Začetek projekta trajnostne oskrbe za zdravje in preživetje 1.450 revnih družin v Ruandi

Objavljeno: 28. 07. 2021

|

Kategorije: Vera

Začetek projekta <strong>trajnostne oskrbe za zdravje in preživetje</strong> 1.450 revnih družin <EM>v Ruandi </EM>

»Pomoč iz Slovenije je bila prva, ki je prišla v naše odročne kraje. Hvala, ker mislite na nas in naše stiske,« so bile besede domačinov ob prvem projektu Slovenske karitas v okrožju Karongi v Ruandi, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v letih 2018 do 2020.

Slovenska karitas v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda, začenja z izvedbo drugega triletnega razvojnega projekta (2021 do 2023) pod naslovom »S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri do boljših pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi«. Izvaja se na hribovitem delu zahodne Ruande, kjer je preživetje večine odvisno od kmetijstva. V projektu bo 1.450 najrevnejših družin vključenih v aktivnosti izboljšanja kmetijskih praks in zagona dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Širšim lokalnim skupnostim se bo zagotovila trajnostna oskrba z vodo ter možnost boljših higienskih pogojev in ozaveščanje o trajnostni rabi naravnih virov. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v vrednosti 247.000 EUR. Prioriteta projekta je trajnostno upravljanje voda, ki je tudi prioritetna tema Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v času predsedovanja Svetu EU. Partner projekta je slovensko podjetje GeoCodis, informacijski sistemi, d.o.o., ki bo z in-kind prispevkom 27.210 EUR vzpostavilo digitalni sistem za spremljanje stanja vodooskrbe in dostop do informacij za lokalno prebivalstvo. Slovenska karitas bo prispevala 26.686 EUR iz sredstev akcij Za srce Afrike in Kupim kozo.

Opis problematike v Ruandi

Ruanda je najgosteje naseljena država v Afriki. 45,3% ljudi v hribovitem okrožju Karongi na zahodu Ruande živi pod pragom revščine. 85,2% prebivalcev je odvisnih od tega kar pridelajo na majhnem kosu zemlje, drugih možnosti za dohodek skoraj ni, posebno za ženske in mlade. Na izčrpani zemlji in s pogostimi plazovi v deževni dobi, po drugi strani pa s sušami ter s slabim dostopom do vodnih virov, družine težko pridelajo dovolj hrane. Posledično je na območju 49,1% otrok do 5 let podhranjenih. 33% vodovodnih sistemov je uničenih in neuporabnih, 17,2% gospodinjstev pije oporečno vodo in ima slabše pogoje za higieno, kar slabo vpliva na zdravje ljudi, naraščajo primeri diareje med otroci. Hkrati pa se povečuje možnost za širjenje COVID-19, ki se je v Ruandi v zadnjih mesecih začel naglo širiti, ekonomske posledice zaprtja države pa prebivalci občutijo že od lani.

Cilji in aktivnosti projekta

Cilj projekta je oktobra 2023 v sektorjih Gashari, Mutuntu, Rugabano in Rwankuba v okrožju Karongi v Ruandi 1.450 najbolj ranljivim družinam omogočiti boljše pogoje za preživetje in zdravje ter izboljšati dostop in trajnostno upravljanje z vodo in drugimi okoljskimi viri za širšo populacijo. V ta namen bodo obnovljeni 4 vodovodni sistemi, zgrajeni 4 vodnjaki in 4 kioski za dostop do pitne vode, 20 postaj s pipo za umivanje rok, domačini pa usposobljeni za vzdrževanje te nove infrastrukture. 1.450 najbolj ranljivih odraslih in mladih, med katerimi bo 70% žensk, bo poučenih o boljših kmetijskih praksah, prejeli bodo domače živali (koze, pujse), semena, sadna drevesa in povečali prehransko varnost družin. Usposobili se bodo tudi za delovanje skupin za varčevanje, posojila in za zagon obrti ter s pomočjo tega začeli dejavnost, ki jim bo prinašale dohodek. To bo še posebej krepilo vlogo vključenih žensk v družbi. Prejeli bodo tudi pripomočke za higieno za preprečevanje širjenja COVID-19. Vaški odbori bodo te družine ozavestili o boljših higiensko-sanitetnih in okoljskih praksah, kot tudi širše populacijo, 52.000 ljudi, v teh lokalnih skupnostih.

Slovensko podjetje bo prispevalo k digitalizaciji in razvoju območja

»Več kot šest let smo z informacijskimi rešitvami za zagotavljanje zadostne in kakovostne pitne vode  prisotni v državah vzhodne Afrike. V Ruandi smo za javno upravo že vzpostavili sistem za spremljanje kazalnikov trajnostnega razvoja. Tokrat želimo narediti korak naprej tudi pri zagotovitvi potreb najrevnejšega prebivalstva, zato smo se priključili k projektu Karitas,« je dejal Matjaž Ivačič, direktor podjetja GeoCodis, informacijski sistemi d.o.o., ki bo v sklopu projekta poskrbelo za vzpostavitev sistema spremljanja stanja oskrbe z vodo in za možnost širjenja digitalnih informacij ter ozaveščanje prebivalstva o temah v zvezi z vodo, varovanjem okolja, kmetijstvom ipd. Za podporo tem ciljem bodo zagotovili in konfigurirali 5 premičnih Wi-fi strežnikov. Ob tem bodo predstavniki podjetja na terenu usposobili mlade za uporabo spletnih aplikacij za redno vpisovanje podatkov o stanju oskrbe z vodo in na podlagi tega naredili analize in poročila, ki bodo na razpolago tudi ruandski vladi. Te aktivnosti bodo omogočilo dodaten razvoj območja.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

 


Vir: Katoliška Cerkev

Foto: Katoliška Cerkev

Obj.: M. B.

Povej naprej.