boga, Bog prihaja kot ljubezen
  • Kako bo z veroukom:
   • spada med t.i. obšolske dejavnosti, ki ni dovoljena.
   • oče in mama ostajata prva vzgojitelja svojih otrok v veri
   • testiranje katehistov in otrok ni mogoče
 • Ob izhajanju iz krize se bomo srečali z več kategorijami ljudi:
  • zvesti, verjetno ni problem
  • tisti, ki jih je strah (starejši, družine z otroci), verjetno se bodo vrnili, ko jih ne bo več strah
  • velika skupina, ki meni, da lahko živijo brez zunanjih znamenj svoje vere. Posledično morda ne potrebujejo niti zakramentov.

Cerkev bo morala postajati misijonska, s pravo krščansko držo in zgledom. K ljudem lahko pridemo z Jezusom, ki živi in deluje v naših življenjih.

Priprava na zakramente (predvsem birmanci) bo morala biti drugačna, bolj v poglobitvi svojega odnosa do Boga.

Glavni izziv bo, kako povabiti ljudi nazaj po epidemiji. Postali bomo misijonarji.

Zahvala za skrb za duhovnike, ne pozabimo nanje, ker so tudi oni v korona krizi.

 • Stanje obolelih duhovnikov:
  • 24 okuženih + 4 v karanteni
  • 5 mrtvih

 


Hvala g. Andreju Jakliču za podeljen zapis in vsem ostalim udeležencem za zapise na klepetu, ki so omogočili ta zapisnik.

Povej naprej.