Simpozij Ratzingerjevih učencev letos namenjen vprašanju odrešenja človeka v luči vere v Jezusa Kristusa

Objavljeno: 21. 09. 2021

|

Kategorije: Vera

Simpozij Ratzingerjevih učencev letos namenjen <strong>vprašanju odrešenja človeka</strong> <em>v luči vere v Jezusa Kristusa</em>

V soboto, 18. septembra, je na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu potekal simpozij o soteriologiji oz. vprašanju odrešenja človeka v luči vere v Jezusa Kristusa. Organizirali so ga nekdanji učenci Josepha Ratzingerja in raziskovalci njegove teologije.

To je bil že tretji javni simpozij, ki ga je organiziral krog Ratzingerjevih učencev. Cilj je obravnavati pomembna vprašanja našega časa in sedanje izzive, ki so navzoči tudi v Cerkvi ter nanje poiskati in predstaviti prepričljive in veljavne odgovore v luči teologije Josepha Ratzingerja – Benedikta XVI., ki je globoko zakoreninjena v veri Cerkve.

Lanskoletni simpozij je bil posvečen vprašanju o Bogu v aktualnih polemikah, letos pa so razpravljali o skrivnosti odrešenja. Kot je pojasnil kardinal Kurt Koch, utelešenje božjega Logosa, v katerem srečamo Božjo resnico in ljubezen v osebi, osrednja dogma krščanske skrivnosti vere in torej tudi najgloblje jedro teološke misli Josepha Ratzingerja – Benedikta XVI. Njegova teologija je v bistvu kristocentrična teologija utelešenja Boga, personifikacije Boga, v katerem je vsebovana celotna skrivnost odrešenja, je dejal kardinal na začetku simpozija.

V skladu s prepričanjem krščanske vere je Božje stvarstvo že izraz njegove ljubezni, človeška bitja pa lahko obstajajmo samo na temelju ljubezni. To predvsem pomeni, da je Bog naš Odrešenik, saj je Odrešenik tudi Stvarnik. »Da je samo Stvarnik lahko naš Odrešenik, je torej bistveno jedro soteriološke misli Josepha Ratzingerja,« je na simpoziju dejal kardinal Koch.

Med govorniki je bil tudi Ralph Weimann, ki predava dogmatiko in bioetiko na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega in Papeškem ateneju Regina Apostolorum v Rimu. Razložil je antropološka izhodišča soteriologije, to je teologije, ki se ukvarja z vprašanjem, od česa smo ljudje dejansko odrešeni. Razmišljanje o antropoloških izhodiščih soteriološkega sporočila je bilo osredotočeno predvsem na resničnost greha, razumljenega kot sila, ki moti in uničuje odnose med stvaritvami, in resničnost izvirnega greha. Ta točka je bistvena za razumevanje teologije Josepha Ratzingerja/Benedikta XVI.

Profesorica Barbara Hallensleben, predavateljica dogmatike in ekumenske teologije na teološki fakulteti univerze v Fribourgu v Švici, je govorila o tem, kako je vprašanje odrešenja lahko in mora biti del današnje evangelizacije. Profesor Michael Schneider je govoril o odnosu med soteriologijo in duhovnim življenjem.

Monsinjor Georg Gänswein, osebni tajnik zaslužnega papeža Benedikta XVI., je spregovoril o koreninah soteriologije v biografiji Josepha Ratzingerja in podal osebno pričevanje o tem, kako se je soteriologija utelesila v življenju zaslužnega papeža Benedikta XVI. V teologiji Josepha Ratzingerja se pojavljata dve ključni besedi, in sicer hvaležnost in veselje, kot je dejal Gänswein. Gre za ubeseditev zavedanja v veri, da smo odrešeni in torej lahko mirno živimo tudi ob vseh obveznostih in naporih.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.