IV. poglavje priročnika za člane ŽPS: Jožefovo sprejemanje Božje volje

Objavljeno: 02. 12. 2021

|

<strong>IV. poglavje</strong> priročnika za člane ŽPS: <EM>Jožefovo sprejemanje Božje volje </EM>

Pred vami je PPS predstavitev 4. poglavja priročnika za člane župnijskega pastoralnega sveta za pastoralno leto 2021–2022 z naslovom Ko je orodje pospravljeno na svoje mesto … in podnaslovom Kreposti in zgled svetega Jožefa. Priročnik sestavlja deset poglavij, namenjenih obravnavi na mesečnih sejah župnijskega pastoralnega sveta. Vsebinsko je priročnik posvečen spoznavanju svetega Jožefa in nas vabi k posnemanju njegovih kreposti. IV. poglavje priročnika nosi naslov Jožefovo sprejemanje Božje volje.

 V svojem življenju, ki je bilo romanje v veri, je Jožef, tako kakor Marija, ostal do
konca zvest Božjemu klicu. Marijino življenje je bilo v tem, da do zadnjega izpolni
prvi »Zgodi se«, ki ga je izrekla ob oznanjenju, medtem ko Jožef, kakor smo že
omenili, ni ob svojem »oznanjenju« izrekel nobene besede: preprosto storil je le,
kakor mu je naročil Gospodov angel.


Janez Pavel II.


Pripravila: M. B.

Foto: posnetek zaslona

Obj.: M. B.

Povej naprej.