Pater Guerrero: Petrov novčič je za podporo poslanstvu Cerkve

Objavljeno: 29. 06. 2021

|

Kategorije: Zanimivosti

Pater Guerrero: <strong>Petrov novčič</strong> je za <EM>podporo poslanstvu Cerkve</EM>

Tik pred tradicionalno nabirko za podporo dobrodelnih namenov in papeževe službe za vesoljno Cerkev je prefekt Tajništva za ekonomijo predstavil podatke o zbiranju in porabi sredstev: »Ljudje imajo pravico vedeti, kako potrošimo denar.«

»Pomembno je sodelovanje, saj si ne moremo predstavljati, da bi Cerkev vzdrževali brez prispevka vernikov. Oznanjevanje evangelija po vsem svetu, z vsem kar to vključuje, predpostavlja podporno strukturo.« Na predvečer nabirke Petrov novčič je prefekt Tajništva za ekonomijo jezuit Juan Antonio Guerrero Alves v tem intervjuju pojasnil, kako bodo porabljena zbrana sredstva: za dobrodelne namene in prispevek za papeževo službo  vesoljni Cerkvi.

Pater Guerrero, veliko ljudi sprašuje in hočejo vedeti glede nabirke po tolikih nasprotujočih si vesteh.

Najprej želim povedati, da imajo ljudje pravico vedeti, kako porabimo denar, ki nam ga dajo. Včasih se protislovja rodijo iz pomanjkanja vedenja, do česar pa lahko pripelje tudi pomanjkanje preglednosti. Ko sem začel službo prefekta Tajništva za ekonomijo, me je sveti oče prosil, naj bom posebej pozoren na preglednost. V tem obdobju na Tajništvu sem skušal z verniki deliti ekonomske podatke Svetega sedeža, ki jih poznam in se mi zdijo pomembni.

Čemu torej služi Petrov novčič?

Govorimo o papeževi dobrodelnosti in tako tudi je. Dobrodelnost seveda daje donacije krajevnim Cerkvam, ustanovam, družinam ali ljudem v stiski. Ne gre pa samo za denar, ki pride v Rim in ga Vatikan razdeli v različne konce sveta za dobrodelnost. To je del namena Petrovega novčiča. Obstajajo donacije za Petrov novčič, ki pridejo in so neposredno porazdelijo po krajih, kjer obstaja potreba. Naj navedem primer iz tega, kar neposredno poznam: leta 2021, odkar je pod supervizijo in nadzorom Tajništva za ekonomijo, je Petrov novčič do danes prejel 21 milijonov evrov donacij (morda je kaj še od lanskega leta, kar je prišlo z zamudo). Od tega je bilo 8 milijonov evrov razdeljenih za evangelizacijo in za socialne projekte v podporo Cerkvam v stiski, predvsem v državah Afrike, Azije in Latinske Amerike. Razvoj v prvi polovici leta, ko pride več neposrednih donacij, bi moral biti podoben kot v prejšnjih letih.

Vendar Petrovega novčiča ne uporabljate samo za dobrodelne namene …

Dejansko, prav tako je pomembno pojasniti in razumeti, da se del papeževe dobrodelnosti nanaša na njegovo poslanstvo edinosti v ljubezni, ki ga izvaja skozi dikasterije in ustanove Rimske kurije v službi vesoljne Cerkve. Del proračuna nekaterih dikasterijev je namenjen pomoči Cerkvam v stiski in v težkih človeških razmerah, vendar to običajno ni glavni del njihovega poslanstva, ki je pogosteje prej v tem, da nudijo svojo posebno služenje vesoljni Cerkvi. Te ustanove Kurije nimajo svojih lastnih prihodkov in na splošno ne prejemajo finančnega nadomestila za svoje storitve. Mislimo na službo za edinost vere, na liturgijo, na cerkvena sodišča, na papeževo komunikacijo, na skrb za dediščino, ki smo jo prejeli skozi stoletja v knjižnici in v arhivih, kjer hranijo pomembne dokumente za zgodovino človeštva, na papeška predstavništva v svetu, itd., itd. Te storitve za vesoljno Cerkev ne ustvarjajo dohodka in se delno financirajo iz nabirke Petrovega novčiča.

