Ponedeljek, 8. julij: Jezus obudi deklico in ozdravi krvotočno ženo

Objavljeno: 07. 07. 2024

|

Ponedeljek, <em>8. julij:</em> <strong>Jezus obudi deklico in ozdravi krvotočno ženo</strong>

Jezus obudi deklico in ozdravi krvotočno ženo

Današnje ozdravljenje in obujenje iz evangelija vsebujeta dva nivoja branja. Najprej čisto fizični nivo: Jezus se skloni nad človeško trpljenje in ozdravi telo. Nato je duhovni: Jezus je prišel ozdravit človekovo srce ter podarit zveličanje, za kar zahteva vero Vanj. V prvem dogodku, je Jezus ob novici, da je hči umrla, rekel predstojniku shodnice: samo veruj’, ga vzel s seboj tja, kjer je bila deklica in vzkliknil: ‘Deklica, rečem ti, vstani’ (v. 41). Deklica je tako vstala in hodila. Sveti Hieronim razlaga te besede tako, da v njih poudari Jezusovo zveličavno moč: ‘Deklica, zame vstani: ne po svoji zaslugi, temveč po moji milosti. Vstani torej zame:.

Drugi dogodek žene, ki jo je prizadela krvavitev, ponovno pokaže na to, da je Jezus prišel osvobodit človeško bitje v njegovi celoti, saj se čudež dogodi v dveh stopnjah. Naprej je fizično ozdravljenje, a tesno povezano z globljim ozdravljenjem, ki podari Božjo milost tistemu, ki se Mu v veri odpre. Jezus je rekel ženi: Hči, tvoja vera te je rešila.

Ti pripovedi nas vabita, naj prerastemo čisto materialistični pogled na življenje. Boga namreč prosimo za številne rešitve težav, konkretnih potreb, kar je seveda prav, toda to, kar moramo vztrajno prositi, je vedno bolj čvrsta vera, da bi Gospod prenovil naše življenje ter trdno zaupanje v njegovo ljubezen, v njegovo previdnost, ki nas nikoli ne zapusti.

Ob Jezusu, pozornem na človeško trpljenje, pomislimo tudi na vse tiste, ki pomagajo bolnikom nositi njihov križ, posebej na zdravnike, zdravstvene delavce ter tiste, ki skrbijo za versko oskrbo po bolnišnicah. Ti so ‘zaloge ljubezni’, saj prinašajo trpečim vedrino in upanje.

Jezusovem vstajenje je drugačno od vstajenja deklice. Če bi šlo pri Jezusovem vstajenju samo za čudež oživljenega trupla, se nas to navsezadnje ne bi tikalo. Jezusovo vstajenje tedaj ne bi bilo pomembnejše, kakor je ponovna oživitev klinično mrtvih z umetnostjo zdravnikov. Na svetu kot takšnem in na našem bivanju se ne bi nič spremenilo. Čudež ponovno oživljenega trupla bi pomenil, da je bilo Jezusovo vstajenje isto kakor obuditev mladeniča iz Naima, Jairove hčere ali Lazarja. Po bolj ali manj kratkem obdobju so se ti vrnili v svoje dotedanje življenje, da bi nato nekoč pozneje dokončno umrli.

Pri Jezusovem vstajenju ge za vero. Ves evangelij je napisan v luči te vere. Jezus je vstal, premagal je smrt in zaradi te njegove zmage bomo vstali tudi mi. Jezus je Gospod in ima oblast nad zlom in nad smrtjo ter nas hoče pripeljati v Očetovo hišo, kjer kraljuje življenje. Tam se bomo vsi srečali, se bomo srečali v Očetovi hiši, v življenju, ki nam ga bo dal Jezus.


pripravil: Ervin Mozetič

foto: PixaBay

obj.: Neža Novak

Povej naprej.