Dobrota Slovencev lajša življenje več kot 250.000 revnim v Afriki

Objavljeno: 24. 08. 2021

|

Kategorije: Služenje, Vera, Zanimivosti

<strong>Dobrota Slovencev</strong> lajša življenje več kot 250.000<em> revnim v Afriki</em>

Slovenska karitas je predstavila letošnji dobrodelni akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra 2021. Na novinarski konferenci so sodelovali misijonarka v Burundiju, s. Vesna Hiti, dr. Robert Kokalj, veleposlanik in vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, darovalka Alojzija Ocepek in Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

Slovenska karitas letos 16. leto zapored zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki. Z zbranimi sredstvi v dobrodelni akciji Za srce Afrike in v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas blaži stiske revnih, predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika), na Madagaskarju in drugje. Lani je bilo v akciji Za srce Afrike zbranih 221.547 evrov. Vsakoletna pomoč iz Slovenije, ki je bila v lanskem letu izjemna, omogoča boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje na območjih Afrike, kjer živi 250.000 ljudi. Še posebej so pomembni projekti s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. S pomočjo akcije  Z delom do dostojnega življenja je omogočeno tudi delo domačinom, kar prinaša možnost preživetja in upanje za boljšo prihodnost v domačem okolju. Lani je v programu sodelovalo 729 darovalcev iz Slovenije (botri), ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki. Družinam v Afriki Karitas pomaga tudi z nakupom koz v akciji Kupim kozo.

Misijonarka sestra Vesna Hiti, ki že 30 let pomaga revnim v Ruandi in Burundiju in je deležna tudi pomoči preko akcij Slovenske karitas, je povedala: »Hvala vsem Slovencem za tako široko in velikodušno srce. Obenem izrekam tudi prošnjo za naprej. Pogoji za življenje so sedaj še posebej težki tudi zaradi pandemije in podnebnih sprememb, ki so v Afriki očitne.« Misijonarka je opozorila, da je že ob tako šibkem gospodarstvu in zdravstvenem sistemu Afriko dodatno prizadela še pandemija. Zaradi zaprtja držav cene hrane naraščajo. Mnogi, ki so odvisni od dnevnega zaslužka, so izgubili delo. Posledica je več lakote in podhranjenosti, še posebej pri otrocih. Tudi dostop do pitne vode in sanitarij je zelo omejen. Mnogi revni si ne morejo kupiti niti mila in tako težko preprečujejo nalezljive bolezni. Večina prebivalstva na podeželju je odvisna le od pridelka svojih rok, ki ga zmanjšujejo suše ali poplave. Preživetje in razvoj revnih na afriški celini onemogočajo tudi konflikti.

»Trudimo se, da je naša pomoč v Afriki res učinkovita in smo veseli, da ima konkretne in trajne pozitivne učinke na življenja ljudi v Afriki, še posebej otrok, ki imajo z njo možnost hoditi v šolo, dostop do pitne vode in hrane in prejmejo dobro zdravstveno oskrbo,« je na novinarski konferenci povedala Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas, ki je predstavila, kakšni so rezultati dosedanje pomoči Karitas v Afriki. V zadnjih 15. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, center za fizioterapijo, 4 porodnišnice ter 18 vodnjakov. Ta pomoč je bila dodatno oplemenitena, ker so mnogi revni domačini pri teh gradnjah dobili priložnost za delo in zaslužek ter preživetje družin. S pomočjo v hrani pa je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok.

Posamezne razvojne projekte Slovenske karitas v Afriki sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS ter Misijonsko središče Slovenije. Dr. Robert Kokalj, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS je na novinarski konferenci povedal: »Z našimi projekti v podsaharski Afriki se osredotočamo na ustvarjanje pogojev za dostojno življenje najbolj ranljivih družbenih skupin. Posebno me veseli, da lahko danes izpostavim, da je Slovenska karitas že več kot desetletje pomemben in zanesljiv izvajalec Slovenskih razvojnih in humanitarnih projektov, s svojo prisotnostjo na terenu in dostopom do najranljivejših skupin prebivalcev ter z učinkovitostjo pri vključevanja zasebnega sektorja v projekte. Izbrali smo jo tudi za strateškega partnerja na področju mednarodne humanitarne pomoči, preko katerega pri Pedru Opeki podpiramo projekt za boljše zdravje revnih na Madagaskarju.«

Darovalci svoj dar za akcijo Za srce Afrike lahko nakažejo na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: SI56 02140-0015556761,

Sklic: SI 00 2127,

Namen: Za srce Afrike.

Možnost darov tudi s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919  s prispevkom 1 oz. 5 EUR. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski reviji Ognjišče. »HVALA iz srca za vsak dar!«

 

Podrobni rezultati lanske akcije Za srce Afrike

– V kraju Safa v Centralnoafriški republiki, kjer se je lakota zaradi epidemije še povečala, je bila zagotovljena hrana za več kot 250 zelo hudo podhranjenih otrok in doječe matere.

