#deliJezusa: Dogovor z Jezusom

»Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.« (Mt 17,20). Vinar Lojze Kerin pričuje o močni ...