17. marec: Učenik, katera je največja zapoved v postavi?

Objavljeno: 16. 03. 2023

|

17. marec: Učenik, katera je največja zapoved v postavi?

Današnji evangelij nas spominja, da je celotna božja postava povzeta v ljubezni do Boga in do bližnjega.

Jezusova novost je ravno v tem, da je povezal dve zapovedi, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega, ter tako izpostavil, da sta neločljivi in se med seboj dopolnjujeta, sta dve plati iste medalje. Ne more se ljubiti Boga, ne da bi se ljubilo bližnjega. In ne more se ljubiti bližnjega, ne da bi se ljubilo Boga.

Vidno znamenje, ki ga kristjan lahko izkaže, da bi v svetu pričeval o Božji ljubezni, je ravno bratska ljubezen. Zapoved o ljubezni do Boga in bližnjega ni prva zato, ker je na vrhu seznama zapovedi. Jezus je ne postavi na vrh, ampak v središče, in to zato, ker je srce, iz katerega mora vse izhajati in h kateremu se mora vse vračati ter se nanj sklicevati. V luči te Jezusove besede je ljubezen merilo vere in vera je duša ljubezni. Ne moremo več ločevati verskega življenja, pobožnega življenja, od služenja ljudem, tistim konkretnim, ki jih srečamo. Ne moremo več ločevati molitve, srečanja z Bogom v zakramentih, od poslušanja drugega, od bližine njegovemu življenju, predvsem njegovim ranam. Ljubezen je merilo vere. Vprašajmo se, kako je z mojo vero, kajti moja vera pomeni, kako ljubim, vera pa je duša ljubezni.

Jezus pokaže na dvoje obličij: Božje obličje in obličje bližnjega. Pokaže nam obličje Boga, ki odseva na mnogih obličjih, kajti na obličju vsakega, je navzoča podoba samega Boga. Jezus na ta način vsakemu človeku daje temeljni kriterij, na katerega lahko postavi svoje življenje.

Jezus nam torej da razumeti, da brez ljubezni do Boga in do bližnjega, ni prave zvestobe do Boga. Lahko delaš, izpolnjuješ še toliko predpisov, a če ni ljubezni, to ni nič.

Jezus je ravno tako živel svoje življenje, ko je pridigal in delal to, kar resnično velja in je bistveno, torej ljubezen. Ljubezen daje zagon in rodovitnost v življenju in na poti vere. Brez ljubezni tako življenje kot vera ostaneta nerodovitna.

To, kar Jezus predlaga v tem evangeljskem odlomku je resnično čudovit ideal, ki odgovarja na najbolj pristno željo našega srca. Saj smo bili ustvarjeni zato, da bi ljubili ter bili ljubljeni. Bog nas je ustvaril, da bi bili soudeleženi pri Njegovem življenju, bili od Njega ljubljeni in da bi ga ljubili ter po njem vse druge ljudi. Za uresničevanje tega potrebujemo njegovo milost. Potrebno je, da v sebe sprejmemo sposobnost ljubiti, ki izhaja iz Boga samega. Jezus se nam v evharistiji podarja ravno zaradi tega. V njej prejmemo njegovo Telo in njegovo Kri, torej prejmemo Jezusa v njegovem najvišjem izrazu ljubezni, ko je On daroval samega sebe Očetu za naše zveličanje.

Naj nam Marija pomaga sprejeti v naše življenje »največjo zapoved« ljubezni do Boga in do bližnjega in jo udejanjiti v različnih situacijah, v katerih se nahajamo.


Zapisal: Ervin Mozetič

Foto: czarny_bez /Getty images

Obj.: HŠ

Povej naprej.