Sreda, 1. maj: Ali ni to Jožefov sin, sin tesarja

Objavljeno: 30. 04. 2024

|

<em>Sreda, 1. maj:</em> <strong>Ali ni to Jožefov sin, sin tesarja</strong>

Prebivalci Nazareta, ko so slišali Jezusa govoriti,  so spraševali: »Ali ni to tesarjev sin?« Jezus je opravljal poklic svojega očeta.

Tesar je bil precej naporen poklic, saj je bilo treba delati s težkimi materiali, kot so les, kamen in železo. Z ekonomskega vidika ni zagotavljalo velikega zaslužka, kar lahko sklepamo iz dejstva, da sta Marija in Jožef, ko sta Jezusa darovala v templju, darovala samo dve grlici ali dva goloba, kot je bilo predpisano po postavi za revne.

Jezus se je torej kot mladostnik naučil od svojega očeta te obrti. Ko je kot odrasel začel pridigati, so se zato začudeni sosedje spraševali: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela?« in so se nad njim pohujševali.

Ob tem biografskem podatku o Jezusu je prav pomisliti na vse delavce sveta, na poseben način na tiste, ki garajo v rudnikih in nekaterih tovarnah; na tiste, ki jih izkoriščajo z delom na črno; na žrtve dela; na otroke, ki so prisiljeni delati, in na tiste, ki brskajo po smetiščih in iščejo kaj uporabnega za prodajo.

Misliti  pa je potrebno tudi na tiste, ki so brez dela. Koliko ljudi trka na vrata tovarn, podjetij. »Je kakšno delo?« »Ne, ničesar ni, ničesar.« Pomanjkanje dela. Mislim tudi na tiste, ki čutijo, da je njihovo dostojanstvo prizadeto, ker ne morejo najti zaposlitve. Kar ti da dostojanstvo je, da zaslužiš za kruh. Delo je maziljenost z dostojanstvom.

Mnogi mladi, mnogi očetje in matere doživljajo dramo, ker nimajo dela, ki bi jim omogočalo mirno življenje. Živijo iz dneva v dan. Iskanje je pogosto tako dramatično, da izgubijo vse upanje in željo po življenju.

Premalo se upošteva dejstvo, da je delo bistvena sestavina človeškega življenja. Delo ne pomeni poskrbeti samo za preživetje. Je tudi prostor, v katerem izražamo sebe, kjer se čutimo koristne.

Večkrat se vprašajmo: S kakšnim duhom opravljamo svoje vsakdanje delo? Kako pristopamo k utrujenosti? Ali vidimo svojo dejavnost povezano le z lastno usodo ali tudi z usodo drugih?

Delo je tudi način, kako izrazimo svojo ustvarjalnost. Vsak opravlja delo na svoj način, s svojim stilom.

Lepo je pomisliti, da je Jezus sam delal in se učil te umetnosti ravno pri svetem Jožefu. Danes se moramo vprašati, kaj lahko storimo, da bi povrnili vrednost delu. Obrnimo se k svetemu Jožefu delavcu.


pripravil: Ervin Mozetič

foto: Unsplash, Zoritsa Valova

obj.: N. N.

Povej naprej.