Ponedeljek, 23. avgust: Gorje vam, učitelji postave, ker zapirate nebeško kraljestvo

Objavljeno: 23. 08. 2021

|

Ponedeljek, 23. avgust: Gorje vam, učitelji postave, ker zapirate nebeško kraljestvo

Ko hodimo po poti in naletimo na zaprto cerkev, se počutimo nenavadno, kajti težko je razumeti zaprta vrata cerkve. Včasih nam to pojasnjujejo, a gre za izgovore in opravičila. Dejstvo ostaja, da je cerkev zaprta, in ljudje, ki hodijo mimo, ne morejo vstopiti. Še slabše pa je, da Gospod ne more iz nje. V današnjem evangeliju nam Jezus govori o tej zaprtosti. Gre za zaprtost kristjanov, ki imajo v roki ključe, a namesto da bi odprli vrata, jih odnesejo stran. Ali še slabše, zaustavijo se na vratih in ne pustijo, da bi drugi vstopili, ter na ta način niti sami ne vstopijo. Do tega privede pomanjkanje krščanskega pričevanja, in ko je ta kristjan duhovnik, škof ali papež, je to še slabše.

Kako to, da kristjan pade v takšno držo s ključi v žepu in zaprtimi vrati? Vera postane ideologija. Ideologija pa ne povezuje. V ideologijah ni Jezusa, njegove nežnosti, ljubezni, blagosti. Ideologije so vedno toge. Ko kristjan postane učenec ideologije, izgubi vero: ni več Jezusov učenec, ampak je učenec neke miselne drže. In zato Jezus pravi: ‘Odnesli ste ključ spoznanja’. Spoznanje Jezusa je spremenjeno v ideološko in moralistično spoznanje, kajti ti ljudje zapirajo vrata z mnogimi predpisi. Jezus sam je dejal: ‘Na ramena ljudi nalagate mnogo stvari, a samo eno je potrebno’. To je torej duhovni in miselni proces tistega, ki hoče imeti ključe v žepu in zaprta vrata. Vera tako postane ideologija, ideologija pa zbuja strah, odganja ljudi, jih oddaljuje od Cerkve in tudi Cerkev oddaljuje od ljudi. Gre za težko bolezen teh ‘ideoloških kristjanov’, ki pa ni nova. O njej govori že apostol Janez v svojem prvem pismu. Kristjani, ki izgubijo vero in imajo raje ideologijo postanejo togi, moralisti, zagovorniki etike, a brez dobrote.

Vprašanje, ki se zastavlja, je: Kaj se zgodi s tem kristjanom? Kaj se zgodi v srcu tega kristjana, duhovnika, škofa, papeža, da postane takšen? Zgodi se preprosta stvar: ta kristjan ne moli. In če ni molitve, vedno zapreš vrata. Ključ, ki odpira vrata vere, je molitev. Ko kristjan ne moli, njegovo pričevanje postane naduto pričevanje. Kdor ne moli, je nadutež, je ošaben, je zaverovan vase. Ni ponižen. Išče lastno promocijo. Nasprotno pa, ko kristjan moli, se ne oddalji od vere, kajti pogovarja se z Jezusom. Pismouki namreč niso molili, zavrgli so vero in jo spremenili v moralistično ideologijo brez Jezusa. In ko je Jezus odšel od tam, so pismouki in farizeji začeli na sovražen način pritiskati nanj in poskušali še kaj izvabiti iz njega, da bi ga tako zalotili pri kakšni besedi. Niso transparentni, so ubogi ljudje, umazani z napuhom.  Prosimo Gospoda milosti najprej, da ne bi nehali moliti, da ne bi izgubili vere, in nato, da bi ostali ponižni, da ne bi postali zaprti in ne bi zapirali poti za Gospoda.

 

Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.

Povej naprej.