Pravi obraz ljubezni: Kristusov križ izbriše sentimentalnost, idealizem in pomp

Objavljeno: 14. 09. 2023

|

Kategorije: Duhovnost, Vera

Pravi obraz ljubezni: <strong>Kristusov križ izbriše <em>sentimentalnost, idealizem in pomp</em></strong>

Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. (Mt 16,24)

Kot kristjani križ omenjamo tako pogosto, da smo njegov pomen že nekoliko izrabili. Kot da bi s številom omemb postajal manj strašljiv. Manj se nam gnusi. Manj se nas dotakne groza križa.

V rimskem imperiju je bil križ sredstvo zastraševanja in nadzora nad ljudmi

V Jezusovem času so se ljudje, ki so živeli v rimskem imperiju, bali križa. To je bil brutalen način mučenja in smrti, ki so ga uporabljali za zločine ogrožanja politične stabilnosti ali zavračanja plačevanja davkov. Običajno lagodje rimskega mesta je občasno prekinila barbarska uporaba križa.

Križani zločinci vzdolž ulice. Služili so kot opozorilo in opomin, kaj se zgodi tistim, ki ne spoštujejo zakona in cesarja. Ljudje pod rimsko oblastjo so trepetali pred možnostjo križanja, cesarski Rim pa se je zanašal na ta strah za olajšanje nadziranja in trgovanja.

Jezus nas vabi, naj prostovoljno vzamemo križ in ga nosimo

Rimski filozof Ciceron je trdil, da nobena civilizirana oseba ne sme nikoli izreči besede “križanje”, saj gre za žalitev civilizacije in spodobnosti. In vendar v središču te gnusne in peklenske resničnosti Gospod Jezus – z nežnim in ponižnim srcem – poziva svoje sledilce, naj “vzamejo svoj križ”. Lahko si predstavljate šok in nejevero takratnih poslušalcev njegovega sporočila.

Ta učitelj želi, da vzamemo svoj križ? Ali misli resno? Ali je ta rabin pri zdravi pameti?

Čeprav je križ v svoji pokvarjenosti neprimerljiv, nam lahko pomaga razumeti, če isto sporočilo izrazimo v sodobnejšem duhu. Kaj, če bi nam Jezus Kristus danes želel povedati: “Če mi hočeš slediti, pridi, sedi mi v naročju na električnem stolu in se scvri z menoj.” Kakšen bi bil naš prvi odziv?

Čeprav vznemirljive, so te prazne besede danes nič v primerjavi s povabilom, naj vzamemo križ z vsem njegovim trpljenjem, bolečino, ponižanjem in zaničevanjem.

Nihče ni rekel, da je lahko slediti Kristusu

Množica, zbrana okoli Jezusa med njegovim javnim delovanjem, je popolnoma razumela, kaj je govoril. Čeprav se niso obotavljali postavljati vprašanj, zahtevati znamenj, čudežev in ozdravitev, ni presenetljivo, da so le redki med njimi postali njegovi učenci.

V luči tega spoznanja morda lažje razumemo, zakaj podoba križa dolgo ni prevladovala v krščanskem bogoslužju ali umetnosti. Do 4. stoletja so bile priljubljene upodobitve Jezusa kot dobrega pastirja ali učitelja. Tudi kristjani, ki so sprejeli sporočilo križa, so se bali njegove resničnosti in se izogibali njegovemu prikazovanju.

Potem pa je križ tisto, kar nam je Jezus dal kot pogoj, da mu sledimo. Kako razumeti ta poziv?

Križ nam razkriva temo greha in našo zmožnost zla

Križ stoji, medtem ko se svet vrti. Odstrani vsakršno sentimentalnost, idealizem ali vsak pomp. Zareže v jedro našega padlega sveta. Pokaže nam – v vsej svoji resnosti – temo in nič greha ter resnično zmožnost zla v naših srcih in v našem svetu.

Jezus ni božanski gospodar vsega. Ne ponuja lažne tolažbe ali praznih obljub. Ne zavezuje se, da bo od nas odstranil trpljenje. Jezus ponudi križ in prosi svoje učence, naj ga sprejmejo.

Tistim, ki imajo vero in ljubezen, da sprejmejo križ, pa Jezus daje moč, da spremenijo temo v svetlobo, razbitost v lepoto in žalost v veselje. To niso poceni blagoslovi, ki padajo z neba, ampak težki blagoslovi – ker so resnični – za katere se je bilo treba boriti in ki so bili sprejeti po milosti, preko križa, z vsem svojim trpljenjem in stiskami.

Krščansko življenje je zaznamovano s sprejemanjem križa

Sporočilo Jezusa Kristusa je več kot še eno v vrsti priročnikov za samopomoč. Je temeljno povabilo, da sprejmemo svoje največje strahove in zlo, da se lahko borimo proti njim in zmagamo od znotraj navzven. Krščanski način življenja pomeni biti opolnomočen z Božjo milostjo, da nenehno pogumno oznanjamo veselo novico obupanim in razglašamo velikodušno odkupitev grehov.

Življenje vernika kristjana je zaznamovano s sprejetjem križa po zgledu Gospoda Jezusa, da bi se lahko zagovarjala dobrota in razodevala slava.


Vir: Žena vrsna

Foto: Unsplash

Prev. in prir.: MG

Obj.: MG

Povej naprej.