Sv. Janez Zlatousti o izvolitvi Matija za apostola namesto Juda

Objavljeno: 24. 02. 2022

|

Kategorije: Vera

Sv. Janez Zlatousti o <strong>izvolitvi Matija</strong> <em>za apostola</em> namesto Juda

Sv. Janez Zlatousti v svoji homiliji opiše izvolitev Matija za apostola.

 

Gospod, pokaži nam, koga si izbral

V tistih dneh je sredi bratov Peter vstal in spregovoril. Ker je bil Peter najbolj goreč in mu je Kristus zaupal čredo, ker je bil prvi v zboru apostolov, je prvi spregovoril: Bratje, treba je izbrati enega izmed nas. Navzočim je prepustil razsodbo, pustil je vredne zaupanja tiste, med katerimi bodo izbirali, in obenem se je izognil vsaki zameri, ki bi lahko nastala. Take stvari namreč često povzročajo hude posledice.

Mar ne bi mogel izbrati novega apostola Peter sam? Lahko bi, a ni hotel zbuditi vtisa pristranosti. Sicer pa še ni prejel Svetega Duha. Postavili so dva: Jožefa, ki se je imenoval Barsaba, s priimkom Pravični, in Matija. Ni ju predlagal on, ampak vsi. Razlog za izbiranje je utemeljil na podlagi preroškega reka, ne pa svojega spoznanja. Tako je bil Peter samo razlagalec, ne pa nekdo, ki vsiljuje svojo sodbo.

Treba je torej, pravi, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas … Glej, hotel je, da bi bile te priče očividci, čeprav je moral priti Sveti Duh. Hotel je, da bi bila izbira apostola zelo skrbna.

Izmed mož, ki so hodili z nami ves čas, nadaljuje Peter, dokler je bival Gospod Jezus med nami in odšel od nas, je treba izbrati. Govoril je o tistih, ki so živeli z Jezusom, in ne o navadnih učencih. V začetku so mnogi hodili za Kristusom, kakor je rečeno: Bil je eden od dveh, ki sta slišala od Janeza in šla za Jezusom.

Ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet. In res, kar se je zgodilo poprej, nihče ni vedel, ampak jim je razodel Sveti Duh.

Do dneva, ko je bil od nas vzet, da postane z nami priča njegovega vstajenja. Ni dejal, da naj bi bil priča drugih stvari, ampak samo vstajenja. Bolj verodostojen je bil tisti, ki je lahko rekel: Tisti, ki je jedel, pil in bil križan, tisti je tudi vstal. Zato ni bilo potrebno, da bi bil priča preteklih dogodkov, ne naslednjih, niti ne čudežev, ampak samo vstajenja. Drugi dogodki so bili znani in očitni, vstajenje pa se je zgodilo v tajnosti in so vedeli zanj samo tisti nekateri.

Vsi skupaj so takole molili: Ti, Gospod, ki poznaš srca vseh, pokaži. Ti, ne mi. Zelo prav ga prosijo kot tistega, ki pozna srca. On namreč mora izbrati, ne drugi. Molili so s takim zaupanjem, ker je bilo nujno nekoga izvoliti. Niso prosili: izbiraj, ampak, pokaži izvoljenca. Tistega, ki si izvolil, je dejal Peter, ker je vedel, da je Bog že vse določil. In žrebali so zanju. Niso se imeli za vredne, da bi sami volili, zato so želeli, da bi jim Bog razodel izvoljenega po znamenju.

 


Vir: Molitveno bogoslužje Cerkve (Iz homilij sv. Janeza Zlatoustega, škofa, o Apostolskih delih, 3. hom. 1.2.3)

Foto: 

Obj.: M. B.

Povej naprej.