Zakaj so binkošti pomemben praznik za današnje kristjane?

Objavljeno: 13. 05. 2024

|

Zakaj so <strong>binkošti</strong> <em>pomemben praznik</em> za današnje kristjane?

Binkoštni dan
50 dni po pashi so Judje praznovali šavuot, znan tudi kot praznik tednov, praznik žetve in dan prvih sadežev.

V Novi zavezi se to praznovanje omenja z grškim imenom binkošti. Na ta dan se kmalu po Jezusovem vnebohodu v nebesa zgodi nekaj čudežnega.

 

Oglejmo si dogodke pred binkoštimi:

NEDELJA: Jezus vstopi v Jeruzalem (cvetna nedelja)

ČETRTEK: Pasha (zadnja večerja)

PETEK: Križanje (veliki petek)

NEDELJA: Vstajenje (velikonočna nedelja)

40 DNI KASNEJE: Vnebohod v nebesa (Veliko naročilo)

50 DNI PO PASHI: Binkošti (prihod Svetega Duha)

 

Veliko naročilo
Tik preden se Jezus po vstajenju dvigne v nebesa, daje svojim učencem navodila, znana kot »velika naloga«, ki se izpolni na binkoštni dan kmalu zatem:

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil.Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence:

krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha 20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Matej 28,16-20

 

Obljuba Svetega Duha
Med govorom, ki ga ima o velikem naročilu, izreče tudi te besede v Janezovem evangeliju:
Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal.
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« Janez 16,7.13-15

V Stari zavezi so po božjih navodilih obhajali praznik žetve kot žetev pšenice.

V Apostolskih delih binkošti spremenijo svoje ime, ker se takrat Sveti Duh spusti na apostole in jim dovoli pridigati v vseh znanih jezikih:

Ko je prišel binkoštni

dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Apd 2,1-4

To označuje novo dobo božjega ljudstva – niso več dobrošli samo Judje, ampak so dobrodošli celo pogani (nejudje). Na  binkoštni dan je bilo krščenih 3000 ljudi, ki so prejeli Svetega Duha.

Petrove besede za tiste, ki so želeli prejeti Svetega Duha, so bile:

Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.
Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi. Apd 2,38.41

 

Rojstvo Cerkve
Dogodki na binkošti zaznamujejo rojstvo krščanske cerkve. Apostoli Peter, Janez in Jakob postanejo novi cerkveni voditelji. Od tam naprej 12 apostolov (Juda nadomesti mož po imenu Matija) in drugi učenci širijo sporočilo po vsem Rimskem imperiju.

O tem Sveto pismo pripoveduje:

Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu,

v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj.
prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Apd 2,42-43.45-47

 

Darovi Svetega Duha
Kaj pomeni »prejeti Svetega Duha«? Sveto pismo omenja različne stvari, pri katerih lahko Sveti Duh pomaga, na primer, da je Božji zagovornik, nam daje modrost in vodstvo. Najbolj prepoznavne teme o Svetem Duhu se imenujejo »duhovni darovi«.

 

Različni so milostni darovi, Duh pa je isti.
Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, 10 drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. 1 Kor 12,4.7-10

Sezname duhovnih darov najdete v Rimljanih, 1. pismu Korinčanom in Efežanom:

Prerokovanje
Postrežba
Poučevanje
Spodbujanje
Prispevam
Vodenje
Izkazovanje usmiljenja
Modrost
znanje
vera
zdravljenje
Čudežne moči
Razumevanje različnih jezikov
Govorjenje v različnih jezikih
Tolmačenje jezikov
Apostoli
Čudodelniki
Pomočniki
Administratorji

Tukaj je nekaj preprostih idej za začetek, kako lahko uporabite ta darila:

Darujte denar v dobrodelne namene
Prostovoljno nekje
Molite za bolne in trpeče
Varuška za prijatelja ali soseda
Spodbudite nekoga, ki gre skozi težko obdobje
Pomagajte pri čiščenju nekomu, ki je bolan ali starejši
Prinesi komu obrok
Priredite srečanje, da spoznate svoje sosede

Kako boste praznovali binkošti?
Zdaj praznujemo binkošti kot praznik rojstva krščanske cerkve, kot je prikazano v Apostolskih delih.

Binkošti zaznamuje:

Izpolnitev obljube Svetega Duha
Rojstvo krščanske cerkve
Izhodišče za veliko naročilo
Posedovanje duhovnih darov

Letos praznujemo binkošti 19. maja 2024.
Mnogi ljudje oblečejo rdečo barvo, ki simbolizira »ognjene jezike«, ali pa si ta dan izberejo za krst.
Lahko tudi preberete 2. poglavje Apostolskih del ali si posvetite čas zapisovanju molitve za modrost Svetega Duha in kesanje.
Kako boste torej letos praznovali binkošti?


vir: Amy Senter

foto: PixaPay

obj.: N. N.

Povej naprej.