Pred vami je PPS predstavitev 7. poglavje priročnika za člane župnijskega pastoralnega sveta za pastoralno leto 2021–2022 z naslovom Ko je orodje pospravljeno na svoje mesto … in podnaslovom Kreposti in zgled svetega Jožefa. Priročnik sestavlja deset poglavij, namenjenih obravnavi na mesečnih sejah župnijskega pastoralnega sveta. Vsebinsko je priročnik posvečen spoznavanju svetega Jožefa in nas vabi k posnemanju njegovih kreposti. VII. poglavje priročnika nosi naslov Jožef kot varuh in skrbnik.

 Pozdravljen, Odrešenikov varuh in ženin Device Marije. Tebi je Bog zaupal svojega
Sina; vate je Marija položila svoje zaupanje; s teboj je Kristus postal človek.

papež Frančišek


Pripravila: M. B.

Foto: posnetek zaslona

Obj.: M. B.