Loading dogodki

O svetniku Modestu, ki je bil škof in apostol Slovencev v Karantaniji, je bolj malo zgodovinskih podatkov.

Tistih nekaj zanesljivih virov pa nam ga prikazuje kot blagega in milega moža.

 

Iz življenja …

Sv. Modest je po vsej verjetnosti izviral iz Irske. Sv. Virgil, zavetnik Slovenije, ga je na željo karantanskega kneza Hotimirja skupaj z drugimi krščanskimi duhovniki poslal kot misijonarja v Karantanijo. Na Gosposvetskem polju je dal postaviti cerkev posvečeno Mariji, ki je bila verjetno predhodnica današnje cerkve Gospe svete. Od tod je sv. Modest deloval po celotni deželi, učil, širil blagovest in posvečeval duhovnike. Po njegovem pridiganju in Hotimirovem prizadevanju se je veliko plemenitašev in preprostih ljudi odpovedalo malikovanju in prejelo krst.

Umrl pred letom 772; pokopan je pri Gospe Sveti.