Prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata

Objavljeno: 26. 10. 2022

|

Prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata

Kaj so ta ozka vrata o katerih govori Jezus? Gre za napor, ki ga je potrebno vložiti, da bi živeli evangelij, ki ga Jezus oznanja. Kot da nam bi hotel reči: »Prizadevajte si živeti, kar učim in se boste zveličali. V nebesa boste prišli vi, vaši dragi in vsi ljudje.«

Kje konkretno je potrebno vlagati napor v hoji za Jezusom? V sprejemanje samega sebe; svojega značaja in svoje krhkosti. V sprejemanje drugega; njegove različnosti, omejenosti in grešnosti. V odpovedovanje različnim stvarem na katere je človek navezan ali je postal celo njihov suženj (hrana, pijača, TV, internet, igre na srečo ali celo zasvojenost z medčloveškimi odnosi, spolnost). Napor je treba vlagati v zvestobo, delavnost, doslednost, poštenost in pravičnost. Vložiti ga je treba v pozdrav soseda, s katerim mogoče nisva v najboljših odnosih.

Potrudimo se, da ne bomo zadnji ali celo ostali pred nebeškimi vrati. Tudi to je realna, stvarna možnost, ki jo ne smemo prezreti. To pa kljub temu, da se imamo za kristjane, katoličane. Jezus nam lahko reče ob koncu časov: »Resnično, povem vam: Ne poznam vas«. Živimo tako, da nas bo Jezus prepoznal in z veseljem sprejel v nebesa.

Jezus je poudaril pomembnost vstopa skozi ozka vrata. Obstajajo ljudje, ki jim ni mar za odrešenje. Sami sicer ne bi imeli nič proti temu, da pridejo v nebesa, ampak trenutno se ne obremenjujejo z večnostjo. Jezus nas torej svari pred lahkomiselnostjo, saj  postavimo s tem na kocko svojo večno usodo. Pride čas, ko ne bo več časa. Pride čas, ko bi si želeli vstopiti v nebeško kraljestvo, a se bodo vrata zaprla. Gospod pozna tiste, ki so njegovi in so zapisani v knjigi življenja.  Jezus pravi, da nič ne koristi, če so se z njim ljudje srečevali na ulici ali pred njim jedli in pili. Te vrste poznanstva z Jezusom so brezpredmetna. Če prenesem to zadevo v naš čas, nič ne koristi golo dejstvo, da se je nekdo rodil v krščanski družini,  hodil k verouku in morda prejemal zakramente. To so sicer koristne stvari, a le za tistega, ki vstopi skozi ozka vrata.

Jezus je ob neki priložnosti  rekel o sebi: “Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil.” V odrešenje vodi samo ena pot, samo ena vrata. Pristop do odrešenja je zelo ozek, ta pristop je edino v našem Gospodu Jezusu Kristusu. Edino po njem in skozi njega se lahko odrešimo.

Torej prizadevajmo si, da bi vstopili skozi ozka vrata in se pridružili Kristusovemu kraljestvu!


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Getty image

Obj.: HŠ

Povej naprej.