V odkrivanju Svetega Duha: duhovni darovi

Objavljeno: 19. 05. 2021

|

Kategorije: Vera

V odkrivanju <em>Svetega Duha</em>: <strong>duhovni darovi</strong>

Ljudje imamo različne sposobnosti in darove, ki so nam dani: eden odlično kuha, drugi riše, tretji je dober nogometaš, nekdo drug razvija nove računalniške programe, spet drugi je spreten v komunikaciji … skratka lahko bi v nedogled naštevali talente, ki so nam dani po naravi in jih s pridnostjo lahko razvijamo. Na podoben način pa so nam dani tudi darovi, ki niso dani po naravi, ampak po Svetem Duhu, zato so to duhovni darovi, ki so prav tako številni, saj se v vsakem človeku pokažejo na enkraten način. Na temelju Izaijeve prerokbe (Iz 11,1-3) Cerkev že stoletja prepoznava sedem takih izrednih darov, ki so nam tudi najbolj poznani: dar modrosti, dar razumnosti, dar sveta, dar moči, dar spoznanja, dar pobožnosti, dar strahu božjega.

Sveti Duh ni omejen na teh sedem darov, ampak prav število sedem razodeva, da gre za polnost daru Božjega življenja človeku, kar se zgodi pri svetem krstu. Pri krstu kristjan prejme Svetega Duha, ki od tedaj prebiva v njem, prejme pa tudi njegove darove oz. učinke njegovega bivanja v človeku. Jakob iz Saruga npr. govori o enem najpomembnejših darov Svetega Duha in to je dar sinovstva ali posinovljenja: »Oče je poslal Duha svojega Sina v srca ljudi in po Svetem Duhu zares kličemo Očeta ‘Oče naš’«.

Drug vidik, ki je tesno povezan z darom sinovstva, je ta, da nas po krstu Sveti Duh naredi za člane Kristusove Cerkve, za ude njegovega Telesa. Sirska katoliška cerkev vzhodnega obreda moli: »Angeli v nebesih se lahko radujejo z njimi in vsa Cerkev, kajti oni (novokrščeni) so bili pomešani s Kristusovo čredo.«

S krstom pa prejmemo tudi duhovniško in kraljevsko dostojanstvo. Sv. Sever razlaga, zakaj se to zgodi: »Mi, ki verujemo v Kristusa, prejmemo iste stvari, ki jih je on storil: ker je bil kraljevega rodu in veliki duhovnik po rojstvu, smo mi po milosti prejeli to isto dostojanstvo.« In kakor prihod Svetega Duha krstno vodo posveti in jo očisti, tako tudi njegova prisotnost v srcih krščenih deluje posvečujoče in očiščujoče.

 


Vir: Facebook Atelje za liturgijo in liturgično glasbo

Foto: Unsplash

Uredila: M. B.

Povej naprej.