Petek, 5. julij: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje

Objavljeno: 04. 07. 2024

|

Petek, <em>5. julij:</em> <strong>Jaz sem dobri pastir in poznam svoje</strong>

Jaz sem dobri pastir in poznam svoje

Jezus prebuja v učencih vero v vstajenje. Kakor je vera v vstajenje spremenila apostole in vernike v priče vstajenja, pa tudi kako v luči vstajenja razumeti, da je vstali Gospod Božji Sin, Odrešenik, Mesija, poveličani pravi človek – Jezus iz Nazareta … O vseh navedenih in drugih naslovih, titulih, podobah nam govorita stara in nova zaveza. Najgloblje pa Kristus sam v času svojega javnega delovanja.

Bogoslužje današnjega praznika svetih Cirila in Metoda nam predstavlja eno najlepših podob, s katero Cerkev od začetka upodablja Jezusa: namreč kot Dobrega Pastirja. Podoba govori o tem, da ne bo mogel nihče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z Njim z vezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmerni dar večnega življenja.

Držo črede do Kristusa Dobrega Pastirja pa nam evangelij opiše z dvema glagoloma: poslušati in hoditi za njimTi dve besedi opisujeta temeljne značilnosti tistih, ki živijo v hoji za Gospodom. Predvsem gre tu za poslušanje njegove Besede, iz katere se porodi in hrani vera. Samo tisti, ki je pozoren na Gospodov glas, je sposoben v vesti sprejeti takšne odločitve, da bi deloval po Božje. Iz poslušanja torej izhaja hoja za Jezusom. Kot učenci ravnamo, potem ko smo poslušali in notranje sprejeli Učiteljev nauk, če ga vsakodnevno tudi živimo.

V Jezusovih časih je bila navada, da so se kralji označevali kot pastirji svojega ljudstva. To je bila podoba njihove oblasti: ljudstva so jim bila kot ovce, s katerimi je pastir razpolagal po mili volji. Pastir vseh ljudi, živi Bog, pa je sam postal jagnje, Prav na ta način se razodene kot pravi pastir: ‘Jaz sem dobri pastir… Svoje življenje dam za ovce,’ pravi Jezus o sebi. Ne odrešuje nas oblastampak ljubezen. Bog, ki je postal jagnje, nam govori, da svet rešuje Križani in ne tisti, ki križajo. Svet odrešuje božja potrpežljivost in ga ruši nepotrpežljivost ljudi.

Ena temeljnih značilnosti pastirja mora biti ta, da ljubi ljudi, ki so mu zaupani, kakor ljubi Kristus, v katerega službi je. 


pripravil: Ervin Mozetič

foto: PixaBay

obj.: Neža Novak

Povej naprej.