Sreda, 15. maj:Jezus prosi za tiste, ki mu jih je dal Oče

Objavljeno: 14. 05. 2024

|

<em>Sreda, 15. maj:</em>Jezus prosi za tiste, ki mu jih je dal Oče</strong>

Jezus prosi za tiste, ki mu jih je dal Oče

Opazim, da Gospod ni učencem zapovedal enosti. Niti ni imel nekega govora, da bi utemeljil zahtevo. Ne, prosil je. Prosil je  Očeta za nas, da bi bili vsi eno. To pomeni, da nismo mi, s svojimi močmi, dovolj za uresničitev enosti. Enost je predvsem dar, je milost, za katero prosimo z molitvijo.

Vsak med nami jo potrebuje. Zavemo se namreč, da nismo zmožni varovati enosti niti v nas samih. Rešitev za needinost ni zoperstaviti se nekomu, kajti nesloga rojeva drugo neslogo. Resnično zdravilo se začne s prošnjo Očetu za mir, spravo in enost.

In to velja predvsem za kristjane: enost je lahko dosežena samo kot sad molitve. Diplomatski trud in akademski pogovori ne zadostujejo. Potrebni so, a niso dovolj. Jezus je to vedel in nam je odprl pot s tem, da je molil. Na tej točki se lahko vprašamo: »Ali Jaz molim za enost?« To je Jezusova volja, vendar pa, če gremo pogledat namene, za katere prosimo, se bomo verjetno zavedali, da smo malo, morda nikoli, molili za enost kristjanov. Pa vendar je od te odvisna vera na svetu; Gospod je namreč prosil za enost med nami, »da bi svet veroval«. Svet ne bo veroval, če ga bomo prepričevali z dobrimi argumenti, ampak če bomo pričevali ljubezen, ki nas združuje in nas približuje vsem, potem bo veroval.

Gre za pot, ki jo je v Cerkvi, v kristjanih in v vseh nas spodbudil Sveti Duh ter s katere se več ne bomo vrnili nazaj – vedno naprej.

Moliti pomeni boriti se za enost. Ja, boriti se, kajti naš nasprotnik, hudič, kot pravi sama beseda, je razdiralec. Jezus prosi Svetega Duha za enost, da bi naredil enost. Hudič pa vedno ločuje, ker mu je bolj koristno ločevati. On podtika ločitev vsepovsod in na vse načine, medtem ko Sveti Duha vedno tke enost. Hudič je prekanjen: izredno poveča napake in pomanjkljivosti drugih, seje spor, povzroča kritiko….. Pot Boga pa je druga: jemlje nas takšne, kot smo, zelo nas ljubi, a ljubi nas takšne, kot smo, in nas jemlje, kot smo, sprejema nas kot različne, kot grešnike, in nas vedno spodbuja k enosti. Lahko preverimo pri nas samih in se vprašamo, če na krajih, kjer živimo, gojimo konfliktnost ali pa se borimo za rast enosti s sredstvi, ki nam jih je dal Bog: molitev in ljubezen. Konfliktnost pa se goji z obrekovanjem, vedno, z opravljanjem drugih.

Korenina enosti je Kristusova ljubezen, ki nam pomaga preseči predsodke, da bi videli drugega kot brata in sestro, ki ju vedno moramo ljubiti. Začnimo moliti. Tako se bomo naučili ljubiti in ceniti druge.  Molitev je duša enosti.  Naj bo zatorej molitev izhodiščna točka, da Jezusu pomagamo uresničiti njegove sanje: da bi bili vsi eno.


pripravil: Ervin Mozetič

foto: Unsplash, Zoritsa Valova

obj.: N. N.

Povej naprej.