V ŽIVO: Prenos pogrebne maše zaslužnega papeža Benedikta XVI.

Objavljeno: 05. 01. 2023

|

V ŽIVO: <strong>Prenos pogrebne maše</strong> zaslužnega papeža Benedikta XVI.

Papež Frančišek vodi v četrtek, 5. januarja dopoldne, na Trgu sv. Petra pogrebno mašo zaslužnega papeža Benedikta XVI. Objavljamo prevod mašne knjižice za vernike.

POGREBNA MAŠA
ZASLUŽNEGA PAPEŽA BENEDIKTA XVI.
ki jo vodi papež FRANČIŠEK
Trg sv. Petra, 5. JANUARJA 2023

UVODNI OBRED

Vstopni spev
Gospod, daj mu mir in večni pokoj in večna luč naj mu sveti.
Zbor:  Ps 64, 2-6
1. Prav je, da te hvalijo, o Bog, na Síonu, prav je, da ti izpolnjujejo obljube v Jeruzalemu. Ti uslišuješ naše molitve, k tebi prihaja vse, kar je živo.
2. Čeprav nas premagujejo naše krivde, ti odpuščaš naše pregrehe.
Blagor mu, kogar izvoliš in sprejmeš, da prebiva v tvojih dvorih.
3. Naj se nasičujemo z dobrotami tvoje hiše, s svetostjo tvojega templja.
Čudovito nas boš uslišal v pravičnosti, o Bog našega odrešenja,
zaupanje vseh koncev zemlje in oddaljenih morij.

P. V imenu Očeta in Sina in svetega Duha
V. Amen.
P. Mir z vami.
V. In s tvojim duhom.

P. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe, da bomo vredni obhajati svete skrivnosti.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.
P. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
V. Amen.

Kyrie XVIII
■ Gospod, usmili se.  ■ Gospod, usmili se.
■ Kristus, usmili se. ■ Kristus, usmili se.
■ Gospod, usmili se. ■ Gospod, usmili se.

Glavna mašna prošnja
P. Molimo.
O Bog, v svoji nedoumljivi previdnosti si svojega služabnika papeža Benedikta izbral, da je vodil tvojo Cerkev; daj, prosimo, da njega, ki je bil na zemlji namestnik tvojega Sina, sprejme k sebi v večno slavo On, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
V. Amen.

BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE

Prvo berilo Iz 29,16-19 (špansko)
Berilo iz knjige preroka Izaija
Tako govori Gospod:
»Mar glina velja enako kot lončar, da bi mogel izdelek reči o izdelovalcu:
›Ni me izdelal,‹ ali lonec reči o lončarju: ›Ničesar ne razume.‹
Mar ni le še malo časa še in Libanon se bo spremenil v vrt,
vrt pa bo veljal za gozd?
Tisti dan bodo gluhi slišali besede knjige
in iz mraka in teme bodo videle oči slepih.
Ubožci se bodo spet veselili v Gospodu
in najubožnejši med ljudmi se bodo radovali nad Izraelovim Svetim.«
V. Bogu hvala.

Spev z odpevom Ps 22 (R 1b)
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Odpev: Na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Odpev.
Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena.  Odpev.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni.  Odpev.
Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo.  Odpev.
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov.  Odpev.
Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.  Odpev.
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Odpev.
Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja.  Odpev.

Drugo berilo (angleško): Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje
1 Pt 1,3‑9
Berilo iz Prvega pisma apostola Petra.
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa!
V svojem velikem usmiljenju
nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih
preródil za živo upanje,
za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino,
ki je v nebesih shranjena za vas,
katere Božja moč po veri varuje,
da boste dosegli odrešenje, ki čaka,
da se razodéne v poslednjem času.
Bodite tega veseli,
čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah.
Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato,
ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša.
To vam bo v hvalo, slavo in čast,
ko se bo razodel Jezus Kristus.
Njega ljúbite, čeprav ga niste videli.
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite,
veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju,
ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš.
Božja beseda.
V: Bogu hvala.

Aleluja Jn 20,29
Diakon slovesno prinese evangeliarij na ambon.
Zbor poje, občestvo ponovi:
 Aleluja. Aleluja. Aleluja.
Zbor: To je volja mojega Očeta, da vsak, kdor vidi Sina in vanj veruje, ima večno življenje.
Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Evangelij (italijansko)
Oče, v tvoje roke izročam svojega duha Lk 23,39-46
+ Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, preklinjal Jezusa in mu govoril: »Ali nisi ti Kristus? Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril, ga grajal in rekel: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej zemlji do devete ure. Sonce  je otemnelo in zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.
To je Kristusov evangelij.
V. Hvala tebi, Kristus.

