V odkrivanju Svetega Duha

Objavljeno: 17. 05. 2021

|

V <em>odkrivanju</em> <strong>Svetega Duha</strong>

Kristjani verujemo, da je Sveto pismo Božje delo. Sveti Duh je vodil in navdihoval avtorje, ki so bili odprti njegovemu delovanju. Ti so zapisali semena Božjega razodetja, ki se tudi nam odkrivajo po Svetem Duhu: Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal (Jn 14,26).

Sveti Duh je počasi vstopal v zgodovino odrešenja in se vedno bolj bližal človeku. Ob stvarjenju sveta beremo, da je duh Božji vel nad vodami (1 Mz 1,2), nad vsem stvarstvom torej. Ko je Salomon v Jeruzalemu postavil Gospodu tempelj, je Gospodovo veličastvo napolnilo tempelj (2 Kron 7,2) in postal je sveti kraj Božje navzočnosti.

Stoletja pozneje poroča evangelist Luka, da je v Nazaretu angel obiskal devico z imenom Marija, ki je bila zaročena z Jožefom in ji oznanil rojstvo sina po posebnem posredovanju: Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin (Lk 1,35).

Ta Božji Sin, Jezus Kristus je novi, resnični tempelj: Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. (…) On pa je govoril o templju svojega telesa (Jn 2,19.21).

A Sveti Duh se ne ustavi pri Kristusu: Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. (Apd 2,1-4)

Isti Duh, ki je plaval nad vodami, ki je napolnjeval Jeruzalemski tempelj, ki se je spustil na Devico Marijo, je sedaj vstopil v srce vsakega verujočega in ga naredil za svetišče, za božji tempelj: Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? (…) Božji tempelj je namreč svet , in to ste vi (1 Kor 3,16-17). Ni bilo dovolj, da je Kristus privzel nase človeško naravo, potrebno je bilo, da vse človeštvo postane Kristusovo telo. Tako je nova zaveza, ki jo je Bog sklenil s človeštvom zapisana od znotraj, v srcu vsakega človeka, ne več s črkami (postave), ampak s Svetim Duhom.

 


Vir: Facebook Atelje za liturgijo in liturgično glasbo

Foto: Facebook Atelje za liturgijo in liturgično glasbo

Obj.: M. B.

Povej naprej.