O dvojnem Kristusovem prihodu

Objavljeno: 28. 11. 2022

|

O <em>dvojnem</em> <strong>Kristusovem prihodu</strong>

Ne oznanjamo le prvega Kristusovega prihoda, ampak tudi drugega, ki je nedopovedljivo lepši od prvega. S svojim prvim prihodom nam je Gospod želel razodeti, kako naj bomo ponižni. Ob drugem pa nam bo prinesel svojo kraljevsko krono.

Pri našem Gospodu Jezusu je dvojno tudi njegovo rojstvo. V Bogu se poraja od vekomaj, ob dopolnitvi časov pa mu je dala novo, človeško življenje Devica Marija. Dvakrat se je tudi spustil na zemljo, prvič podoben rosi, ki pada na runo, drugič pa se bo vrnil k nam na dan svojega veličastva.

Ko je prvič prišel, ga je mati povila v plenice in položila v jasli. Ob drugem prihodu se bo sam odel v svoj sijaj. Prvič je nosil križ in prenašal sramoto. Drugič ga bodo z vsemi častmi spremljali angelski zbori.

Ne zaustavljajmo se torej le ob njegovem prvem prihodu! Glejmo naprej in pričakujmo! Kakor smo mu ob njegovem prvem prihodu peli: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, bi mu radi tudi drugič z angeli pohiteli naproti, ga molili in vzklikali: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.

Odrešenik ne bo prišel le zato, da bi nas ponovno sodil, ampak bo poklical na odgovor vse, ki so ga nekoč pozivali pred svoje sodišče. Molčal je, ko so ga obsojali. Prišel pa bo dan, ko bo nesrečnežem, ki so z njim nečloveško ravnali ter ga tirali na križ, priklical v spomin svoj očitek: Ko si to delal, sem molčal!

Prvič je ljudi blago učil in prepričeval, naj se spravijo z njim, ki je poln usmiljenja. Prišel pa bo čas, ko bodo morali vsi, hočeš nočeš, sprejeti njegovo vladarsko besedo.

Prerok Malahija napoveduje oba njegova prihoda. Prvega omenja z besedami: Gospod, ki ga iščete, bo tedaj prišel v svoje svetišče.

Na drugega opozarja takole: Glejte angela zaveze, ki ga iščete. Poglejte, prihaja vsemogočni Gospod. Kdo bo na dan njegovega prihoda obstal? Kdo bo zdržal pred njegovim pogledom? Sam se približuje kakor varilčev ogenj, podoben pralnemu lugu. Sedel bo in nas čistil …

Oba prihoda oznanja tudi Pavel. Takole piše Titu: Vsem ljudem se je razodela milost božjega Odrešenika. Uči nas premagovati brezbožne in posvetne želje, da bi na tem svetu živeli trezno, pobožno in pošteno ter bi polni blaženega upanja učakali veličastni prihod Jezusa Kristusa, našega velikega Boga in Odrešenika. Očividno najprej omenja prvi prihod in se zahvaljuje zanj. Potem pa opozarja na drugega, na katerega vsi čakamo.

Zato nam je tudi zaupal vero, ki jo izpovedujemo. Verujemo namreč vanj, ki je šel v nebesa, ki sedi na Očetovi desnici in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve. Njegovemu kraljestvu pa ne bo konca.

Naš Gospod Jezus Kristus bo torej prišel iz nebes. Veličasten bo prišel ob koncu sveta, poslednji dan. Takrat bo usoda našega sveta zapečatena. Ustvarjeni svet bo tedaj dočakal svojo končno prenovo.

Iz katehez sv. Cirila Jeruzalemskega, škofa (15, 1)

 

Izhodišča za premišljevanje

  • Zapišite si seznam značilnosti Kristusovega prihoda na ta svet v dveh stolpcih. V prvem stolpcu navedite, kaj po mnenju sv. Cirila Jeruzalemskega predstavlja prvi Kristusov prihod, v drugem pa, kaj predstavlja drugi Kristusov prihod, ki bo napočil ob koncu časov. Primerjajte zapisano v obeh stolpcih!
  • Kakšne občutke v vas vzbuja prvi Kristusov prihod, ki ga podoživljamo v adventnem času? Na katere načine vi osebno podoživljate pričakovanje rojstva Odrešenika? Primerjajte svoje pričakovanje Odrešenika s tem, kako je prihod Odrešenika pričakovalo Božje ljudstvo.
  • Kakšne občutke v vas vzbuja drugi Kristusov prihod ob koncu časov? Ali v vas vzbuja hrepenenje in upanje ali strah? V kolikšni meri ti občutki ustrezajo vašemu siceršnjemu doživljanju odnosa z Bogom?

 

Foto: Canva

Pripravila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.