Vprašanja in odgovori o zakramentu svetega reda

Objavljeno: 28. 06. 2021

|

Kategorije: Vera

<em>Vprašanja</em> in <em>odgovori</em> o <strong>zakramentu svetega reda</strong>

V torek, 29. junija, na praznik apostolov Petra in Pavla, bo potekala slovesnost mašniškega posvečenja, ko bo slovenska Cerkev dobila nekaj novih duhovnikov. Kaj je zakrament svetega reda, v čem se današnji duhovniki razlikujejo od starozaveznih duhovnikov, katere so stopnje svetega reda in v čem se službeno duhovništvo razlikuje od skupnega duhovništva, ki ga prejmemo pri zakramentu svetega krsta, si lahko preberete v naslednjih vrsticah.

 

 

Kaj je zakrament svetega reda?

Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi do konca časov: to je zakrament apostolske službe.[1]

S posvečenjem prejme duhovnik moč in poslanstvo za svoje brate in sestre v veri.[2]

 

V čem se današnji duhovniki razlikujejo od starozaveznih?

Vse predpodobe starozaveznega duhovništva z nenehnimi daritvami, ki niso mogle izmiti krivde in izvršiti odrešenja, najdejo svojo izpolnitev v Jezusu Kristusu. Njegova daritev odrešenja je ena sama, izvršena enkrat za vselej in je vendar vedno znova navzoča v evharistični daritvi Cerkve. Isto velja tudi za Kristusovo duhovništvo, ki ostaja navzoče po službenem duhovništvu, ne da bi se pri tem zmanjšala enkratnost Kristusovega duhovništva.[3]

Apostoli so svojo službo predali svojim naslednikom, škofom in duhovnikom. Sv. Pavel je tako Titu zapovedal, naj v vsakem mestu določi duhovnike (starešine). [4] Tit 1,5

 

Tri stopnje zakramenta svetega reda

Zakrament svetega reda ima tri stopnje.

Pri diakonskem posvečenju je kandidat postavljen v posebno službo znotraj zakramenta svetega reda. Predstavlja namreč Kristusa kot tistega, ki »ni prišel, da bi mu stregli, ampak, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mt 20,28).

Pri duhovniškem posvečenju škof prikliče na kandidata za posvečenje Božjo moč. Ta ga zaznamuje z neizbrisnim znamenjem. Kot sodelavec svojega škofa bo oznanjal Božjo besedo, delil zakramente in obhajal sveto evharistijo.

Pri škofovskem posvečenju duhovnik prejme polnost zakramenta svetega reda. Posvečen je v naslednika apostolov in vstopi v zbor škofov.

Sledite svojemu škofu kot Jezus Kristus Očetu in duhovnikom kot apostolom; diakone pa spoštujte. Nihče naj brez škofa ne stori ničesar, kar je v zvezi s Cerkvijo. [5]  Ignacij Antiohijski

 

V čem se skupno duhovništvo vseh vernikov razlikuje od službenega duhovništva?

Po krstu nas je Kristus naredil za kraljestvo in »duhovnike za svojega Boga in Očeta« (Raz 1,6). Po skupnem duhovništvu je vsak kristjan poklican, da živi iz vere, upanja in ljubezni, po Duhu ter tako raste v krstni milosti, ki jo je prejel. V dvorani zadnje večerje pa je Jezus apostolom podelil pooblastilo za službo vernikom, to pomeni za spodbujanje vseh vernikov k rasti v krstni milosti.[6]

Za vas sem škof, z vami sem kristjan. Ono označuje službo, to milost, ono nevarnost, to zveličanje.[7] sv. Avguštin

 

[1] Prim. KKC 1536.

[2] Prim. YouCat 249, 143.

[3] Prim. KKC 1540, 1544.

[4] Prim. M. Remery, Tvitanje z Bogom, 300.

[5] Prim. YouCat 251-254, 144.

[6] Prim. KKC 1547.

[7] Prim. YouCat, 144.

 


Pripravila: Mojca Bertoncel

Foto: Nadškofija Ljubljana

 

Povej naprej.