Torek, 22. februar: Ti si Peter skala

Objavljeno: 21. 02. 2022

|

Torek, 22. februar: Ti si Peter skala

Danes smo slišali znameniti odlomek iz Matejevega evangelija, kjer Peter v imenu ostalih apostolov izpove vero v Jezusa z besedami: “Ti si Kristus, Sin živega Boga.” Jezus pa mu na to odvrne: „Blagor ti, Simon,“ blagor ti, zaradi vere, ki je v tebi Božji dar, ter nadaljuje: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.“

Ime Peter se v Jezusovem jeziku glasi „Kefa“, kar pomeni „skala“ in Sveto pismo tudi Boga pogosto poimenuje s „skalo“. Zdaj Jezus to ime nadene Simonu, in to ne zaradi njegovih človeških vrlin ali zaslug, temveč zaradi njegove pristne in trdne vere, ki mu je bila podarjena od Boga. In prav na skali trdne vere lahko Jezus zgradi svojo Cerkev, skupnost resnično vernih ljudi. Gre za vero, ki temelji na živem odnosu z Jezusom v ljubezni in zaupanju. Na trdnem temelju Petrove pristne vere, podobne skali, namerava Jezus zgraditi svojo Cerkev.

Podobno, kot se je zgodilo Petru, se danes dogaja tudi vsakemu kristjanu, ki zori v pristni veri v Jezusa Kristusa. Današnji evangelij zastavlja vprašanje tudi vsakemu od nas. Če Gospod najde v našem srcu vero – ne rečem popolno – temveč iskreno, pristno, potem vidi tudi v nas žive kamne za graditev svoje skupnosti. V tej skupnosti je temeljni in edinstveni kamen Kristus. S svoje strani pa je Peter kamen, v kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve. Vendar je tudi vsakdo, ki je krščen, poklican ponuditi Jezusu svojo – četudi ubogo, vendar iskreno – vero, da lahko Jezus sam dandanes na vseh koncih sveta nadaljuje z gradnjo svoje Cerkve.

Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove učence: „Kaj pa vi pravite, kdo sem?“ Kaj mu bomo odgovorili?

Jezusov odgovor je poln luči: “Ti si Peter; Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala”. Jezus prvič izgovori besedo “Cerkev”: in to stori tako, da izrazi vso svojo ljubezen do nje – opredeli jo kot “moja Cerkev”. Gre za novo skupnost Zaveze, ki ne temelji več na potomstvu in postavi, ampak na veri Vanj, v Jezusa, v Obličje Boga. Na veri, ki jo je sveti Pavel VI., ko je bil še milanski nadškof, izrazil s to čudovito molitvijo:

“O Kristus, naš edini posrednik, potrebujemo Te:
da bi živeli v občestvu z Bogom Očetom;
da bi postali s teboj, ki si edini Sin in naš Gospod,
njegovi posinovljeni otroci;
da bi bili prerojeni v Svetem Duhu.”

Na priprošnjo Device Marije, kraljice apostolov, naj Gospod dá Cerkvi, da bo vedno zvesta evangeliju, čigar službi je sv. Peter posvetil svoje življenje.

 


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.

Povej naprej.