Blagoslov velikonočnih jedil

Objavljeno: 01. 04. 2021

|

<strong>Blagoslov</strong> <em>velikonočnih jedil</em>

Pred začetkom blagoslova se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bralec berila.

Zmolili bomo blagoslov velikonočnih jedil, s čimer se pridružujemo blagoslovu, ki ga podeljuje domači župnik v cerkvi. 

 

Prisostvujete lahko tudi blagoslovu velikonočnih jedil preko Pastoralnega portala Pridi in poglej. Neposredni prenos blagoslova bo ob 15.00.

Pripravimo košaro z velikonočnimi jedili. V čašo natočimo blagoslovljeno vodo in damo vanjo vejico za kropljenje.

 

UVOD

Znamenje križa

Voditelj: Dobri Oče, kdor se oklepa tebe, vstopa v večno življenje. S križem in vstajenjem svojega Sina si večno življenje podaril tudi nam. Na veselje v nebesih nas spominjajo tudi velikonočna jedila. V tej molitvi bomo prosili, da nanje in na našo družino razliješ svoj blagoslov, da se bomo še močneje oklenili tebe, ki si izvir vseh dobrot.

Voditelj povabi: Prisluhnimo Božji besedi.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz pete Mojzesove knjige (5 Mz 8,2-3)

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

EVANGELIJ

Voditelj: Iz evangelija po Janezu (Jn 6,47-51)

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

Voditelj: Pripravili smo velikonočne jedi, ki nas spominjajo na Jezusovo dobroto do nas, ko je za nas podaril svoje življenje. Različne jedi nas spominjajo na Jezusovo trpljenje na križu. Meso predstavlja Jezusovo telo, ki je bilo žrtvovano. Potica ali kruh predstavljata Jezusovo trnovo krono. Pirhi predstavljajo kaplje krvi. Hren s svojo ostrino spominja na žeblje, s katerimi je bil Jezus pribit na križ. Ostale jedi predstavljajo predokus gostije v nebesih. Ko te jedi uživamo, se spominjajmo, kaj je Jezus za nas storil.

Jedi bomo blagoslovili v povezanosti z domačim župnikom, ki se spominja tudi naše družine in nanjo in na velikonočne jedi kliče Božji blagoslov.

V Svetem Duhu se pridružimo in molimo:

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Voditelj pokropi jedi z blagoslovljeno vodo.

 

 


Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.