Leta 2021 na svetu 1.378 milijonov katoličanov

Objavljeno: 14. 03. 2023

|

<em>Leta 2021 na svetu</em><strong> 1.378 milijonov katoličanov</strong>
Sveti sedež je izdal Papeški letopis za leto 2023 in Cerkveni statistični letopis za leto 2021. Za izdajo obeh publikacij je poskrbel Centralni statistični urad Cerkve. Leta 2021 je bilo na svetu 1.378 milijonov katoličanov, kar pomeni 1,2 % več kot leto pred tem.

Iz podatkov Papeškega letopisa je mogoče razbrati informacije o življenju katoliške Cerkve po svetu od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022. V tem obdobju so bili ustanovljeni štirje škofijski sedeži (3 škofije in 1 eparhija); ena ozemeljska prelatura je bila povzdignjena v škofijo, ena škofija pa je postala apostolski eksarhat.
Cerkveni statistični letopis navaja podatke o pastoralni dejavnosti katoliške Cerkve v 3.030 cerkvenih okrožjih po svetu.

Katoličani predstavljajo 17,7 % svetovnega prebivalstva

Število katoličanov se je na svetovni ravni od leta 2020, ko jih je bilo dobrih 1.360 milijonov, povišalo na 1.378 milijonov leta 2021, kar pomeni za približno 1,2 %. V istem obdobju se je število svetovnega prebivalstva povečalo za 1,6 %. Kljub temu, da se odstotek katoličanov na svetovni ravni v letu 2021 ni spremenil (še vedno predstavljajo 17,7 % svetovnega prebivalstva), pa podatki kažejo drugačno sliko po celinah. V Afriki je bila rast 3,1-odstotna, v Aziji in Amerikah približno 1-odstotna, medtem ko v Evropi situacija ostaja nespremenjena.

Največ katoličanov je v Braziliji (180 milijonov)

Teritorialni deleži katoličanov med letoma 2020 in 2021 kažejo trend povečevanja v Afriki (z 18,9 % na 19,3 %), v Evropi pa se je delež katoličanov zmanjšal za tri odstotne točke (leta 2020 je bil delež 21,1 %). Na ameriški celini je leta 2021 živelo 48 % vseh katoličanov na svetu, od tega 57 % v Južni Ameriki. Država z največ katoličani ostaja Brazilija s 180 milijoni krščenimi v katoliški Cerkvi. Na azijski celini je katoličanov 11 %, število katoličanov v Oceaniji pa ostaja stabilno, čeprav predstavljajo 0,8 % svetovnega prebivalstva.

Manj duhovnikov in redovnikov, več stalnih diakonov

Ob koncu leta 2021 je bilo v vseh cerkvenih okrožjih 5.340 škofov, kar je 23 manj v primerjavi z letom 2020. Porazdelitev škofov po celinah je ostala precej stabilna, največ jih je v Ameriki (37,5 %) in Evropi (31,4 %). V Afriki je delež škofov glede na svetovno raven 13,4-odstoten, v Aziji pa 15,1-odstoten.
Duhovnikov, tako škofijskih kot redovnikov, je bilo ob koncu leta 2021 407.872, kar je za 0,57 % manj kot leto pred tem.
Število stalnih diakonov se je tudi v preteklem letu povečalo: leta 2020 jih je bilo 48.635, leta 2021 pa 49.176, kar je dober odstotek več. Na svetovni ravni se je zmanjšalo število redovnikov profesov, ki niso duhovniki: s 50.569 na 49.774 (-1,06 %). Konec leta 2021 je bilo na svetu 608.958 redovnic, kar je 1,7 % manj kot leto pred tem.

Rast števila semeniščnikov samo v Afriki

Od skupno 109.895 semeniščnikov se je v letu 2021 61 % kandidatov pripravljalo za poslanstvo škofijskega duhovnika, 39 % pa redovnika. Njihovo število malenkost narašča le v Afriki, drugje pa pada.


Vir: Vatican News

Foto: Vatican Media

Obj.: HŠ

Povej naprej.