Pomagajmo ustanovi Efatá v Palestini, da bo še naprej svetila luč

Objavljeno: 09. 09. 2021

|

Kategorije: Zanimivosti

Pomagajmo ustanovi<strong> Efatá v Palestini,</strong> <em>da bo še naprej svetila luč </em>

Iz Svete dežela prihaja prošnja za pomoč Papeškemu inštitutu Efatá v Betlehemu, ki se že 50 let posveča otrokom z okvaro sluha. Zaradi politične in zdravstvene krize so se dohodki zmanjšali in družine ne uspejo plačevati šolnin. Prošnja za podporo in konkretno pomoč prihaja z strani jeruzalemskega patriarha Pierbattiste Pizzaballe.

Inštitut Efatá je nastal v Betlehemu na željo papeža Pavla VI., ki je leta 1964 obiskal Sveto deželo. Ime Efatá pomeni »Odpri se!« in je vzeto iz evangelija po Marku, kjer je opisan prizor Jezusove ozdravitve gluhonemega. Zavod se danes nahaja v stiski, saj mu primanjkujejo zadostna sredstva, potrebna za nadaljnjo izvajanje programov, ki zagotavljajo strokovno pomoč in prihodnost gluhim otrokom in družinam.

Da bo lahko še naprej luč v palestinski družbi

Jeruzalemski patriarh Pierbattista Pizzaballa prosi za pomoč: »Prosim vas, da pomagate šoli, ki je za nas zelo pomembna, da bo lahko še naprej ostala luč v palestinski družbi.« Problemi, povezani z revščino so se na celotnem območju vidno povečali. »Zlasti v Betlehemu se je število prošenj za pomoč potrojilo. Politika in pandemija sta imeli resne posledice. Zaradi zmanjšanja romanj in turizma na tisoče družin, ki so živele od te dejavnosti, že dve leti nima dela,« zatrjuje patriarh za Fundacijo Janez Pavel II., ki podpira projekt Efatá.

Prizadete so bile vse lokalne službe, kot je zavod Efatá. Poleg zaprtja zaradi pandemije je ekonomska kriza onemogočila tudi plačilo šolnin, ki so kljub temu, da so stroške oskrbe otrok krile le delno, predstavljale vsaj tretjino prihodkov zavoda. Patriarh Pizzaballa poudarja, da je ta kraj treba podpirati, saj je »odličnost avandgarde tako na strokovnem področju – s polno zaposlenimi učitelji in specializiranim osebjem, socialnimi delavci, pedagoškimi in avdiološkimi svetovalci, logopedi – kot na socialnem področju, saj spremlja in podpira družine na številne strokovne in inovativne načine«.

Otroci so razdeljeni v razrede s 4 do 12 učenci, ki se jim tako skupinsko kot individualno pomaga premagovati težave pri razumevanju ter se jih spodbuja k sporazumevanju in učenju.  Z leti se je ponudba storitev inštituta Efatá razširila. Mesečno se organizirajo srečanja s starši, da bi izboljšali njihovo znanje in spretnosti na področju težav otrok z okvaro sluha; delovati je začela socialna pisarna za učence in starše; organizirajo se tudi poklicna usposabljanja. V zadnjih šestih letih je Fundacija Janez Pavel II. podprla Inštitut tudi z dvema projektoma, ki ju je financirala Italijanska agencija za razvojno sodelovanje (AICS). Namenjena sta podpori procesov preprečevanja, diagnosticiranja, zdravljenja, izobraževanja in rehabilitacije za vse gluhe osebe na palestinskih ozemljih.

Lepota in edinstvenost ustanove

Vse to je danes ogroženo, zato gluhi in naglušni otroci, ki jih je Pavel VI. v velikem številu opazil v Palestini in želel, da se zanje poskrbi, danes potrebujejo podporo vseh nas.  Od njegovega potovanja v Sveto deželo, spomni patriarh Pizzaballa, je krščanska skupnost zelo zavzeta v palestinski družbi. Štiriindvajset otrok z okvaro sluha je 6. septembra 1971 začelo obiskovati program, ki je bil zaupan redovnicam skupnosti sv. Doroteje. Sčasoma je bilo v učilnicah več kot sedemsto otrok. Danes jih je 180 in prihajajo z različnih območij: Betlehem, Beit Jala, Beit Sahour in okolica, Ramala, Hebron in Jeriho. Vsi učenci se vsak dan vrnejo k svojim družinam, razen približno dvajset otrok, ki zaradi oddaljenosti domačega kraja živijo v zavodu. To niso več »razredi«, temveč jedro vzgoje za sožitje in medsebojno strpnost, ki ima dragoceno vrednost.

Papež Frančišek je med svojim obiskom Betlehema, 25. maja 2014, rekel: »Ko so otroci sprejeti, ljubljeni, zaščiteni in varovani, je družina zdrava, družba se izboljšuje, svet je bolj človeški. Pomislimo na delo, ki ga inštitut Efatà opravlja za gluhoneme palestinske otroke: to je konkretno znamenje Božje dobrote. To je konkretno znamenje, da se družba izboljšuje.«

V besedi »efatá« je zaobjeto celotno Jezusovo poslanstvo

Inštitut je dobil ime na podlagi pripovedi evangelista Marka o Jezusu, ki ozdravi gluhonemega: »Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril« (Mr 7, 32-35).

Benedikt XVI. je dejal, da ta kratka beseda »efatá«, kar pomeni »odpri se«, vsebuje celotno Kristusovo poslanstvo. Človekova zaprtost in izoliranost nista odvisni samo od telesnih organov. Obstaja namreč tudi notranja zaprtost, ki zadeva najgloblje jedro osebe, to je srce. To je tisto, kar je Jezus prišel »odpret«, osvobodit, da bi nas naredil sposobne polno živeti odnos z Bogom in z drugimi (prim. Benedikt XVI., Angelus, 9.september 2012).

Osvoboditi, poslušati, sporazumevati se: to je »čudež«, ki se že 50 let vsak dan ponavlja z otroki z okvaro sluha na palestinskih ozemljih, zahvaljujoč delu strokovnih delavcev in redovnic inštituta Efatá v Betlehemu, specializiranega za avdiofonsko prevzgojo. Otroci, večinoma muslimani, prihajajo s svojimi težavami, zaradi katerih so izolirani in nerazumljeni, ter s pomočjo metodologije, ki temelji na celostnem pristopu in govorjenem jeziku, ne pa na znakovnem jeziku, se naučijo govoriti in se aktivno vključiti v družinsko in družbeno okolje. Ne ostanejo na obrobju, ampak so pripravljeni na življenje z zavedanjem, da gluhota ni ovira za osebne dosežke v družbi.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.