HOMILIJA
Tihota za osebni premislek.

Prošnje vernikov
P. Prosimo Boga, našega Očeta, ki nas je v svojem velikem usmiljenju prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa od mrtvih.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

Nemško:
1. Za zaslužnega papeža Benedikta, ki je zaspal v Gospodu. Naj ga večni pastir vzame k sebi v svoje kraljestvo luči in miru.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

Francosko:
2. Za našega papeža Frančiška in za vse pastirje Cerkve, naj pogumno oznanjajo z besedo in dejanji zmago Kristusa nad zlom in smrtjo.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

Arabsko:
3. Za voditelje ljudstev in mednarodne organizacije. Naj pospešujejo pravičnost in mir z modrostjo in daljnovidnostjo.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

Portugalsko:
4. Za brate in sestre, ki trpijo zaradi revščine in vsakovrstnega pomanjkanja. Naj nas Božja ljubezen odpre za sočutje, da bomo sprejeli najbolj odrinjene in uboge.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

Italijansko:
5. Za nas tukaj zbrane, da slavimo zmago nad smrtjo, ki jo je izboril Gospod Jezus. Naj bo kvas upanja, ko pričakujemo prihod kraljestva.
K. Prosímo Gospoda.
V. Prosimo te, sliši nas.

P. Bog, naš Oče, ki ljubiš življenje, prisluhni molitvi, s katero se obračamo k tebi v veri v vstalega Gospoda, za zaslužnega papeža Benedikta, za potrebe Cerkve in človeštva. Daj nam, da bomo deležni občestva s teboj v nebeškem Jeruzalemu, kjer ne bo ne žalovanja ne solza. Po Kristusu, našem Gospodu.
V. Amen.

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE

Darovanjska pesem
Domine, Iesu Christe / Gospod Jezus Kristus
Gospod Jezus Kristus, kralj slave,
reši duše vseh vernih rajnih peklenske kazni in globine brezna.
Reši jih iz levjega žrela, da jih ne pogoltne podzemlje,
da ne padejo v temo,
temveč naj jih praporščak sveti Mihael predstavi v sveti luči,
ki si jo nekdaj obljubil Abrahamu in njegovemu rodu.
Žrtve in prošnje tebi, Gospod, darujemo s hvalo,
ti jih sprejmi za njihove duše, ki se jih danes spominjamo.
Daj jim, Gospod, da bodo iz smrti prešle v življenje,
ki si ga nekdaj obljubil Abrahamu in njegovemu rodu.

C. Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.
V. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi
C. Vsemogočni Bog, sprejmi darove svoje Cerkve.
Rajnega papeža Benedikta si postavil
za velikega duhovnika Božjemu ljudstvu.
Pridruži ga zboru svojih svetih duhovnikov v večnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
V. Amen.

EVHARISTIČNA MOLITEV

Hvalospev
P. Gospod z vami.
V. In s tvojim Duhom.
P. Kvišku srca.
V. Imamo jih pri Gospodu.
P. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
V. Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
On sam je sprejel smrt,
da bi nihče večno ne umrl.
On sam je hotel umreti,
da bi mi vsi s teboj večno živeli.
Zato te združeni z angelskimi zbori
hvalimo in veseli slavimo:

Svet (XVIII)
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.
V. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve in glej v njej Jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.

1S. On naj nas spopolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo materjo Marijo s svetimi apostoli in slavnimi mučenci, z blaženim Janezom Pavlom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo.

2S. Prosimo, Gospod, naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev: svojega služabnika našega papeža Benedikta, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike Cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj na slavni dan vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa po mesu, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke.

Spomni se svojega služabnika zaslužnega papeža Benedikta, ki si ga s tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu Sinu in njegovi smrti, naj z njimi tudi vstane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si; tebi bomo podobni na vse veke in te bomo do konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.

C+S. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
V. Amen.

OBHAJILNI OBRED

C. Naš Odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
V. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja  kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgé, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
C. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
V. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
C. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
V. Amen.
C. Gospodov mir naj bo vedno z vami.
V. In s tvojim duhom.
D. Podarite si mir.
Navzoči si podelijo mir.