– V Bujumburi v Burundiju so bili v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti v sklopu centra, ki skrbi za 160 otrok in mladih s posebnimi potrebami, podprta gradnja prostorov za delovno terapijo, kjer se učijo šivanja in veščin za življenje. Izdelujejo tudi milo in metle. Zgrajena je bila tudi cisterna za vodo in kuhinja za oskrbo zapornikov.

– V okrožju Karongi v Ruandi so se ob podpori MZZ izvedla usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek. 13 skupnosti je prejelo vodne črpalke, 130 družin sončne celice z lučjo. 144 mladih je bilo usposobljenih za zagon obrti in kmetijske dejavnosti. Prejeli so koze in semena.

– V Musango v Ruandi je bila obnovljena streha in prostori porodnišnice, kjer se mesečno rodi do 20 otrok, spremljajo do 60 mamic. »Sedaj mamicam lahko nudimo kvalitetne usluge. Hvala vsem dobrotnikom!« je dejala s. Anka Burger.

– V Mukungu v Ruandi je bila na prošnjo s. Bogdane Kavčič podprta gradnja jedilnice za 450 srednješolcev.

– V Ampitafa na Madagaskarju so bili omogočeni nakupi hrane za 298 otrok. »Dnevno skuhamo 90 kg riža, občasno fižol, makarone. Ker dobijo obrok, otroci redko izostanejo od pouka in imajo boljši uspeh,« pravi misijonar Janez Krmelj.

– V Sandiari v Senegalu je bila sodelovanju s sestro Polono Švigelj podprta obnova vodnjaka in nakup sončnih celic, ki ponovno koristi več kot 1.000 družinam za oskrbo z vodo in namakanje sušnih polj.

– V Lodwarju v Keniji je bila obnovljena črpalke za oskrbo z vodo za 210 družin ter dve šoli in dispanzer.

S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti

– V kraju Kiguhu v Burundiju se bo v sklopu zdravstvenega centra, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev in ima do 50 porodov mesečno, podprlo gradnjo in opremljanje nove porodnišnice. »Čutimo veliko potrebo po porodnišnici, kjer bi žene dostojno rodile, bile deležne svetovanj ter dojenčki spremljanja. Zato dragi dobrotniki zopet trkam na vaša srca,« je prošnja misijonarke sestre Bogdane Kavčič.

– V Safi v Centralnoafriški republiki se bo nadaljevalo z nakupi hrane za okoli 300 podhranjenih otrok in doječe matere.

– V Mukungu v Ruandi bo podprta obnova zdravstvenem centru, ki oskrbuje 25.000 prebivalcev.

– V okrožju Karongi v Ruandi se bo ob podpori MZZ zagotovilo pitno vodo in izboljšanje higiene z obnovo 4 vodovodnih sistemov, gradnjo vodnjakov in postaj za umivanje rok. 1.450 ljudi iz najrevnejših družin bomo usposobili za zagon obrti, boljše kmetijske prakse, jim zagotovili koze, semena ter milo skupaj z ozaveščanjem o preventivi pred COVID-19. Slovensko podjetje Geocodis d.o.o. pa bo poskrbelo za digitalizacijo območja in spremljanje vodooskrbne.

– V Mahami v Ruandi se bo omogočilo nakupe hrane za begunce; otroke, nosečnice, starejše in kronično bolne. Zaradi konflikta v Burundiju je v ta kraj pribežalo 60.000 ljudi. Pandemija jih je še dodatno prizadela.

– V Ampitafa na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 šolarjev.

 

Akcija Z delom do dostojnega življenja

Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike nadaljuje tudi z 12. akcijo Z delom do dostojnega življenja preko katere že 729 darovalcev iz Slovenije (botri) z mesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Ugandi, Eritreji in na Madagaskarju), 19 družin v Albaniji in 20 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi – ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Z enim evrom na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Preko akcije Slovenska karitas podpira tudi plačilo za delo 11 zdravstvenih in 10 pedagoških delavcev na misijonih v Afriki. Vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti na tej strani.

Alojzija Ocepek, darovalka, ki že 9 let z mesečnim darom podpira delo družine v Burundiju je na novinarski konferenci dejala: »Vem, da zaradi darovane mesečne vsote za delo družine v Afriki pri nas doma ni še nikomur nič manjkalo. Z zanimanjem preberem vsakoletno poročilo Karitas o delu in napredku družin, ki ji pomagamo v tej akciji. Vesela sem, da je kar nekaj oseb v Sloveniji, ki podpirajo akcijo Z delom do dostojnega življenja.« Več tukaj.

V Afriki Slovenska karitas revnim pomagam tudi z akcijo Kupim kozo. Do sedaj je bilo v dveh letih ob dobroti Slovencev kupljenih in v sodelovanju z misijonarji razdeljenih 2.091 koz revnim družinam v Afriki. Koze jim omogočajo, da imajo dovolj hrane in se trajnostno lahko preživijo.

 


Vir: Katoliška Cerkev (Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas)

Foto: Slovenska karitas

Obj.: M. B.

Povej naprej.