Pogosto je govora o milijonskem fondu Petrovega novčiča. Ali lahko pojasnite, zakaj se del nabirke Petrovega novčiča prihrani in zakaj je ustanovljen sklad?

Kar zadeva prihranek in dejstvo, da imamo fond Petrovega novčiča, ki obstaja že desetletja, je osnovna razlaga, da takrat, ko pridejo velike izredne donacije, na primer velika dediščina za papeževo poslanstvo, se ne zdi modro, da bi jo porabili takoj tekom leta. Uporabimo jo lahko pozneje, ko bo večja potreba, ali pa se oblikuje sklad, ki skozi čas podpira dolgoročne projekte. Prihraniti v letih, ko je potreb manj, za takrat, ko bodo potrebe večje, je nekaj smiselnega in pametnega. Seveda je te prihranke potrebno upravljati s skrbjo, po načelih družbenega nauka Cerkve, s preudarnostjo dobrega družinskega očeta in v zavesti, da tisto, kar prejmemo, ne krije vsako leto vseh stroškov poslanstva.

Ali je gospodarska kriza, ki jo je povzročila pandemija, močno vplivala na zadnjo nabirko Petrovega novčiča?

V zadnjih letih že opažamo manjšanje nabirke. Med leti 2015 in 2019 se je nabirka zmanjšala za 23%. Poleg tega zmanjšanja so bili prihodki leta 2020, v prvem letu covida-19 nižji za 18%. Verjetno se bo kriza, ki je povezana s pandemijo, čutila tudi letos. Nekatere prejete donacije imajo določen končen cilj, druge so na splošno dane svetemu očetu. Leta 2019 je bila nabirka Petrovega novčiča v višini 53,86 milijonov evrov, ki je bila razdeljena takole: 43 milijonov za splošni fond Petrovega novčiča in 10,8 milijona s posebnimi nameni za potrebe v Cerkvi in v svetu. Leta 2020 je bila nabirka v višini 44,1 milijon evrov, takole razdeljenih: 30,3 milijona za splošni sklad in 13,8 milijona za posebne namene.

Ali ste lahko bolj natančni, kaj pomeni za »posebne namene«?

Ko govorimo o posebnih ali končnih namenih, mislimo na ciljne donacije, na primer za gradnjo cerkva v deželah tretjega sveta, na socialne službe kot so bolnišnice za otroke ali za podporo šolam tam, kjer vlada revščina, podpora navzočnosti redovnih skupnosti v okoljih, ki so težka zaradi nasilja ali revščine, za izobraževanja pastoralnih delavcev, itd. Socialni projekti na teh področjih imajo levji delež. Če dobimo donacijo z že določenim namenom in jo sprejmemo, spoštujemo voljo darovalca. Po drugi strani so se v proračunih nekaterih dikasterijev v tem letu zaradi nižjih prihodkov povečali stroški za pomoč Cerkvam v težavah, kot v primeru dikasterija za celosten človeški razvoj, ki je povečal svoje izdatke, da bi pomagal v nekaterih situacijah, ki so bile v tem letu najbolj zanemarjene.

Pater Guerrero, zakaj je pomembno sodelovanje? Zakaj darovati za Petrov novčič?

Sodelovanje je pomembno, ker si ne moremo predstavljati, da bi poslanstvo Cerkve lahko vzdrževali brez prispevka vernikov. Oznanjevanje evangelija po vsem svetu z vsem, kar to vključuje, predpostavlja podporno strukturo. Cerkev je vedno živela na ta način. Kakor je dejal papež Frančišek v svojem sporočilu Papeškim misijonskim družbam, je Cerkev vedno napredovala po zaslugi daru uboge vdove, prispevka neštetih ljudi, hvaležnih za dar vere in ki darujejo, kar morejo. Že na začetku Cerkve sv. Pavel spodbuja nabirko za Jeruzalemsko Cerkev (prim. 1 Kor 16,1). V svojih pismih apostol podaja nekatera merila, ki so osredotočena na načelo občestvenosti različnih skupnosti ene same Cerkve.

