Za Vse svete se v družini zberimo k molitvi

Objavljeno: 28. 10. 2022

|

Kategorije: Družina

Za <em>Vse svete</em> se v družini zberimo <strong>k molitvi</strong>

Danes ni praznik mrtvih, ampak praznik vseh tistih, ki so sicer umrli, a živijo pri Bogu. To so svetniki in svetnice, katerih imena poznamo ali pa tudi ne. Bog jih je sprejel in jih nagradil za vse, kar so dobrega storili.

Na mizo poleg križa in sveče postavimo fotografije otrok, staršev, starih staršev.

Primerno je, da začnemo s pesmijo: V nebesih sem doma… (ali: V nebesih dom)

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Kaj se v nas prebudi, ko slišimo besedo svetnik? Samo po sebi se zdi, da so svetniki ljudje, ki so umrli in jih ne vidimo. Toda oni so nam blizu; so z nami; nas spremljajo in Boga prosijo za nas. Kje pa so dosegli svetost? Na zemlji, med svojimi bližnjimi, prijatelji, v okolju kjer so živeli….Prav ob ljudeh, ki so bili z njimi, so dosegli svetost. Prav tako nam ljudje, s katerimi živimo, pomagajo k svetosti. Zanje smo lahko Bogu hvaležni. Če našim bližnjim nismo bili v pomoč, da postajajo sveti, ali smo jih celo ovirali, iz srca obžalujmo.

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.

Vsi Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje. Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni večni Bog, tvoja Cerkev se danes veseli skupnega praznika vseh svetnikov in slavi njihove zasluge. Prosimo, naj nam nepregledna množica naših svetih bratov in sester izprosi tvoje obilno usmiljenje. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.«

Sedaj lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja…

Potem otrok v roko prime fotografijo staršev in reče:

Otrok: Gospod, izročamo ti svoje starše, ker vemo, da nas po njih vodiš k svetosti. Izročamo ti svoje starše, ker vemo, da si nam jih ti podaril.

Otrok položi fotografijo staršev h križu.

Nato starša v roke primeta fotografije svojih otrok in rečeta:

Starša: Gospod, izročava ti svoje otroke, ker niso najina lastnina, ampak sva samo njihova varuha.

Tudi starša položita fotografijo otrok h križu.

Nato zopet eden od otrok v roke prime fotografijo starih staršev in reče:

Otrok: Izročamo ti stare starše. Otroci potrebujemo veliko pozitivnih vzgledov. Naši stari starši so nam resničen zgled. Otroci vidimo stare starše kot neke vrste pravljična bitja, ki imajo dostop do čudovite preteklosti. Njihovo življenje skriva polno zakladov. Preživeli so težke čase. Naj naši stari starši vedno povezujejo našo družino.

Tudi to fotografijo otrok položi h križu. Nato sledijo prošnje!

Prošnje

Voditelj: Bratje in sestre, z veseljem in ponosom se danes oziramo v Kristusovo nebeško kraljestvo, kjer se s svojim Gospodom radujejo naši dragi bratje in sestre v vrstah svetnikov. Zaupamo v njihovo zvesto ljubezen in mogočno priprošnjo ter se po njih obračamo k Očetu, neskončno svetemu Bogu:

  1. Gospod, prosimo te, naj bo življenje svetnikov za nas spodbuda, da bi tudi mi začeli pogumno delati za svetost.
  2. Gospod, naj Cerkev v moči Božje milosti, priprošnje Marije in vseh svetnikov postaja vedno bolj sveta.
  3. Gospod, zaradi svetosti mnogih voditeljev ljudstev so bile množice obvarovane hudih preizkušenj. Prosimo te, daj nam tudi danes takšnih voditeljev.
  4. Gospod, prosimo te za starše in stare starše, da bi po Marijinem zgledu vodili otroke k Bogu.
  5. Gospod, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo radi skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  6. Gospod, spomni se vseh tistih, ki trpijo zaradi epidemije, dajaj jim poguma in moči za življenje.
  7. Gospod, prosimo te za vse rajne, ki še niso dosegli popolne svetosti. Po trpljenju bolnih in preizkušenih jim podeli svetost.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje….

Voditelj: Sveti troedini Bog, vir vse svetosti in vse sreče, pritegni nas z milostjo k sebi, da te bomo vedno bolj poznali, ljubili in služili tvojim Božjim načrtom. Tako bomo nekoč vsi v družbi svetih pri Kristusu, ki živi in kraljuje vekomaj.Vsi: Amen.

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo.

Sveti Bog, častimo te v vseh tvojih svetnikih. Molitev in dobra dela naj nas vedno bolj posvečujejo na poti v večno domovino. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem: Sveti sveti sveti Bog (od zahvalne pesmi 2. Kitica) ali Ti Sveti Bog si


Vir: župnija Sežana

Objava: LM

Foto: freepik

Povej naprej.