Sreda, 11. maj: Luč in tema

Objavljeno: 09. 05. 2022

|

Sreda, 11. maj: Luč in tema

Ta odlomek nam kaže bližino med Jezusom in Očetom. Jezus je počel to, kar mu je Oče rekel, naj počne. In zato pravi: ‘Kdor vame veruje, ne veruje v mene, temveč v njega, ki me je poslal.’ In zatem natančneje opredeli svoje poslanstvo: ‘Jaz sem prišel na svet kot luč, da nihče, kdor vame veruje, ne ostane v temi.’ Predstavi se kot luč. Jezusovo poslanstvo je razsvetliti. Tudi poslanstvo apostolov je prinašanje luči. To je torej poslanstvo Jezusa: prinašati luč. In to je poslanstvo apostolov: prinašati Jezusovo luč. Razsvetljevati, kajti svet se nahaja v temi.

Drama Jezusove luči je, da je bila zavrnjena: ‘V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.’ Raje so imeli temo kot pa luč. Navajeni na temo, živijo v temi. Ne znajo sprejeti luči, ne morejo – so sužnji teme. In to bo Jezusov neprestani boj: razsvetliti, prinašati luč, ki daje videti stvari take, kot so; ki daje videti svobodo, daje videti resnico, daje videti pot za hojo, a z Jezusovo lučjo.

To je tudi naš prehod, ki smo ga zakramentalno prejeli pri krstu. Zato se je krst v prvih stoletjih imenoval ‘razsvetljenje’, ker ti je dal luč. Zato se tudi pri krstu staršem izroči prižgano svečo, da bi otrok bil razsvetljen. Jezus prinaša luč.

A ljudstvo je to luč zavrnilo. To je drama našega greha. Greh nas oslepi in ne moremo prenašati luči. Imamo obolele oči. Spreobrnjenje je prehod iz teme v luč.

A kaj so stvari, zaradi katerih zbolijo oči, oči vere? To so pregrehe, posvetni duh in ošabnost.

Pomislimo na naše pregrehe, pomislimo na našo ošabnost, pomislimo na našega posvetnega duha. Te stvari nas oslepijo, oddaljujejo nas od Jezusove luči. A če začnemo razmišljati o teh stvareh, ne bomo našli zidu, našli bomo izhod, kajti Jezus sam je rekel, da je on luč. ‘Nisem namreč prišel, da bi svet sodil, ampak da bi svet zveličal.’ Jezus sam, ki je luč, pravi: ‘Bodi pogumen, pusti se razsvetliti, pusti videti to, kar imaš v sebi, kajti jaz sem, ki te bom popeljal naprej, ki te bom rešil. Jaz te ne obsojam. Jaz te rešujem.’ Gospod, ki nas rešuje teme, ki jo imamo v sebi; teme vsakdanjega življenja, družbenega življenja, političnega življenja, narodnega in mednarodnega življenja … veliko je teme. In Gospod nas rešuje. A prosi nas, naj jo prej vidimo, naj bomo pogumni in pogledamo svojo temo, da bo Gospodova luč vstopila in nas rešila. Ne bojmo se Gospoda, zelo je dober, krotak je, blizu nam je. Prišel je, da nas reši. Ne bojmo je Jezusove luči.

 


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.      

 

 

Povej naprej.