V zadnjih dveh letih so mediji pogosto navajali Petrov novčič zaradi naložbe v lastniški sklad palače na Sloane Avenue v Londonu: ali je bilo s tem poslom izgubljenega veliko denarja?

To je boleča zgodba. Vedno drži, da pri naložbah včasih dobiš in včasih izgubiš. Če pa pride do nepravilnosti, jih je potrebno razumeti in kaznovati odgovorne. Naložbe Petrovega novčiča so bile tradicionalno v istem košu z naložbami drugih skladov, dodeljenih Državnemu tajništvu. Ni bilo lahko reči, da ta del, te delnice ali ta stavba pripada Petrovemu novčiču, to pa pripada drugim skladom. Kot sem rekel, je Sveti sedež stopil na pot preglednosti in ta pot vključuje tudi razjasnitev nejasnih epizod. Kar pa vendar lahko rečemo, je, da razvrednotenja in izgube Londonske palače – domnevam, da je bilo to storjeno iz spoštovanja do donacij vernikov – niso padle na sklade Petrovega novčiča, ampak na druge sklade, ki so v varstvu Državnega tajništva. Tako je bilo odločeno, ko so razdelili, koliko bo vsak sklad prispeval k izgubam.

Napisanih je bilo veliko številk, govorili so o 800 milijonih evrov? Nam lahko poveste, koliko denarja ima dejansko Petrov novčič?

Govoriti o 800 milijonih evrov … se mi zdi fantazija! Na računih, ki sem jih sam videl, je bila čista vrednost vseh skladov Državnega tajništva v zadnjih desetih letih precej pod tem zneskom. Sklad Petrovega novčiča je imel leta 2015 319 milijonov evrov. V zadnjih letih je povprečno potrošil 19 milijonov evrov več, kot je prejel. Sklad Petrovega novčiča je imel 31. decembra 2020 okoli 205 milijonov evrov, del tega v manj »likvidnih« naložbah vključno s slovito palačo v Londonu. Sklad Petrovega novčiča je bil v zadnjih letih dekapitaliziran zaradi stroškov dikasterijev Kurije, ki so potrebovali več, kot pa je bilo zbranega. Očitno je, da temu ne more biti več tako.

Kdo danes upravlja sklad Petrovega novčiča?

Donacije Petrovega novčiča je do lanskega leta zbiralo, vodilo in upravljalo Državno tajništvo. Decembra 2020 je bil objavljen Motu proprio, s katerim so bili skladi preneseni na APSA. Kar zadeva nabirko, v večini poteka v Cerkvah na praznik sv. Petra, 29. junija. Lansko leto je bila nabirka zaradi zaprtja cerkva zaradi pandemije v mnogih državah prenesena na 4. oktober, praznik sv. Frančiška. Letos bo ponovno na dan sv. Petra. Posamezne cerkve nabirko pošljejo na škofije, škofije jih pošljejo na nunciature, ki jih potem pošljejo v Rim. Številni verniki darujejo neposredno preko spletne strani ali z neposrednim nakazilom na račune IOR. Kar zadeva Motu proprij iz lanskega decembra, odgovarja potrebi po zagotovitvi največje preglednosti v ločevanju funkcij pri enotnosti poslanstva. Sveti sedež je en sam. Vsi smo v služi papeža, Petrovega naslednika. Vodenje in upravljanje sklada in prihodkov je sedaj v pristojnosti APSA, čeprav je seveda Državno tajništvo, ki preko nunciatur bolje pozna potrebe Cerkva in držav, tisto, ki določa projekte, ki naj dobijo pomoč. Nadzor nad prihodki in odhodki je v pristojnosti Tajništva za ekonomijo, v katerem se sedaj nahaja Urad za Petrov novčič. Upajmo, da bomo čim prej lahko natančno poročali vernikom o vsem, kar zadeva Petrov novčič, začenši z prihodki in odhodki.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.