11. januar: Če hočeš, me moreš očistiti!

Objavljeno: 10. 01. 2024

|

11. januar: <em>Če hočeš, me moreš očistiti!</em>

“Če hočeš, me moreš očistiti. … Hočem, bodi očiščen! …

Socialna razdalja« je med pogostejšimi izrazi v zadnjih dveh letih. Morda bi bilo bolje reči »telesna razdalja«, saj razdalja v tem pomenu ne more biti socialna, ker otežuje povezanost. Sprejemam jo zavestno, ker je ta žrtev nujna za preživetje v pandemiji; a vem tudi, da mora biti čim prej presežena, saj nehote sporoča, da nas drugi neprestano ogroža. A bolj problematično se mi zdi, da obstaja »držati (se) na razdalji (drugega)« tudi brez pandemije: ko držim drugega »na razdalji«, ker ga ne želim v svoji bližini; zato ga oddaljim, umaknem, izženem – v različnih pomenih besede. Kar danes zavestno sprejemam, je v družbi že od nekdaj: nekatere, ki motijo, ki niso na višini, ki niso naši, tiste, ki bi škodili naši lepi podobi … je treba držati na distanci.

Gobavec iz evangelija je človek brez upanja, brez rešitve. Le Božji poseg ga lahko reši. Zato je gobavec podoba tistih naših situacij, v katerih se zavemo, da nas jih lahko reši le Bog.

Če živiš dolgo kot izobčenec, ko ti dolgo dopovedujejo, da nisi v redu, začneš na koncu v to verjeti tudi sam. Verjameš, da nisi vreden ljubezni in da zate ni izhoda. Verjameš celo, da tudi Bog noče imeti nič več s teboj. Ko ta gobavec sreča Jezusa, ga prosi, če ga slučajno hoče ozdraviti, če je tudi zanj kaj prostora v Božjem usmiljenju. Jezus poudari, da ta ozdravitev ni slučajna, ampak je izraz jasnega Božjega hotenja: »Hočem!«

Današnji evangelij je vesela vest za vse »gobave«, za vse, ki so primorani »držati se daleč stran«, za vse, ki so bili »odstranjeni« … ker so se  znašli v položaju, da lahko srečajo Jezusa in se mu pustijo ozdraviti.

Jezus gobavca ne ozdravi zgolj telesno, ampak mu korenito spremeni notranje življenje. Jezusov »hočem« ni samo izraz sočutja do bolnega in zlomljenega človeka. Jezusov »Hočem, bodi očiščen!« povrne v človekovo srce Božje kraljestvo. Jezus si prizadeva, da Božja ljubezen čim prej in na novo zažari iz človekovega srca. Podobno je, kakor bi rekel: »Gorim od želje, da ti pokažem, kako velika je Očetova ljubezen; hrepenim po tem, da bi te njegova ljubezen dosegla; hočem, da zablesti, da si človek po Božji podobi.«

Jezus hoče uresničiti Očetov načrt: rešiti ljudi greha. Gobavost je znamenje tega greha. Bistvena ozdravitev ni telesna, ampak duhovna. Po tej hrepeni Jezus. Do nje ne pride brez naše privolitve in želje.

Dve značilnosti gobavosti sta. Gobavec je bil nagnan iz skupnosti, ker je bil nečist – s svojo boleznijo je lahko okužil druge. Moji grehi povzročajo prav to. Strežejo po življenju medsebojnim odnosom, jih uničijo, onesnažijo in zadušijo moje srce, da postane nedosegljivo za druge, jih zatira in se od njih loči. Tako pa Božjemu obličju onemogočijo, da bi zasijalo med nami. V tem je strahota greha, ki napolni življenje s strahom.

Čistost, ki jo podarja Jezus, je  ljubezen, ki spet omogoča miroljubne odnose, v katerih znova doživljamo Boga Očeta in njegovo ljubezen do nas.

Gobavec, ki ga je Jezus ozdravil, ne uspe obrzdati svoje potrebe, da bi vsem povedal, da ga je ozdravil. Čeprav mu je rekel, naj molči, začne oznanjati in širiti Božjo besedo. Jezusova beseda je zanj postala dogodek in mu popolnoma spremenila življenje. Gobavec ne govori praznih besed, ampak oznanja dejstva, ki razodevajo moč Jezusove besede. Želiš tudi ti poslušati in zaživeti čudež Božje ljubezni do sebe in bližnjih? Pusti se ozdraviti gobavosti svojega greha!


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: NN

Povej naprej.