Mašnik razlomi posvečeno hostijo.
Agnus Dei (XVIII)
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

C. Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.
V. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Obhajilni spev
R. Večna luč naj mu sveti, Gospod, s tvojimi svetniki na veke, ker si dober.
1. Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice. Odpev.
2. Tvoja ušesa naj prisluhnejo glasu moje ponižne prošnje. Odpev.
3. Če boš gledal, o Gospod, na krivdo, Gospod, kdo bo mogel obstati? Odpev.
4. Toda pri tebi je odpuščanje, da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.
5. Moja duša čaka na njegovo besedo. Moja duša čaka na Gospoda. Odpev.
6. Bolj kakor stražarji na jutro, naj Izrael pričakuje Gospoda! Odpev.
7. Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve. Odpev.
8. On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.

Sicut cervus – Kakor jelen
Kakor hrepeni jelen po studencu,
tako, o Bog, hrepeni moja duša po tebi.
Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu.
Kdaj bom prišel in se pokazal pred Božjim obličjem?
Solze so moj kruh, noč  in dan jokam.
»Kje je tvoj Bog?« mi ves dan govorijo.

Tihota za osebno molitev.

Prošnja po obhajilu
P. Molimo.
Usmiljeni Bog, prejeli smo dar tvoje ljubezni in te prosimo za tvojega služabnika Benedikta. Na zemlji je bil zvest oskrbnik svetih skrivnosti; sprejmi ga v svojo slavo, da te bo vekomaj hvalil v družbi svetnikov. Po Kristusu, našem Gospodu.
V. Amen.

POSLEDNJE PRIPOROČANJE IN SLOVO

P. Predragi bratje in sestre, obhajali smo svete skrivnosti in povzdignili duha in srce k blaženemu upanju. Polni istega zaupanja izrecimo zaslužnemu papežu Benediktu poslednji pozdrav in ga priporočimo Bogu, usmiljenemu Očetu in silnemu v ljubezni.

Bog naših očetov naj po Jezusu Kristusu, svojem Edinorojencu, v Svetem Duhu, Gospodu, ki oživlja, nakloni zaslužnemu papežu Benediktu, da ga bo odrešen smrti, pričakujoč vstajenja telesa na poslednji dan hvalil v nebeškem Jeruzalemu.

Blažena Devica Marija, Kraljica apostolov in Rešitev rimskega ljudstva, naj prosi pri Večnem, naj pokaže obličje svojega Sina zaslužnemu papežu Benediktu in naj potolaži Cerkev, ki roma v času, dokler ne pride Gospod.

Vsi nekaj časa molijo v tihoti.
Potem sveti oče pokropi z blagoslovljeno vodo truplo pokojnega zaslužnega papeža in ga pokadi.

Spev z odpevom
Credo quod Redemptor meus vivit / Verujem, da moj odkupitelj živi
Verujem, da moj odkupitelj živi
in da bom poslednji dan vstal iz zemlje.
In v svojem mesu bom videl Boga, svojega rešitelja.
Jaz sam ga bom videl in ne drug
in moje oči ga bodo gledale.
In v svojem mesu bom videl Boga, svojega rešitelja.
To upanje je položeno v moje naročje.
In v svojem mesu bom videl Boga, svojega rešitelja.

P. Predobri Oče, tvojemu usmiljenju izročamo zaslužnega papeža Benedikta, ki si ga postavil za Petrovega naslednika in pastirja Cerkve, neustrašnega glasnika tvoje besede, zvestega delivca Božjih skrivnosti.

Sprejmi ga, prosimo, v nebeško svetišče, kjer naj z vsemi tvojimi izvoljenimi uživa večno slavo. Zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse darove, ki si mu jih v svoji dobroti podelil v korist svojega ljudstva.

Nakloni nam tolažbo vere in moč upanja.

Tebi Oče, ki si vir življenja, v Duhu, ki oživlja, po Kristus, zmagovalcu nad smrtjo, vsa čast in slava na veke vekov.
V. Amen.

Antifona

V nebesa naj te spremijo angeli in ob tvojem prihodu naj te sprejmejo mučenci in te privedejo v sveto mesto Jeruzalem. Zbor angelov naj te sprejme in z Lazarjem, nekoč ubogim, uživaj večni mir.

Krsto zaslužnega papeža odnesejo na mesto pokopa.

Marijina hvalnica         Lk 1,46-55

Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

 

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

 

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.

 

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo.

 

Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

 Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.

 

Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.

 

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.

 

Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

 

Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu,

 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.


Vir: Vatican News

Foto: Zajetje zaslona – Vatican media

Obj.: HŠ

Povej naprej.